Barion Pixel
+

Všeobecné Obchodné Podmienky

Prečítajte si prosím Všeobecné obchodné podmienky Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto
Všeobecných obchodných podmienok, používania internetového obchodu, produktov,
procesu nákupu alebo procesu doručenia, kontaktujte nás pomocou
jedného z kontaktných údajov uvedených nižšie .

Údaje o spoločnosti prevádzkujúcej internetový obchod
Názov: SEALMARK MŪNYAGIPARI KFT.
Sídlo: Maďarsko, 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Daňové číslo: HU12458149
IČO: 07-09-018080

Registrované v obchodnom registri súdu v Székesfehérvári / úradník magistrátu Baracs (163)
Kontaktné meno: Zsolt Nagy
Banka správcu účtu: Raiffeisen Bank Zrt.
Číslo účtu: 12024009-01288628-00100008
(ďalej len Predávajúci)

Kontaktné údaje internetového obchodu
Poštová adresa: Maďarsko, 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefón: 06203635109
Elektronický kontakt spoločnosti: info@sealmark.hu
Adresa domény internetového obchodu: https://www.sealmark.sk (https://www.kulcstartok.hu internetový obchod v maďarskom jazyku, k dispozícii je aj slovenská verzia .)

Údaje poskytovateľa úložiska
Prevádzkovateľ: Endre Paller, živnostník
Číslo bankového účtu: 10404900-67525148-50481028
Sídlo: Maďarsko, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71. 
DIČ: 63478262-1-40
Telefónne číslo: 06709334304
Email: Info@viltor.hu

Základné pojmy
Tovar: hnuteľné veci určené na predaj na webovej stránke vrátane vody, plynu a elektriny v nádobách, fľašiach alebo iným
spôsobom v obmedzenom množstve alebo v určitom objeme , ako aj tovar obsahujúci digitálne prvky Tovar obsahujúci digitálne prvky: hnuteľné veci obsahujúce digitálne prvky obsah alebo digitálny obsah zahŕňa službu alebo je s ňou spojený , a to takým spôsobom, že v prípade neexistencie príslušného digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by tovar nebol schopný plniť svoje funkcie. Strany: Predávajúci a Kupujúci spoločne. Spotrebiteľ: fyzická osoba konajúca mimo rámca svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľská zmluva: zmluva, v ktorej sa jeden z účastníkov považuje za spotrebiteľa. Funkčnosť: schopnosť digitálneho obsahu alebo digitálnej služby vykonávať funkcie zodpovedajúce ich účelu. Výrobca: výrobca výrobku, v prípade dovážaného výrobku dovozca, ktorý výrobok dováža na územie Európskej únie, a každá osoba, ktorá sa identifikuje ako výrobca umiestnením svojho mena, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho znaku na produkt. Vadné plnenie: Predávajúci produktu, strana poskytujúca službu, plní nesprávne, ak služba v čase plnenia nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám ustanoveným v zmluve alebo v zákone. Interoperabilita: schopnosť digitálneho obsahu alebo digitálnej služby pracovať s hardvérom a softvérom odlišným od tých, s ktorými sa bežne používa rovnaký typ digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. Kompatibilita: schopnosť digitálneho obsahu alebo digitálnej služby spolupracovať bez potreby transformovať digitálny obsah alebo digitálnu službu hardvérom alebo softvérom, s ktorým sa bežne používa rovnaký typ digitálneho obsahu alebo digitálnej služby. Záruka: Každý, kto sa za plnenie zmluvy zaväzuje ručiť, alebo je na základe zákona povinný poskytnúť záruku, je povinný v záručnej dobe uhradiť chybné plnenie podľa podmienok uvedených v právnom vyhlásení tvoriacom záruku. alebo zákon. Oslobodené od záručnej povinnosti, ak preukáže, že príčina chyby vznikla po dokončení. Záruka môže byť povinná alebo dobrovoľná
zmluvná. Pravidlá povinnej záruky boli stanovené nariadením vlády.
Trvanlivosť: schopnosť produktu zachovať si požadované funkcie a
výkon pri bežnom používaní.
Trvanlivý dátový nosič: akékoľvek zariadenie, ktoré umožňuje spotrebiteľovi alebo podnikateľovi ukladať
jemu osobne adresované údaje spôsobom, ktorý bude dostupný v budúcnosti a
po dobu vhodnú na účel týchto údajov, ako aj zobraziť uložené údaje v nezmenenej podobe
.
Produkt: Tovar určený na predaj prostredníctvom internetového obchodu, tovar obsahujúci digitálne prvky.
Bezplatne: bez úhrady nevyhnutných nákladov vynaložených na to, aby bol tovar, digitálny obsah alebo digitálna služba v súlade so zmluvou
– najmä poštovné, prepravné,
mzdové alebo materiálové.
Kupujúci: Osoba uzatvárajúca zmluvu, ktorá robí ponuku nákupu prostredníctvom internetového obchodu.
Podnikanie: Osoba konajúca v rámci svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti
vrátane osoby, ktorá koná v mene alebo v prospech podnikania. Kúpna cena: protihodnota, ktorá sa má zaplatiť
za tovar a za poskytnutie digitálneho obsahu alebo za poskytnutie digitálnej služby .


Vlastnosti zmluvy
Produkty v internetovom obchode https://www.sealmark.sk sú
predmetom zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Jedinečné vlastnosti produktov v internetovom obchode
nájdete na stránke produktu. Kúpna cena pri produkte je v HUF a je vždy brutto
cenou vybraného produktu.
Jazykom zmluvy je maďarčina. Zmluva sa nepovažuje za písomnú zmluvu a neeviduje sa
. Zmluvu nie je možné neskôr odvolať. Zmluva
neodkazuje na kódex správania.

Proces objednávania
1. Výber produktu
Detailný popis produktu si zákazník môže pozrieť kliknutím na názov alebo fotografiu vybraného produktu
. Dekoratívne prvky zobrazené na fotke produktu nie sú súčasťou produktu, okrem prípadov,
kedy je to v popise produktu špeciálne zdôraznené.
2. Vloženie produktu do košíka
Po zadaní množstva produktu môže zákazník
vložiť produkt do virtuálneho košíka kliknutím na tlačidlo KOŠÍK. Vložením produktu do košíka nevzniká
povinnosť platby. Ak chcete do košíka pridať ďalší produkt, kliknite na
tlačidlo SPÄŤ NA PRODUKTY a produkt alebo produkty, ktoré si želáte zakúpiť, pridajte ďalej do košíka
. Košík automaticky vypočíta celkovú sumu objednávky.
3. Prezeranie obsahu košíka
Počas objednávky je možné prezerať a upravovať obsah košíka.
Ak košík neobsahuje množstvo, ktoré si želáte objednať, v takom prípade
zadajte
do kolónky POČET KUSOV číslo množstva, ktoré chcete objednať, do poľa na zadanie údajov a stlačte tlačidlo AKTUALIZOVAŤ. Ak chcete vymazať
produkty v košíku, stlačte tlačidlo VYMAZAŤ. Ak si už nechcete
kupovať žiadne produkty a pri kontrole množstva a ceny produktu alebo produktov nájdete všetko v poriadku
, v tom prípade kliknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ K POSKYTOVANIU.
4. Registrácia
V internetovom obchode sa môžete zaregistrovať alebo nakupovať bez registrácie. Registráciou
budete môcť rýchlejšie nakupovať v internetovom obchode pri nasledujúcich príležitostiach, budete mať prehľad
o stave svojich objednávok a môžete sledovať svoje predchádzajúce objednávky. Ak sa zaregistrujete,
môžete po zadaní údajov potrebných na registráciu pokračovať v procese objednávky.
Ak ste už registrovaným zákazníkom,
môžete pokračovať zadaním údajov potrebných na prihlásenie. Ak sa rozhodnete pre nákup bez registrácie,
po zadaní fakturačných a dodacích údajov môžete pokračovať v procese objednávky.
5. Zadávanie údajov súvisiacich s nákupom, doručením a platbou
Pri objednávke je potrebné zadať údaje súvisiace s fakturáciou (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo)
. Systém internetového obchodu automaticky ukladá fakturačné údaje, ako napr
dodacie údaje. Ak sú fakturačné a dodacie údaje rozdielne, v tom prípade
je potrebné odstrániť značku v stĺpci DODACIA ADRESA JE ROVNAKÁ AKO FAKTURAČNÁ ADRESA a
zadať doručovacie údaje. Pri zadávaní údajov objednávky máte možnosť
vybrať si spôsob prevzatia produktu a spôsob platby za produkt. Do textového poľa POZNÁMKA
môžete zadať akékoľvek informácie o vašej objednávke .
6. Kontrola objednávky
Pred odoslaním objednávky si môžete skontrolovať cenu produktu, ktorý chcete kúpiť,
cenu dopravy, ako aj prepravné a fakturačné údaje. Ak zistíte chybu,
stlačte tlačidlo SPÄŤ a vykonajte potrebné zmeny!
7. Dokončenie objednávky
Ak je pri kontrole objednávky všetko v poriadku,
odošlite objednávku stlačením tlačidla OBJEDNAŤ. Odoslaním objednávky akceptujete
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu a beriete na vedomie, že s objednávkou
je spojená povinnosť platby.
V prípade objednávok uskutočnených v internetovom obchode sa kupujúci považuje za ponúkajúceho, takže
k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza okamihom, keď predávajúci
prijme ponuku urobenú prostredníctvom internetového obchodu. Automatické
potvrdenie objednávky zaslané internetovým obchodom nemožno považovať za prijatie ponuky. Užívateľ odoslaním objednávky
berie na vedomie, že jeho objednávka podlieha prijatiu a platbe.

Ceny
Naše ceny sú cenníkové ceny platné v čase objednávky, ktoré nájdete vedľa produktov v internetovom obchode. Ceny sú netto ceny a NEZAHRNUJÚ DPH. Hrubá fakturovaná cena produktu zahŕňa DPH (27 %) v súlade s vtedy platnou legislatívou a 0 % DPH v prípade platného DIČ EÚ. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu. Cenu dopravy nájdete počas procesu platby pred dokončením objednávky, ako aj v Obchodných podmienkach.

Postup v prípade chybnej ceny Napriek
nášmu maximálnemu úsiliu sa môže stať, že produkt je v internetovom obchode uvedený s nesprávnou cenou.
Nesprávne ceny sú najmä cena produktu 0 HUF a v prípade zliav
uvedená cena nie je v súlade so zľavou. Napríklad pri produkte 5 000 HUF
s 10 % zľavou nákupná cena 1 000 HUF a zlomková cena.
Náš systém vie poslať automatický potvrdzovací e-mail aj pri objednávke za nesprávnu cenu , čo však nemožno považovať
za prijatie objednávky. V takom prípade, po zistení alebo úprave chyby, budeme
Kupujúceho bezodkladne informovať o správnej cene produktu. Kupujúci sa potom môže rozhodnúť, či bude požadovať
produkt za skutočnú cenu, alebo či odstúpi od
zmluvy bez akýchkoľvek právnych následkov.

Spracovanie objednávky
Objednávky sú vybavované v pracovných dňoch od 9:00 do 12:00 hod. Zákazník môže samozrejme
zadať svoju objednávku aj mimo tohto časového intervalu, ktorá bude
vybavená nasledujúci pracovný deň.

Splnenie objednávky
Objednané produkty dodávame do 1-5 pracovných dní. Ak predávajúci
nemôže dodať tovar uvedený v zmluve z dôvodu jeho nedostupnosti,
v takom prípade je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a sumu,
ktorá už bola uhradená, čo najskôr, najneskôr však o 30 dní neskôr na
vrátenie peňazí spotrebiteľovi.

Možnosť opravy chýb pri zadávaní údajov
Kupujúci má možnosť v priebehu objednávky
kedykoľvek opraviť alebo vymazať zadané údaje. Ak ste už prešli na stránku s údajmi, ktoré chcete opraviť, ale ešte ste nedokončili
svoju objednávku, v tom prípade je vhodné klikať na tlačidlo Späť v prehliadači, kým
sa nezobrazí požadovaná stránka, kde môžete vykonať zmenu. Ak si želáte po odoslaní objednávky vykonať zmeny v uvedených údajoch , môžete svoj zámer zmeniť na
jeden z vyššie uvedených kontaktných údajov .
Dokončením objednávky beriete na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla
kupujúcemu v dôsledku nesprávneho zadania údajov kupujúcim alebo z nepresne poskytnutých údajov .
Nepresne zadaná e-mailová adresa pri objednávke alebo
presýtenosť úložného priestoru poštovej schránky môže spôsobiť chýbajúce potvrdenie, ktoré môže znemožniť uzatvorenie
zmluvy.

Potvrdenie
Pri každej objednávke zasielame potvrdenie e-mailom. To znamená, že
po zadaní objednávky Vám príde automatický e-mail o prijatí objednávky a neskôr o predpokladanom
čase dodania alebo o tom, že objednávka bola prijatá. V prípade telefonickej konzultácie volajte na
telefónne číslo internetového obchodu alebo na ktorékoľvek z telefónnych čísel v e-maili. Predávajúci je povinný
potvrdiť kupujúcemu objednávku bezodkladne - do 48 hodín. Ak
sa tak nestane, Kupujúci nie je viazaný svojou objednávkou a nie je povinný
dodaný produkt prevziať.

Kontrola produktu
Kontrola produktu: V každom prípade je vhodné, aby kupujúci
pri prevzatí skontroloval neporušenosť tovaru. Ak kontrola prebieha za prítomnosti kuriéra a produkt je poškodený, produkt nepreberajte
, nechajte si vypracovať protokol.

Spôsoby platby
Dobierka: Ak chcete zaplatiť hodnotu objednaného produktu pri prevzatí produktu,
zvoľte spôsob platby na dobierku.
Bankový prevod: Ak chcete uhradiť cenu objednaného produktu bankovým prevodom,
v tom prípade zvoľte spôsob platby vopred.
Do komentára zadajte svoje meno a ID objednávky. Údaje potrebné pre prevod (meno príjemcu,
číslo bankového účtu príjemcu, banka príjemcu) nájdete
v údajoch spoločnosti prevádzkujúcej internetový obchod alebo v automatickom potvrdení objednávky alebo v
žiadateľovi o poplatok.

Platba bankovou kartou: V našom internetovom obchode môžete platiť bankovou kartou rýchlo a bezpečne.
Kroky platby bankovou kartou: Vyberte si produkt, ktorý si chcete objednať, sumu, ktorú
chcete zaplatiť bankovou kartou.
Spomedzi spôsobov platby si vyberte spôsob platby bankovou kartou BARION . Potom budete presmerovaní na zabezpečenú platobnú
stránku určenej banky, kde môžete zadať údaje o svojej karte a začať platbu. Po zadaní údajov o karte
môžete spustiť transakciu kliknutím na tlačidlo Platba. Po zaplatení
sa vrátite na stránku nášho internetového obchodu, kde dostanete potvrdenie o výsledku transakcie. Po úspešnej transakcii - to znamená autorizácii
po kontrole platnosti bankovej karty a krytu - začne vybraná Banka účtovať na kartu Zákazníka hodnotu vybranej položky (položky).

 

Platba Barion: Ak chcete uhradiť hodnotu objednaného produktu systémom Barion,
vyberte spôsob platby pomocou Barion. Ak si vyberiete spôsob platby s Barion, môžete
pohodlne a bezpečne platiť bankovou kartou alebo vopred nabitým zostatkom
v našom internetovom obchode. Pre platbu bankovou kartou nie je potrebná registrácia, stačí zadať
číslo vašej bankovej karty, dátum exspirácie a CVC kód na zadnej strane, ako aj
funkčnú e-mailovú adresu. Keď sa však zaregistrujete, už nikdy nebudete musieť zadávať číslo svojej karty
na žiadnom akceptačnom mieste Barion, na platbu vám postačí iba vaša e-mailová adresa a heslo. To je nielen
pohodlné, ale aj zvyšuje bezpečnosť! Pri platbe
môžete použiť bankovú kartu Mastercard alebo Maestro, bankovú kartu Visa alebo Electron a bankovú kartu Amex . Ak nemáte
bankovú kartu, môžete na platbu použiť vopred nabitý zostatok Barion, ktorý
môžete dobiť bankovým prevodom alebo vkladom v hotovosti, alebo na ktorý
vám môžu posielať peniaze vaši priatelia a obchodní partneri. V tomto prípade môžete zaplatiť zadaním svojej e-mailovej adresy a hesla. Platba bankovou kartou
nie je a nemôže byť zákazníkovi účtovaná. Registrácia a mobilná aplikácia Barion
, ako aj prijímanie a posielanie peňazí sú bezplatné.

Postup v prípade nevyzdvihnutých balíkov
Ak si zákazník neprevezme objednaný balík a neoznámi predávajúcemu svoj úmysel odstúpiť od zmluvy do 14 dní
, porušuje zmluvu a je v omeškaní podľa § 6:156 (1) Občianskeho zákonníka
. Zákazník neprevzatím balíka nesplnil svoje zmluvné
povinnosti (neprevzal plnenie), preto Predávajúci
vymáha voči Používateľom aj obvyklé náklady na uskladnenie a náklady na dopravu (spiatočnú cestu) súvisiace s balíkom, ktorý nebol prijatý
. Ďalej by sme chceli upozorniť na skutočnosť, že Zákazník je zodpovedný aj za úhradu
pomoci reklamačného manažéra a/alebo právnika použitej pri vymáhaní našich právnych požiadaviek, teda za úhradu
iných (právnych) nákladov, ktoré mu vznikli z porušenia zmluvy (vrátane poplatkov za konanie o platobnom rozkaze)
. Predávajúci je oprávnený s
okamžitou platnosťou vypovedať zmluvu uzatvorenú so zákazníkom z dôvodu porušenia zmluvy, pričom zmluvné strany akceptujú e-mail, ktorý zákazník uviedol v čase objednávky, o akceptovaní výpovede
. Čas výpovede je čas
, keď e-mail obsahujúci výpoveď príde na e-mailový účet Zákazníka.

Spôsoby doručenia
Doručenie domov GLS: Ak si zvolíte tento spôsob doručenia, kuriérska služba GLS
vám balík doručí až domov. Doručenie prebieha v pracovné dni medzi 8:00 a 17:00. Ak
je prvé doručenie neúspešné, kuriér zanechá oznámenie v schránke.
Kuriérsku službu môžete kontaktovať na telefónnom čísle uvedenom v oznámení a
určiť si inú dobu doručenia. Pomocou funkcie online vyhľadávania balíkov
je história balíkov dostupná kedykoľvek počas dňa. Poplatok za doručenie
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes
GLS Parcel Point: Ak zvolíte GLS Parcel Point, vyberte si GLS
Parcel Point najbližšie k vám. Zásielku je možné vyzdvihnúť na mieste prevzatia zásielky kedykoľvek do 5 dní od oznámenia
. Parcelové body GLS prijímajú zákazníkov počas dlhých otváracích hodín, takže
si balík môžete vyzdvihnúť v ten najvhodnejší čas. Vyberte možnosť „Doručenie do GLS CosmagPont“
a zadajte vybranú adresu a meno príjemcu. V prípade potreby
môžete zadať viac mien, až 4, vďaka čomu bude vyberanie balíkov plynulé. GLS
doručí balík priamo na vybrané GLS Parcel Point. Poplatok za doručenie
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes
DPD: Služba DPD od dverí k dverám:
V rámci svojej jednoduchej, ekonomickej a spoľahlivej služby Domestic Classic doručia váš balík ľahko a spoľahlivo od dverí k
dverám kdekoľvek v krajina. Na základe štítku balíka s čiarovým kódom
môžete balík bezplatne sledovať elektronicky. Poplatok za doručenie
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes
DPD Parcel Point: Ak zvolíte DPD Parcel Point, vyberte si DPD Parcel Point najbližšie k vám
. Zásielku je možné vyzdvihnúť na mieste prevzatia zásielky kedykoľvek do 5 dní od oznámenia
. Parcelové body DPD prijímajú zákazníkov počas dlhých otváracích hodín, takže
si balík môžete vyzdvihnúť v čase, ktorý vám najviac vyhovuje. Poplatok za doručenie
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes
Odberné miesto Packeta:
Ak si vyberiete odberné miesto Packeta, vyberte si
odberné miesto Packeta, ktoré je vám najbližšie. Výdajné miesto Packeta prijíma zákazníkov počas dlhých otváracích hodín, takže
si balík môžete vyzdvihnúť v čase, ktorý vám najviac vyhovuje. Poplatok za odberné miesto Packeta:
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

Právo na odstúpenie od zmluvy
V prípade, že produkt objednaný zákazníkom nie je u predávajúceho dostupný, v takom
prípade si predávajúci vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne
odmietnuť už potvrdenú objednávku. Čiastočné plnenie môže prebehnúť po konzultácii so zákazníkom.
Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti zo zmluvy,
je povinný o tom zákazníka čo najskôr informovať.
Internetový obchod neuzatvára zmluvy s maloletými. Zákazník akceptovaním obchodných podmienok
vyhlasuje, že je plnoletý.
Opis práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:
Spotrebiteľ má nárok na (II. 26.) Na základe nariadenia vlády máte právo stornovať nákup bez udania dôvodu do 14
dní od prevzatia tovaru. Predávajúci je v tomto prípade povinný vrátiť
spotrebiteľovi celú sumu zaplatenú spotrebiteľom bezodkladne, najneskôr však do
14 dní od doručenia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy.
Počas uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy predávajúci
vráti spotrebiteľovi celú sumu, ktorú spotrebiteľ zaplatil, vrátane nákladov na doručenie.
Ak si Predávajúci
nesplní svoju informačnú povinnosť týkajúcu sa práva na odstúpenie od zmluvy alebo výpovede, lehota na odstúpenie alebo výpoveď sa predĺži o 12 mesiacov. Ak predávajúci poskytne informácie po
uplynutí 14 dní odo dňa prevzatia produktu alebo od uzavretia zmluvy
, avšak do 12 mesiacov,
lehota na odstúpenie alebo odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa oznámenia tejto informácie.
Pri kúpe a predaji viacerých produktov, ak sú jednotlivé produkty dodané v rôznom čase, môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia
posledného dodaného produktu alebo produktu pozostávajúceho z viacerých položiek alebo kusov . Ak spotrebiteľ ponúkol uzavretie zmluvy, má právo túto ponuku pred uzavretím zmluvy odvolať , čím zaniká záväznosť ponuky na uzavretie zmluvy . Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu. Spotrebiteľ môže na oznámenie svojho úmyslu odstúpiť od zmluvy použiť aj nasledujúci vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy:

Formulár na odstúpenie od zmluvy/odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj vyplnením nasledujúceho formulára na odstúpenie od zmluvy a jeho vrátením nám ( vyplňte ho a zašlite ho späť
iba v prípade, že si želáte odstúpiť/ukončiť zmluvu ). Komu: SEALMARK MőAYAGIPARI KFT. Adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B. Ja, nižšie podpísaný, vyhlasujem, že uplatňujem svoje právo na odstúpenie od zmluvy o predaji nasledujúcich produktov : Názov(názvy) produktov: Dátum uzavretia zmluvy/dátum prijatia: Meno s) spotrebiteľa (spotrebiteľov): Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov): Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov): (iba v prípade vyhlásenia na papieri) Dátum: .......... .......................... Spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy v rámci svojho práva, ak svoje vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odošlete pred uplynutím 14. odo dňa prevzatia produktu. V prípade písomného zrušenia stačí do 14 dní zaslať vyhlásenie o zrušení. V prípade oznámenia poštou je potrebné vziať do úvahy dátum odoslania, v prípade oznámenia e-mailom alebo faxom čas odoslania e-mailu alebo faxu . Spotrebiteľ znáša dôkazné bremeno o tom, že právo na odstúpenie od zmluvy je upravené v článku 45/2014. (II. 26.) Cvičenia podľa § 20 nariadenia vlády . Povinnosti spoločnosti pri odstúpení od zmluvy alebo výpovedi spotrebiteľa Ak je spotrebiteľom 45/2014. (II. 26.) odstúpi od zmluvy v súlade s § 22 nariadenia vlády, spoločnosť vráti spotrebiteľovi plnú sumu zaplatenú ako náhradu vrátane ostatných nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s plnením, bezodkladne, najneskôr však ako do štrnástich dní odo dňa, keď sa o odstúpení dozvedeli , ako sú náklady na doručenie. Predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku voľby iného spôsobu doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim . 45/2014. (II. 26.) V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy podľa § 22 nariadenia vlády predávajúci vráti spotrebiteľovi dlžnú sumu rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ . Predávajúci môže na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa použiť na vrátenie peňazí aj iný spôsob platby, avšak spotrebiteľovi v dôsledku toho nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

možno účtovať.
Ak si spotrebiteľ osobitne zvolí iný ako najlacnejší obvyklý spôsob dopravy
, Predávajúci nie je povinný uhradiť mu tým vzniknuté dodatočné náklady.
Predávajúci má právo zadržať vrátenie celej sumy zaplatenej spotrebiteľom až do
vrátenia produktu alebo do predloženia hodnoverného dôkazu spotrebiteľom o
jeho vrátení. Predávajúci nemá zadržiavacie právo, ak súhlasil s
prepravou produktu späť sám.
Najmä zmluvnú podmienku, ktorá oprávňuje spoločnosť na
dodatočný peňažný nárok okrem náhrady splatnej za splnenie jej hlavných zmluvných záväzkov, nemožno považovať
za výslovne prijatú spotrebiteľom, ak spoločnosť použije predvolenú možnosť (vopred vyplnené pole ), ktorá sa poskytuje spotrebiteľovi , aby
sa vyhol plateniu dodatočnej sumy,
V tomto prípade je spoločnosť povinná
takto zaplatenú sumu spotrebiteľovi vrátiť.

Povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy
Ak chce spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, musí vyhlásenie o
odstúpení od zmluvy obsahujúce svoj úmysel odstúpiť od zmluvy zaslať
do 14 dní od prevzatia produktu na jeden z nasledujúcich kontaktných údajov:
Poštou. adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22 /B.
E-mailová adresa: info@sealmark.hu
Ak spotrebiteľ v súlade s 45/2014. (II. 26.) V súlade s § 22 nariadenia vlády
, ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte
výrobok bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť na adresu určený Predávajúcim, alebo
výrobok vrátiť spoločnosti alebo ho spoločnosť odovzdať osobe oprávnenej na jeho prevzatie. Lehota
sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle produkt pred uplynutím lehoty.
Spotrebiteľ znáša náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vrátením tovaru z dôvodu uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy
, pokiaľ sa predávajúci nezaviaže tieto náklady znášať. Spotrebiteľovi
nebudú účtované žiadne ďalšie náklady. V prípade nášho internetového obchodu Predávajúci nepreberá
náklady na vrátenie tovaru, takže ich znáša zákazník.
V prípade, že
tovar bol spotrebiteľovi prepravený súčasne so zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov, predávajúci dopraví tovar späť na svoje náklady, ak
ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť ako poštovú zásielku. . Spotrebiteľ zodpovedá len za znehodnotenie vyplývajúce z používania, ktoré presahuje použitie potrebné
na zistenie povahy, vlastností a prevádzky produktu .
Spotrebiteľ
nezodpovedá za zníženie hodnoty, ak podnik neinformuje spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy.
Výnimky z práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a ukončenie
» ak ide o zmluvu o poskytovaní služieb po úplnom vykonaní služby
, ak však zo zmluvy vzniká povinnosť platby
» pre spotrebiteľa, len ak sa s plnením
začalo s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a potvrdenie spotrebiteľa a že stratíte
právo na odstúpenie od zmluvy, len čo spoločnosť úplne splní zmluvu;
» pri tovare alebo službe, ktorých cenu alebo poplatok
spoločnosť finančného trhu nemôže ovplyvniť, možno právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť v stanovenej lehote
závisí od jeho kolísania;
» ak ide o nerozrobený tovar, ktorý
bol vyrobený podľa návodu alebo na výslovnú žiadosť spotrebiteľa, alebo ak ide o tovar, ktorý bol jednoznačne prispôsobený spotrebiteľovi
;
» pokiaľ ide o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo si krátkodobo zachováva svoju kvalitu;
» pri tovare v uzavretom obale, ktorý
nie je možné po jeho otvorení vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny;
» pri tovare, ktorý je pre svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný
s iným tovarom ;
» pri alkoholickom nápoji, ktorého skutočná hodnota závisí od výkyvov trhu spôsobom, ktorý spoločnosť nemôže ovplyvniť
a na cene ktorého
sa strany dohodli pri uzatváraní kúpnej zmluvy, je však plnenie zmluvy len
sa uskutoční po tridsiatom dni od uzavretia zmluvy;
» ak ide o obchodnú zmluvu, kedy podnik
navštívi spotrebiteľa na výslovnú žiadosť spotrebiteľa za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby; » o predaji a kúpe
zvukových a obrazových záznamov v uzavretom obale, ako aj kópií počítačového softvéru , ak spotrebiteľ po dodaní obal otvoril; » pokiaľ ide o noviny, časopisy a periodiká, s výnimkou zmlúv o predplatnom; » pri zmluvách uzavretých na verejnej dražbe; » s výnimkou služieb bývania, ak ide o zmluvu o poskytovaní ubytovania, dopravy, prenájmu áut, stravovania alebo služieb súvisiacich s voľnočasovými aktivitami, ak bola dohodnutá lehota alebo termín plnenia určený v zmluve; » pri digitálnom obsahu poskytovanom na nefyzickom nosiči dát, ak podnik začal s plnením s výslovným predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ s týmto súhlasom súčasne vyhlásil, že stráca svoje právo po začatí plnenia a podnikateľ odoslal potvrdenie pre spotrebiteľa.

Vadné plnenie
Predávajúci plní nesprávne, ak služba v čase plnenia nezodpovedá
kvalitatívnym požiadavkám ustanoveným zmluvou alebo zákonom. Oprávnený neplní
nesprávne, ak nositeľ práva v čase uzatvárania zmluvy o chybe vedel alebo
o chybe v čase uzatvárania zmluvy vedieť mal. V zmluve medzi spotrebiteľom a podnikateľom je
ustanovenie
odchylné od ustanovení tejto kapitoly o záruke na príslušenstvo a záruke v neprospech spotrebiteľa neplatné. Všeobecné požiadavky na výkon
pre spotrebný tovar, digitálny obsah a digitálne služby. Služba musí byť v čase poskytovania v súlade s nariadením 373/2021. (VI. 30.) Nariadenie vlády k požiadavkám obsiahnutým vo vyhláške. Aby bolo plnenie služby , ktorá je predmetom zmluvy, považované za zmluvné, tovar a) musí zodpovedať popisu, množstve, kvalite a druhu uvedeným v zmluve, ako aj funkčnosťou, kompatibilitou, interoperabilita a iné charakteristiky špecifikované v zmluve; b) musí byť vhodné na akýkoľvek účel určený spotrebiteľom, na ktorý spotrebiteľ upozornil podnik najneskôr pri uzatváraní zmluvy a ktorý podnik prijal; c) musí mať všetko príslušenstvo a používateľské príručky špecifikované v zmluve – vrátane pokynov na uvedenie do prevádzky, pokynov na inštaláciu a zákazníckej podpory –; a d) poskytovať aktualizácie, ako je uvedené v zmluve. Aby bolo plnenie považované za zmluvné -
služba alebo tovar , ktoré sú predmetom zmluvy
a) musia byť vhodné na účely, ktoré v prípade rovnakého druhu služby predpisujú
právne predpisy, technické normy resp. ak neexistujú technické normy, riadiacim kódexom správania
;
b) musí mať množstvo, kvalitu,
výkon a iné vlastnosti, ktoré môže spotrebiteľ rozumne očakávať - ​​najmä pokiaľ ide o funkčnosť, kompatibilitu,
dostupnosť, kontinuitu a bezpečnosť - ktorá
je obvyklá pre rovnaký druh služby s prihliadnutím na obchod. , jej zástupca alebo
iná osoba zúčastňujúca sa obchodného reťazca
sa verejne vyjadrí o konkrétnych vlastnostiach služby, najmä v reklame alebo na etikete;
c) musí mať príslušenstvo a návod na použitie, ktoré môže spotrebiteľ odôvodnene očakávať –
vrátane balenia a návodu na inštaláciu –; a
d) musí zodpovedať
charakteristikám a popisu služby prezentovanej ako vzorka alebo model alebo sprístupnenej spoločnosťou ako skúšobná verzia pred uzavretím zmluvy.

Služba alebo tovar nemusí vyhovovať vyššie uvedenému verejnému prehláseniu, ak
oprávnený/predávajúci preukáže, že
a) o verejnom vyhlásení nevedel a nemusel o ňom vedieť;
b) verejné vyhlásenie už bolo v čase uzavretia zmluvy vhodným spôsobom opravené; alebo
c) verejné vyhlásenie nemohlo ovplyvniť rozhodnutie držiteľa práv uzavrieť zmluvu.
Osobitné požiadavky na plnenie zmluvy
v prípade tovaru obsahujúceho
digitálne prvky V prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky musí spoločnosť/Predávajúci zabezpečiť, aby
bol spotrebiteľ informovaný o aktualizáciách digitálneho obsahu tovaru alebo súvisiacej digitálnej
služby - vrátane bezpečnostných aktualizácií – ktoré sú potrebné na zachovanie zmluvného charakteru tovaru
a musia zabezpečiť, aby ich spotrebiteľ
dostal.

Sprístupnenie aktualizácie podnikateľovi, ak kúpna zmluva
a) stanovuje jednorazovú službu digitálneho obsahu alebo digitálnu službu, potom na základe
druhu a účelu tovaru a digitálnych prvkov, ako aj jedinečných okolností a povahe zmluvy, ktorú
môže spotrebiteľ rozumne očakávať; alebo
b) pokiaľ ide o digitálny obsah alebo digitálnu službu, poskytuje nepretržitú službu počas stanoveného obdobia , potom do dvoch rokov od dodania tovaru, ak ide o nepretržitú službu s trvaním
nepresahujúcim dva roky;
alebo
ak ide o nepretržitú službu v trvaní viac ako dva roky,
musí sa poskytovať počas celého trvania nepretržitej služby.
Ak si spotrebiteľ v primeranej lehote nenainštaluje
aktualizácie sprístupnené v súlade s odsekom, spoločnosť nezodpovedá za vadu tovaru, ak vznikla
výlučne neuplatnením príslušnej aktualizácie za predpokladu, že
a) spoločnosť informovala spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a spotrebiteľ dokončí inštaláciu o dôsledkoch jej zlyhania do
; a
b) nenainštalovanie aktualizácie zo strany spotrebiteľa alebo nesprávna
inštalácia aktualizácie zo strany spotrebiteľa nemožno pripísať neúplnosti pokynov na inštaláciu poskytnutých spoločnosťou.
Vadné plnenie nemožno zistiť, ak spotrebiteľ v dobe uzatvárania zmluvy
obdržal osobitnú informáciu o tom, že sa konkrétna vlastnosť tovaru odlišuje od popísaných
požiadaviek, a túto odchýlku spotrebiteľ
pri uzatváraní kúpnej zmluvy osobitne a výslovne akceptoval. .
Nesprávne plnenie zmluvy o predaji tovaru
Spoločnosť/Predávajúci plní nesprávne, ak chyba na výrobku vyplýva z neodborného uvedenia do prevádzky,
za predpokladu, že
a) uvedenie do prevádzky je súčasťou kúpnej zmluvy a bolo vykonané spoločnosťou,
resp. spoločnosť, ktorá prevzala zodpovednosť, bola vykonaná; alebo
b) inštaláciu musel vykonať spotrebiteľ a neodborná inštalácia je výsledkom nedostatkov v návode na inštaláciu poskytnutom
spoločnosťou - alebo v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky poskytovateľom digitálneho obsahu alebo digitálne služby .


Ak tovar podľa kúpno-predajnej zmluvy uvedie do prevádzky spoločnosť, alebo uvedenie do prevádzky
prebehne na zodpovednosť spoločnosti, musí byť plnenie
považované spoločnosťou za ukončené, keď je uvedenie do prevádzky ukončené. Ak je v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky kúpna zmluva zabezpečená nepretržitým poskytovaním
digitálneho obsahu alebo
digitálnej služby po určitú dobu , spoločnosť zodpovedá za vadu tovaru súvisiacu s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou, ak je vada a) nepretržitá prevádzka po dobu nepresahujúcu dva roky do dvoch rokov od ; alebo b) v prípade nepretržitej služby trvajúcej viac ako dva roky nastane alebo sa stane rozpoznateľnou počas celého trvania nepretržitej služby . Pokiaľ sa nepreukáže opak, treba vychádzať z toho, že vada uznaná do jedného roka odo dňa dodania tovaru existovala už v čase dodania tovaru, pokiaľ sa tento predpoklad nezlučuje s povahou tovaru alebo povahou tovaru. defekt. Tento odsek sa vzťahuje aj na tovar obsahujúci digitálne prvky . Ak je v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky kúpna zmluva zabezpečená nepretržitým poskytovaním digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb počas stanoveného obdobia , spoločnosť/Predávajúci zodpovedá za vady súvisiace s digitálnym obsahom tovaru. ak v prípade nepretržitých služieb po dobu nepresahujúcu dva roky od dodania tovaru za dva roky; alebo ak ide o nepretržitú službu trvajúcu viac ako dva roky, chyba nastane alebo sa stane rozpoznateľnou počas celého trvania nepretržitej služby.

Záruka na príslušenstvo
V akom prípade si môžete uplatniť svoje právo zo záruky na príslušenstvo V prípade chybného plnenia zo strany Predávajúceho si môžete
uplatniť u Predávajúceho nárok zo záruky na príslušenstvo
podľa pravidiel Občianskeho zákonníka a v prípade spotrebiteľskej zmluvy , nariadenie vlády 373/2021 (VI.30.).
Aké práva máte na základe vašej reklamácie v rámci záruky na príslušenstvo Nasledujúce
reklamácie zo záruky na príslušenstvo si môžete uplatniť podľa svojho výberu: Môžete požiadať o opravu alebo
výmenu, pokiaľ nie je splnenie vami zvolenej reklamácie nemožné alebo
by to spoločnosti vznikalo neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s plnením iných nárokov . Ak
ste nepožiadali alebo nemohli požiadať o opravu alebo výmenu, môžete požiadať o
pomernú úhradu náhrady alebo v krajnom prípade odstúpiť od zmluvy. Môžete prejsť z vami zvoleného
práva na záruku na príslušenstvo na iné, ale budete znášať náklady na prechod, pokiaľ
to nebolo opodstatnené alebo ak spoločnosť neuviedla dôvod.
Ak ide o zmluvu medzi spotrebiteľom a podnikateľom, treba, kým sa nepreukáže opak, vychádzať z
toho, že spotrebiteľom uznaná vada existovala už v čase plnenia počas 12 mesiacov od plnenia
, ak nie je tento predpoklad. nezlučiteľné s povahou veci alebo povahou vady
.
V prípade kupujúcich, ktorí sa nepovažujú za spotrebiteľov,
je lehota na uplatnenie záručného práva 1 rok, ktorá začína plynúť dňom plnenia (odovzdania). V prípade zákazníkov, ktorí sú považovaní za spotrebiteľov, je lehota na uplatnenie práva zo záruky na príslušenstvo 2 roky, ktorá začína plynúť
dňom plnenia, t.j. dňom dodania . Spotrebiteľ musí dať tovar k dispozícii spoločnosti, aby mohla dokončiť opravu alebo výmenu . Spoločnosť musí zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady. Ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý bol v súlade s povahou a účelom tovaru uvedený do prevádzky skôr, ako sa vada stala zistiteľnou, povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a uvedenie vymeneného alebo opraveného tovaru do prevádzky, umiestnenie alebo odstránenie alebo uvedenie do prevádzky dodanie náhrady je primerané, ak
sa jej výška rovná rozdielu medzi hodnotou tovaru dlžného spotrebiteľovi v prípade plnenia v súlade so zmluvou a hodnotou tovaru skutočne prijatého
spotrebiteľom
. sa týka len určitej časti tovaru dodávaného na základe kúpnej zmluvy a sú pre ne stanovené podmienky na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, môže spotrebiteľ vypovedať kúpnu zmluvu len v súvislosti s vadným tovarom, avšak v súvislosti s na akýkoľvek iný tovar nadobudnutý spolu s nimi že si ponechá len tovar, ktorý je v súlade so zmluvou. Ak spotrebiteľ zruší kúpnu zmluvu v celom rozsahu alebo v časti tovaru dodaného na základe kúpnej zmluvy , je a) spotrebiteľ povinný vrátiť dotknutý tovar spoločnosti na náklady spoločnosti a b) spoločnosť je povinná bezodkladne vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu zaplatenú v súvislosti s príslušným tovarom , len čo obdrží tovar alebo potvrdenie o vrátení tovaru. Špecifické pravidlá práv zo záruky príslušenstva v prípade nákupu tovaru, produktov obsahujúcich digitálne prvky, služieb V prípade nákupu tovaru, produktov obsahujúcich digitálne prvky má Spotrebiteľ nárok na práva podľa odchýlok uvedených v bodoch nižšie oproti práva popísané v bode „Práva zo záruky na príslušenstvo“ medzi spotrebiteľom a spoločnosťou – v prípade zmluvy o predaji a kúpe hnuteľného tovaru, poskytovaní digitálneho obsahu alebo poskytovaní digitálnych služieb spotrebiteľ nesmie opravovať sa sám na náklady oprávneného pokazil, alebo ho dal opraviť niekomu inému v rámci uplatnenia jeho záručných práv na príslušenstvo . Spoločnosť môže odmietnuť uviesť tovar do súladu so zmluvou, ak oprava alebo výmena nie je možná, alebo ak by to spoločnosti spôsobilo neúmerné dodatočné náklady s prihliadnutím na všetky okolnosti, vrátane hodnoty, ktorú predstavuje služba v bezchybnom stave, ako aj závažnosť porušenia zmluvy. Spotrebiteľ má tiež právo –
prispôsobené závažnosti porušenia zmluvy – požadovať poskytnutie pomernej náhrady alebo
vypovedať kúpnu zmluvu, ak: a) spoločnosť nevykonala opravu alebo výmenu, alebo ju vykonal
, ale čiastočne alebo úplne nesplnil nasledovné:
» Spoločnosť musí zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady.
» Ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý
bol podľa povahy a účelu tovaru uvedený do prevádzky skôr, ako sa vada stala rozpoznateľnou,
potom povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa
odstránenie nevyhovujúceho tovaru a uvedenie vymeneného alebo opraveného tovaru do prevádzky, pričom
náklady na odstránenie alebo uvedenie do prevádzky znášal.b) odmietol uviesť tovar
do súladu so zmluvou; c) došlo k opakovanej chybe pri plnení napriek tomu, že sa spoločnosť
snažila tovar uviesť do súladu. d) vada v plnení je taká závažná, že je možné okamžité
zníženie ceny alebo odôvodňuje okamžité zrušenie kúpnej zmluvy; alebo)
podnikateľ sa nezaviazal uviesť tovar do súladu so zmluvou, alebo je z okolností zrejmé,
že podnikateľ
neuvedie tovar do súladu so zmluvou v primeranej lehote alebo bez značnej ujmy na záujmoch spotrebiteľa.
Ak chce spotrebiteľ vypovedať kúpnu zmluvu z dôvodu chybného plnenia,
dôkazné bremeno preukázania nepatrnosti chyby nesie podnikateľ. Spotrebiteľ je oprávnený zadržať
zvyšnú časť kúpnej ceny - v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy - celkom alebo sčasti,
kým si podnik nesplní povinnosti súvisiace s plnením zmluvy
a vadným plnením.
Aká je lehota na uplatnenie reklamácie na príslušenstvo Vadu ste povinný nahlásiť
ihneď po jej zistení, najneskôr však
do dvoch mesiacov od zistenia vady. Zároveň by som Vás chcel upozorniť na skutočnosť, že
po uplynutí dvojročnej premlčacej doby od ukončenia zmluvy si už nemôžete uplatniť svoje práva zo záruky na príslušenstvo. Ak
je predmetom zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikateľom použitá vec, môžu sa zmluvné strany
dohodnúť aj na kratšej premlčacej dobe; premlčaciu dobu kratšiu ako jeden rok nemožno uložiť ani v tomto prípade
platne.U koho si môžete uplatniť svoj záručný nárok?
Nárok zo záruky si môžete uplatniť u predávajúceho.Aké ďalšie podmienky sú
pre uplatnenie vašich záručných práv?V prípade kúpy tovaru do 12 mesiacov od
predaja neexistujú iné podmienky pre uplatnenie reklamácie okrem nahlásenia vady, ak preukážete,
že výrobok alebo službu poskytol Predávajúci. Po uplynutí 12 mesiacov od predaja
ste však už povinný preukázať, že chyba, ktorú ste rozpoznali,
existovala už v čase dodania.

Záruka na produkt
V akom prípade môžete uplatniť svoju záruku na produkt?
V prípade vady hnuteľnej veci (výrobku) sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, že skôr popísaná;
alebo záručné práva na príslušenstvo; môže uplatniť záručný nárok na výrobok.
Aké práva máte na základe záručného nároku na výrobok?
Ako reklamáciu produktu môžete požadovať iba opravu alebo výmenu chybného produktu.
V akom prípade sa výrobok považuje za chybný?
Výrobok je chybný, ak nespĺňa kvalitatívne
požiadavky platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti opísané výrobcom
.
Aká je lehota na uplatnenie záruky na výrobok?
Záruku na výrobok si môžete uplatniť do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom
. Po tomto termíne toto právo stratíte.
Voči komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok?
Svoj nárok na záruku na produkt môžete uplatniť len voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľnej veci
. V prípade reklamácie na výrobok musíte vadu výrobku preukázať
.
V akých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od záručných povinností na výrobok?
Výrobca (distribútor) je oslobodený od záručnej povinnosti na výrobok, len ak
preukáže, že:
- výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo
- podľa stavu vedy a techniky nebola vada rozpoznateľná. v čase uvedenia na trh
alebo
- vada výrobku vyplýva z uplatňovania právnych predpisov alebo záväzných úradných predpisov.
Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže jeden dôvod na oslobodenie.
Upozorňujeme, že z dôvodu rovnakej závady
nemôžete uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo a na výrobok súčasne, a to paralelne. Ak je však váš nárok na záruku na výrobok
úspešne uplatnený, môžete si uplatniť nárok na záruku na príslušenstvo na vymenený výrobok alebo opravený diel
u výrobcu.

Záruka
Internetový obchod nedistribuuje produkty podliehajúce povinnej záruke.
Predávajúci je 151/2003.
(IX. 22.) V prípade predaja nových predmetov dlhodobej spotreby uvedených v prílohe č. 1 vyhlášky môže spotrebiteľ na základe nariadenia vlády
uplatniť nárok na opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí počas trvania záruky. správny.
151/2003, spotrebiteľ (IX. 22.) Opravu alebo výmenu môžete požadovať na základe nariadenia vlády,
s výnimkou prípadu, keď je plnenie zvoleného záručného práva na príslušenstvo nemožné, alebo ak by to malo za následok
neúmerné dodatočné náklady pre oprávneného - v porovnaní s plnením iného príslušenstva záručná reklamácia -
s prihliadnutím na hodnotu služby v bezchybnom stave,
závažnosť porušenia zmluvy a ujmu na
záujmoch držiteľa práv spôsobenú plnením doplnkového záručného práva.
Spotrebiteľ môže požadovať pomerné dodanie náhrady škody alebo môže od zmluvy odstúpiť, ak
oprávnený nevykonal opravu alebo výmenu,
nie je schopný splniť túto povinnosť za podmienok ustanovených zákonom alebo ak oprávnená strana prestala platiť mať záujem o opravu alebo
výmenu.
Nie je priestor na zrušenie z dôvodu nepodstatnej chyby.
Od prvého januára 2021 je predávajúci povinný poskytnúť záruku na nové predmety dlhodobej spotreby uvedené v prílohe 1
v prípade chybného plnenia.
1. Trvanie záruky
V prípade chybného plnenia je na základe nariadenia vlády 151/2003 (IX.22) dĺžka
záruky určená cenou produktu nasledovne:
• V prípade predajnej ceny 10 000 HUF najviac však 100 000 HUF za rok,
• dva roky pri predajnej cene presahujúcej 100 000 HUF, ale nepresahujúcej 250 000 HUF,
• tri roky pri predajnej cene nad 250 000 HUF
.
Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania spotrebného tovaru spotrebiteľovi, alebo ak
uvedenie do prevádzky vykoná spoločnosť alebo jej splnomocnenec.
Ak spotrebiteľ uvedie spotrebný tovar do prevádzky po viac ako šiestich mesiacoch od odovzdania, dňom
začatia plynutia záručnej doby je deň odovzdania spotrebného tovaru.
V prípade opravy spotrebného tovaru sa záručná doba predlžuje
odo dňa odovzdania na opravu o dobu, počas ktorej si spotrebiteľ spotrebný tovar pre vadu zakúpil.
nemohol použiť podľa plánu.
2. Uplatnenie
záručnej reklamácie Spotrebiteľ môže uplatniť záruku predložením záručného listu. Nepravidelné
vystavenie záručného listu alebo nesprístupnenie záručného listu spotrebiteľovi
nemá vplyv na platnosť záruky. V prípade, že záručný list nebude spotrebiteľovi poskytnutý
, uzavretie zmluvy sa považuje za preukázané, ak
spotrebiteľ predloží faktúru alebo pokladničný doklad potvrdzujúci zaplatenie protihodnoty. V tomto prípade je možné uplatniť práva vyplývajúce zo záruky
dokladom o zaplatení protihodnoty.
Uchovanie a vrátenie obalu výrobku nie je podmienkou pre uplatnenie záruky
.
3. Opravy v záručnej dobe
3.1. V prípade prvej poruchy spotrebného tovaru v záručnej dobe
spoločnosť určí, že spotrebný tovar nie je možné opraviť,
pokiaľ spotrebiteľ neurčí inak, je spoločnosť povinná spotrebný tovar do 8 dní vymeniť.
Ak nie je možná výmena spotrebného tovaru, je spoločnosť povinná vrátiť spotrebiteľovi kúpnu
cenu uvedenú na faktúre alebo doklade o zaplatení
spotrebiteľom predloženého spotrebného tovaru do 8 dní.
3.2. Ak nedôjde k oprave spotrebného tovaru
do 30 dní odo dňa oznámenia žiadosti o opravu spoločnosti, - pokiaľ spotrebiteľ nenariadi inak -
je spoločnosť povinná vymeniť spotrebný tovar do 8 dní od neúspešného uplynutia 30. -denná lehota
. Ak nie je možná výmena spotrebného tovaru, je spoločnosť povinná vrátiť kúpnu
cenu uvedenú na faktúre
alebo pokladničnom doklade preukazujúcom zaplatenie protihodnoty za spotrebiteľský tovar predloženej spotrebiteľom do 8 dní po uplynutí neúčinnej lehoty. tridsaťdňovej opravnej lehoty
.
3.3. Ak sa v záručnej dobe spotrebný tovar
po troch opravách (trikrát oprava sa netýka tej istej závady) pokazí aj po štvrtýkrát -
ak spotrebiteľ nenariadi inak - a ak
zákon V z roku 2013 o Občiansky zákonník 6:159. Na základe § (2) písm. b) spotrebiteľ netvrdí, že kúpna cena je primeraná
doručenia, je spoločnosť povinná vymeniť spotrebný tovar do 8 dní. Ak
nie je možná výmena spotrebného tovaru, spoločnosť je povinná vrátiť
spotrebiteľovi kúpnu cenu do 8 dní na základe dokladu o zaplatení spotrebného tovaru - faktúry
alebo pokladničného dokladu vystaveného na základe všeobecného zákona o dani z obratu. - prezentované spotrebiteľom
.
3.4. 151/2003. (IX. 22.) Medzi spotrebný tovar uvedený v bode 8 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády
pre elektrobicykle, elektrokolobežky, štvorkolky, motocykle,
mopedy, autá, obytné automobily, karavany, karavany,
prívesy a v bode 9
3.1 . ., 3.2 sa nevzťahujú na konkrétne motorizované plavidlá . a tie, ktoré sú opísané v bode 3.3. Samozrejme, aj v prípade týchto produktov sa predávajúci musí snažiť
o odstránenie chyby do 15 dní. Ak oprava alebo výmena trvá dlhšie ako
pätnásť dní, musí predávajúci informovať kupujúceho o predpokladanom čase opravy alebo výmeny
.
3.5. Ak je možné výrobok opraviť, spoločnosť sa musí snažiť vykonať
opravu alebo výmenu najneskôr do 15 dní. Ak doba opravy alebo výmeny
presiahne 15 dní, je spoločnosť povinná informovať spotrebiteľa o predpokladanom čase trvania opravy alebo výmeny
. Informácie možno poskytnúť aj elektronicky, ak
s tým spotrebiteľ vopred súhlasil alebo ak to možno urobiť iným spôsobom vhodným na preukázanie prijatia spotrebiteľom.
3.6.
Spotrebný tovar s pevným spojením alebo ťažší ako 10 kg, alebo ktorý nie je možné prepravovať ako príručnú batožinu v MHD - s výnimkou vozidiel -
je potrebné opraviť v mieste prevádzky.
Ak opravu nie je možné vykonať na mieste prevádzky, demontáž a montáž, ako aj doručenie a vrátenie zabezpečí firma, alebo
v prípade požiadavky na opravu potvrdenej priamo v servise opravárenský servis.
3.7. 151/2003. (IX. 22.) Ak ide o nový tovar dlhodobej spotreby uvedený v nariadení vlády,
žiadosť o výmenu je možné uplatniť do troch pracovných dní. V takom prípade je predávajúci povinný
spotrebný tovar vymeniť za predpokladu, že porucha
bráni účelu použitia.
3.8. Počas opravy smú byť do spotrebného tovaru inštalované len nové diely.
3.9. Spoločnosť je oslobodená od záručnej povinnosti iba v prípade,
- vada výrobku vznikla nesprávnym používaním;
- výrobok bol neodborne nainštalovaný/zmontovaný;
- Chyba produktu bola spôsobená prepätím, poruchou siete, elementárnym poškodením;
- vada produktu bola známa už pri kúpe;
- Chyba uvedená kupujúcim sa nedá zistiť.
Pre tú istú poruchu nemôžete súčasne uplatňovať záruku na príslušenstvo a záručný nárok, alebo záruku na výrobok a
záručný nárok súčasne, ale inak máte
nárok na práva vyplývajúce zo záruky bez ohľadu na záruku. nároky.
3.10. Ak námietka kupujúceho týkajúca sa kvality týkajúca sa záruky nie je
kompetentným orgánom riadne vybavená, má kupujúci právo
začať konanie zmierovacej komisie riadenej okresnými obchodnými a priemyselnými komorami.
3.11. Ustanovenie v zmluve medzi spotrebiteľom a podnikateľom, ktoré
sa odchyľuje od ustanovení nariadenia vlády e151/2003 (IX.22) v neprospech spotrebiteľa, je neplatné.
4. Kam sa môže spotrebiteľ obrátiť so svojou potrebou opravy?
Nárok na opravu môže spotrebiteľ podľa vlastného výberu uplatniť v sídle spoločnosti, ktorejkoľvek
prevádzke, pobočke alebo
priamo v servise uvedenom spoločnosťou na záručnom liste.
5. Záručný list
Povinnosť odovzdať záručný list má vo všetkých prípadoch spoločnosť predávajúca výrobok
. Od 1. januára 2021 je možné predložiť záručný list papierovo aj online.
Záručný list je spoločnosť povinná odovzdať elektronicky najneskôr nasledujúci deň po odovzdaní alebo
uvedení výrobku do prevádzky. Ak spoločnosť
neodovzdá záručný list ako elektronický dokument priamo odoslaním, ale
sprístupní ho spotrebiteľovi vo forme adresy na stiahnutie, potom
stiahnutie elektronického záručného listu nie je možné zrušiť do konca záručnej dobe,
musí zabezpečiť dostupnosť adresy na stiahnutie. Záručný list je spoločnosť povinná odovzdať elektronicky najneskôr nasledujúci
deň po odovzdaní alebo uvedení výrobku do prevádzky.
1. Príloha k 151/2003. (IX. 22.) k nariadeniu vlády (od 1. januára 2021)
1. Domáce spotrebiče s predajnou cenou nad 10 000 HUF, medzi ktoré patria najmä chladničky, mrazničky,
kombinované chladničky, elektrické sporáky, práčky, odstredivky, sušičky a
ich ľubovoľné kombinácie, umývačky riadu, žehličky, ohrievače vody, kúrenie, klimatizácia a ostatný
vzduch klimatizačné zariadenia, vysávač, parný čistiaci stroj, stroj na čistenie kobercov,
stroj na drhnutie a leštenie podláh, šijací stroj, pletací stroj, elektrický bojler, čerpadlo;
2. malé kuchynské spotrebiče na elektrickú energiu s predajnou cenou 10 000 HUF a viac, najmä
mikrovlnné rúry, pece na chlieb, hriankovače, kávovary, kávovary, varné kanvice, kuchynské roboty
, grily, fritézy na olej, žehličky na oblátky, šišky, vaflovače, sendvičovače, elektrické
palacinky, elektrické stroje na pizzu, elektrický hrniec, elektrická panvica, elektrický
stroj na popcorn, elektrický kontaktný gril, rožteky, mini varič, varič ryže, varič cestovín
, varič vajec, parný hrniec, varenie so vzduchom hrniec, sušička ovocia;
3. plynové spotrebiče s predajnou cenou 10 000 HUF a viac, ako sú sporáky, konvektory, plynové kotly,
plynové kotly, plynové grily, plynové stoličky, plynové rúry, plynové horáky, plynové lampy;
4. motorové záhradné stroje a nemotorové záhradné náradie s predajnou cenou nad 10 000 HUF, ako sú
motyčky, kosačky na trávu, kosačky na trávu, tlačné kosačky;
5. motorové ručné náradie nad 10 000 HUF predajná cena, najmä reťazové píly, vŕtačky,
príklepové vŕtačky, uhlové brúsky, kotúčové píly, hoblíky;
6. zdravotnícke pomôcky a prístroje s trvanlivosťou minimálne jeden rok, ako aj
slnečné okuliare s predajnou cenou nad 10 000 HUF;
7. zdravotnícke výrobky a prístroje s predajnou cenou nad 10 000 HUF, ako sú elektrické
masážne prístroje, magnetické produkty, najmä prístroje na liečbu svetlom;
8. dopravné prostriedky s predajnou cenou nad 10 000 HUF, ako sú bicykle, elektrické bicykle,
elektrické skútre, štvorkolky, motocykle, mopedy, osobné autá, obytné automobily, karavany,
karavany, prívesy;
9. motorové plavidlo nad 10 000 HUF;
10. výrobky starostlivosti o deti s predajnou cenou 10 000 HUF alebo vyššou, ako sú najmä plienky a
umývadlá, kočíky, vysoké stoličky, ktoré možno namontovať na vysoké stoličky a stoly, detské bezpečnostné sedačky;
11. zariadenia na monitorovanie detí s predajnou cenou nad 10 000 HUF, ako sú monitory dychu,
monitory srdcového tepu, detské monitory;
12. detské hojdačky, šmykľavky a detské hračky vyžadujúce podobné aktivity na
domáce použitie v interiéri a exteriéri s predajnou cenou 10 000 HUF alebo viac;
13. osvetľovacie výrobky s predajnou cenou 10 000 HUF alebo viac, najmä svietidlá a svetelné zdroje;
14. zabezpečovacie poplašné a signalizačné zariadenia s predajnou cenou nad 10 000 HUF;
15. elektronické komunikačné koncové zariadenia s predajnou cenou 10 000 HUF alebo viac, vrátane najmä telefónov,
mobilných telefónov, faxov, multifunkčných zariadení;
16. zariadenia na vysielanie správ s predajnou cenou 10 000 HUF alebo viac, ako sú
najmä hlasové záznamníky a zariadenia handsfree; satelitný prijímač a AM Micro anténne systémy a ich komponenty,
televízor, projektor, videorekordér, rádio, autorádio, rádiobudík, satelitný
lokátor, gramofón, magnetofón a kazetový magnetofón, CD rekordér a prehrávač, DVD rekordér
a prehrávač, herná konzola, Blu-ray prehrávač a rekordér, stolný prehrávač médií, osobný zvukový systém,
mixážny pult, zosilňovač, reproduktor, reproduktor, mikrofón a slúchadlá, náhlavná súprava;
17. zariadenia informačnej techniky s predajnou cenou nad 10 000 forintov, medzi ktoré patria najmä stolové počítače,
notebooky, notebooky, tablety, PDA, monitory, tlačiarne, skenery, fotoaparáty, filmové a
zvukové kamery, videokamery a kamkordéry, hlasové záznamníky, foto tlačiarne, skenery filmov a diapozitívov,
MP3 a MP4 prehrávače, prenosné prehrávače médií, flash disky, pamäťové karty, nabíjačky batérií,
kalkulačky, vreckové kalkulátory;
18. kancelárske technické vybavenie s predajnou cenou nad 10 000 HUF, ako sú skartovače,
kopírky, laminovacie stroje;
19. spätné projektory a zariadenia filmovej techniky s predajnou cenou nad 10 000 HUF, vrátane najmä filmových a
spätných projektorov, zväčšovačov filmov, zariadení na vyvolávanie a spracovanie filmov;
20. optické prístroje s predajnou cenou 10 000 HUF a viac, najmä ďalekohľady, ďalekohľady, mikroskopy,
teleskopy;
21. hudobné nástroje s predajnou cenou nad 10 000 HUF;
22. hodinky a šperky nad 10 000 HUF;
23. vnútorný a vonkajší nábytok, matrace nad 10 000 HUF predajná cena;
24. meracie prístroje, generátory, napájacie zdroje nad 10 000 HUF predajná cena;
25. strelné zbrane s predajnou cenou nad 10 000 HUF;
26. športové potreby, vybavenie súvisiace s poľovníctvom a rybolovom s predajnou cenou nad 10 000 HUF;
27. prístroje na starostlivosť o krásu prevádzkované na elektrinu s predajnou cenou nad 10 000 HUF, napr
najmä sušič vlasov, vlasový styler, strojček na strihanie chĺpkov na tele, epilátor, elektrický holiaci strojček;
28. kožušinové odevné výrobky z ušľachtilých a poloušľachtilých kožušín s predajnou cenou nad 50 000 HUF
;
29. príslušenstvo a súčasti produktov patriacich do vyššie uvedených skupín produktov
s predajnou cenou nad 10 000 HUF;
30. * predajná cena dverí a okien nad 10 000 HUF, najmä okná, exteriérové ​​a interiérové ​​dvere, garážové brány;
31. * tieniace zariadenia s predajnou cenou nad 10 000 HUF, ako sú ručné alebo motoricky
poháňané žalúzie, reluxa, markízy, stuhové závesy;
32. * intercom, poplašný systém, kamerový dohľad nad 10 000 HUF predajná cena;
33. * pohon garážových brán a iných brán, kontrola nad predajnou cenou 10 000 HUF;
34. * sprchový kút, vaňa, batéria nad 10 000 HUF predajná cena;
35. * solárny kolektor, systémy solárnych panelov nad 10 000 HUF predajná cena;
36. * hračkársky hoverboard, hračkársky elektrický skúter, hračkársky dron nad 10 000 HUF predajná cena;
37. * drony zaradené do kategórie open v samostatnom zákone s predajnou cenou nad 10 000 HUF.

Zákaznícky servis po zakúpení
Po zadaní objednávky môže zákazník kontaktovať
náš zákaznícky servis prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov ohľadom záruky, záruky, storna alebo iných záležitostí
súvisiacich s objednávkou alebo objednaným produktom.
Telefón zákazníckeho servisu: 06203635109
E-mailová adresa zákazníckeho servisu: info@sealmark.hu
Popis možností vybavenia reklamácie Sťažnosti
na činnosť internetového obchodu alebo na produkty distribuované internetovým obchodom
je možné podávať prevádzkovateľovi internetového obchodu do e-mailom alebo poštou
na jeden z nasledujúcich kontaktných údajov.
Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefónne číslo: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu
Ak má internetový obchod aj prevádzkareň, môžeme našu reklamáciu oznámiť predajcovi osobne
. Na prijatú reklamáciu e-mailom alebo poštou je predávajúci povinný písomne ​​odpovedať
a zaslať ju kupujúcemu do tridsiatich dní.
Spoločnosť je povinná ústnu sťažnosť zákazníka (vrátane sťažností po telefóne) bezodkladne prešetriť
a podľa možnosti napraviť. V prípade, že okamžité prešetrenie reklamácie nie je možné,
alebo zákazník nie je spokojný s danou okamžitou odpoveďou, spoločnosť spracuje protokol a
jeho kópiu odovzdá spotrebiteľovi priamo na mieste – v prípade ústnej reklamácie . Spoločnosť je . sťažovateľovi do 30 dní od jej doručenia zaslať ju
povinná na reklamáciu prijatú e-mailom, telefonicky alebo poštou odpovedať písomne » adresu a telefónne číslo spotrebiteľa; » miesto, čas a spôsob podania reklamácie; » zoznam dokumentov potrebných na doloženie sťažnosti; » označenie výrobku alebo služby, ktorej sa sťažnosť týka; » stručný popis reklamácie; » plnomocenstvo platné v prípade, že spotrebiteľ koná prostredníctvom splnomocneného zástupcu; » miesto a čas vyhotovenia zápisnice; » podpis osoby, ktorá vyhotovuje zápisnicu, a – s výnimkou ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo prostredníctvom iných elektronických komunikačných služieb – spotrebiteľa;

Záznam o sťažnosti a kópiu odpovede je spoločnosť povinná uchovávať tri roky
a na požiadanie kontrolných orgánov ju predložiť.
Ak Predávajúci nepovažuje reklamáciu kupujúceho za oprávnenú, je
povinný ju odôvodniť a zaslať zákazníkovi písomne ​​a zároveň je povinný
zákazníka písomne ​​informovať o tom, aké možnosti vybavenia reklamácie má k dispozícii. to podľa povahy sťažnosti
. Predávajúci je povinný poskytnúť sídlo, telefonický kontakt, internetový kontakt a poštovú adresu
príslušného zmierovacieho orgánu podľa bydliska alebo bydliska spotrebiteľa .
Informácie musia zahŕňať aj to, či
spoločnosť využíva postup zmierovacej komisie
na urovnanie spotrebiteľského sporu.
Ak nedôjde v priebehu rokovaní k urovnaniu spotrebiteľského sporu, ktorý môže medzi predávajúcim a spotrebiteľom existovať ,
spotrebiteľ má k dispozícii nasledujúce možnosti právneho vymáhania:

Orgán na ochranu spotrebiteľa
Spotrebitelia
sa môžu so svojimi sťažnosťami na ochranu spotrebiteľa obrátiť na príslušný orgán na ochranu spotrebiteľa v mieste svojho bydliska. Po vyhodnotení sťažnosti orgán rozhodne
o priebehu konania o ochrane spotrebiteľa. Úradné úlohy prvého stupňa súvisiace s ochranou spotrebiteľa
vykonávajú príslušné hlavné a krajské úrady v mieste bydliska spotrebiteľa, ktorých
kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.kormanyhivatal.hu/hu /elerhetosegeg
Zmierovacia rada
Ak zamietneme spotrebiteľskú sťažnosť zákazníka, v takom prípade máte právo podať na nás spotrebiteľskú sťažnosť , ktorú môžete podať na príslušnú Zmierovaciu radu
v mieste Vášho bydliska .
Postup zmierovacej komisie
sa začína na žiadosť spotrebiteľa. Podmienkou obrátenia sa na zmierovací orgán pre spotrebiteľov je, že sa spotrebiteľ pokúsi
urovnať spor priamo s podnikateľom. Priame riešenie sporov je možné uskutočniť osobne v
zákazníckom servise poskytovateľa služieb, telefonicky alebo e-mailom.
Ďalšou požiadavkou je, aby žiadosť o postup rady, ktorú je potrebné
predložiť predsedovi rady, obsahovala:
meno spotrebiteľa, bydlisko, miesto pobytu;
názov a sídlo alebo miesto spoločnosti, s ktorou je spotrebiteľ v spore;
ak chce spotrebiteľ podať žiadosť orgánu, ktorého právomoc
je podľa miesta plnenia zmluvy, spotrebiteľ musí uviesť miesto
plnenia zmluvy;
stanovisko spotrebiteľa k existujúcemu sporu, ako aj skutočnosti a dôkazy, ktoré
podporujú jeho vlastný postoj;
vyhlásenie spotrebiteľa, ktoré preukazuje, že sa spor snažil riešiť priamo s podnikateľom
;
spotrebiteľ musí tiež vyhlásiť, že vo veci sporu nezačal konanie
na inom zmierovacom orgáne, ani nezačal mediačné konanie alebo občianskoprávne
konanie;
musí obsahovať to, čo požadujete a aké rozhodnutie od predstavenstva očakávate.
Nakoniec musí byť žiadosť podpísaná spotrebiteľom.
Okrem toho všetkého musia byť k žiadosti priložené všetky doklady,
na ktoré sa spotrebiteľ odvoláva ako dôkazy, ako aj doklady, ktoré preukazujú, že spotrebiteľ
snažila spor s firmou urovnať, no neúspešne.
Radi by sme vás informovali, že naša spoločnosť má povinnosť spolupracovať v rámci
postupu zmierovacej rady.

Kontaktné údaje zmierovacích rád:

Adresa zmierovacieho výboru župy Bács-Kiskun
: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532
Fax: (+36) 76 501 538
Mobil: (+36) 70 938 4765
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
webstránka: www.bacsbekelteteshu.

Zmierovacia rada župy Baranya
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
tel.: +36-72/507-154, 20/283-3422
e-mail: info@baranyabekeltetes.hu
web: www.baranyabekeltetes.hu

Adresa zmierovacieho výboru Békéšskej župy
: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Telefón: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Zmierovacia rada župy Borsod-Abaúj-Zemplén
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefón: 46/501-090 (nové prípady)
46/501-871 (prebiehajúce prípady)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Adresa zmierovacieho výboru v Budapešti
: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99.
Telefón: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Adresa webovej stránky: bekeltet.bkik.hu

Zmierovacia rada župy Csongrád-Csanád
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kontakt na komoru: Zoltán Jerney
Telefón: +36-62/554-250/118
Zákaznícky servis: HP: od 9:00 do 11:00
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Adresa zmierovacieho výboru župy Fejér
: Hosszúsétátér 4-6, 8000 Székesfehérvár.
Lencsés Hajnalka správca zmierovacej rady,
telefón: 06-22/510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Webová stránka: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Adresa zmierovacieho výboru župy Győr-Moson-Sopron
: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefón: 06-96-520-217
e-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
https://bekeltetesgyor.hu/

Sídlo zmierovacieho výboru župy Hajdú-Bihar
: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Miesto správy: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefón: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Adresa zmierovacieho výboru župy Heves
: Hadnagy utca 6. poschodie, 3300 Eger
Telefón: +36 36 416-660/105 pobočka
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Poštová adresa: 3300 Eger, PO Box 440.

Adresa zmierovacieho výboru župy Jász-Nagykun-Szolnok
: 5000 Szolnok, park Verseghy. 8.
Poradenstvo: II. poschodie, miestnosť 212.
e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
tel.: 20/373-2570

Adresa zmierovacieho výboru župy Komárom-Esztergom
: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefón: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
https://kem-bekeltetes.hu/

Adresa zmierovacieho výboru župy Nógrád
: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefón: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu,
www.bekeltetes-nograd.hu kontaktné informácie brány predstavenstva: KRID: 166469396

Sídlo zmierovacieho výboru Peštianskej župy
: 1055 Budapešť, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Poštová adresa: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mailová adresa: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefón: 06-1-792-7881
Webová stránka: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
alebo www.pestmegyeibekelteto.hu

Adresa zmierovacieho výboru župy Somogy
: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefón: 06-82-501-000, 06-82-501-026
e-mailová adresa: skik@skik.hu
www.skik.hu

Adresa zmierovacieho výboru župy Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefón: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
e-mailová adresa: bekelteto@szabkam.hu
E-mailová adresa: bekelteto@szabkam.hu;

Predsedníčka zmierovacieho výboru župy Tolna
: Gréta Mónus
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefón: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Recepcia zmierovacieho výboru župy Vas
: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
telefón: 06-94-312-356, 06-94-506-645
Pracovník Zmierovacej rady Pergel Bea
e-mail: bea@vmkik.hu
Dr. Zoltán Kövesdi Predseda Zmierovacej rady
tel.: 30/9566-708

Zmierovacia rada župy Veszprém
Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefón: počas hodín recepcie pre zákazníkov: 06-88-814-121,
sekretariát komory: 06 88 814-111
Fax:
06-88-412-150 - mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Webová stránka: www.bekeltetesveszprem.hu

Adresa zmierovacieho výboru župy Zala
: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefón: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekelteteszala.hu/

Súdny postup
Ak sa spotrebiteľ neobráti na zmierovací orgán, alebo konanie nevedie k
výsledku, spotrebiteľ má možnosť
obrátiť sa na súd za účelom urovnania právneho sporu.
Žaloba sa musí začať žalobou, v ktorej musia byť uvedené tieto informácie:
súd prvej inštancie;
meno, bydlisko a právne postavenie strán a zástupcov strán;
právo na uplatnenie
s uvedením skutočností, na ktorých sa zakladá, a ich dôkazov;
údaje, z ktorých možno určiť príslušnosť a príslušnosť súdu;
určitá žiadosť o rozhodnutie súdu (žiadosť o žalobu). K žalobe musí byť priložená
listina alebo kópia listiny, ktorej obsah sa označuje ako dôkaz.


Platforma na riešenie sporov online
Európska komisia vytvorila webovú stránku, na ktorej sa môžu spotrebitelia registrovať, čím
majú možnosť
riešiť svoje právne spory súvisiace s online nákupmi vyplnením prihlášky a vyhnúť sa tak súdnemu konaniu. Spotrebitelia si tak môžu
uplatniť svoje práva bez toho, aby im v tom bránila napríklad vzdialenosť.
Povinnosťou je aj Maďarsko prevádzkovať kontaktné miesto riešenia sporov online, kde
musia byť k dispozícii aspoň dvaja poradcovia, ktorí sporovým stranám pomôžu, ak
majú otázky týkajúce sa postupu. U nás túto úlohu
plní Zmierovací výbor v Budapešti.
Platforma riešenia sporov online je dostupná na tomto odkaze:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Dátum účinnosti: 01.01.2020.

Magyar Nyelven:

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, amennyiben jelen
Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás
menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot
az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai
Név: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: Magyarország, 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Adószám: HU12458149
Cégjegyzékszám: 07-09-018080 Nyilvántartásba vette a Székesfehérvári Törvényszék
Cégbírósága / Baracs Község Jegyzője (163)
Kapcsolattartó neve: Nagy Zsolt
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12024009-01288628-00100008
(továbbiakban Eladó)

A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: Magyarország, 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
A cég elektronikus elérhetősége: info@sealmark.hu
A webáruház domain címe: https://www.sealmark.sk (https://www.kulcstartok.hu Magyar nyelvű webáruház, Szlovák nyelven elérhető változata.)

Tárhelyszolgáltató adatai
Üzemeltető: Paller Endre egyéni vállalkozó
Bankszámlaszám: 10404900-67525148-50481028
Székhely: Magyarország, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Adószám: 63478262-1-40
Telefonszám: 06709334304
E-mail: info@viltor.hu

Alapfogalmak
Áru: a weboldalon eladásra szánt ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb
módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és
villamos energiát,valamint a digitális elemeket tartalmazó áru
Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást
foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom
vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.
Felek: Eladó és Vevő együttesen.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy.
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik résztvevője fogyasztónak minősül.
Funkcionalitás: a digitális tartalom vagy digitális szolgltatás azon képessége, hogy a céljának
megfelelő funkciókat betöltse.
Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó
importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének
vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel.
Hibás teljesítés: A termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél hibásan teljesít, ha a
szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban
megállapított minőségi követelményeknek.
Interoperabilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt
tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú
digitális tartlmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.
Kompatibilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt
tudjon működni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás átalakításának szükségessége
nélkül olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel azo azonos típusú digitális tartalmat vagy
digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.
Jótállás: Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a
jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban, vagy jogszabályban foglalt
feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás lehet kötelező és önkéntes
szerződéses. A kötelező jótállás szabályait Kormányrendeletben rögzítették.
Tartósság: egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és
teljesítményét szokásos használat mellett.
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás
számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat
céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő
megjelenítését.
Termék: A webáruház által értékesítésre szánt áru, digitális elemeket tartalmazó áru.
Térítésmentesen: az áru, digitális tartalom, vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tétele
érdekében felmerült szükséges költségek - különösen a postaköltség, a szállítási költség, a
munkaerőköltség vagy az anyagköltség - megfizetése nélkül.
Vásárló: A webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy,
ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében, vagy javára jár el.
Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalomszolgáltatásáért, vagy a digitális szolgáltatás
nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

A szerződés tulajdonságai
A https://www.sealmark.sk webáruházban található termékek képezik az eladó és a
vásárlók közötti szerződés tárgyát. A webáruházban található termékek egyedi jellemzői a
termékoldalon találhatók. A termék mellett található vételár forintban értendő és mindig a
kiválasztott termék bruttó ára.
A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek és nem kerül
iktatásra. A szerződés a későbbiekben nem kereshető vissza. A szerződés magatartási kódexre
nem utal.

A rendelés menete
1. A termék kiválasztása
A vásárló a kiválasztott termék nevére, vagy fotójára kattintva megtekintheti a termék bővebb
ismertetőjét. A termékfotón látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve abban az
eseteben, ahol a termékleírás azt külön kiemeli.
2. A termék kosárba helyezése
A termék darabszámának megadását követően a vásárló a KOSÁR gombra kattintva tudja egy
virtuális kosárba helyezni a terméket. A termék kosárba helyezésével még nem jön létre fizetési
kötelezettség. Amennyiben szeretne további terméket a kosárba helyezni, válassza a VISSZA A
TERMÉKEKHEZ gombot és tegye a kosárba a továbbiakban megvásárolni kívánt terméket, vagy
termékeket. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.
3. A kosár tartalmának megtekintése
A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására.
Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, abban az esetben a
DARABSZÁM oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség
darabszámát, majd nyomja meg a FRISSÍTÉS gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban
található termékeket, akkor nyomja meg a TÖRLÉS gombot. Amennyiben nem szeretne további
terméket vásárolni és a termék, vagy termékek darabszámának és árának ellenőrzése során
mindent rendben talál, abban az esetben kattintson a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra.
4. Regisztráció
A webáruházban lehetősége van regisztrálni, vagy regisztráció nélkül vásárolni. A regisztrációval
gyorsabban tud a következő alkalmakkor a webáruházban vásárolni, naprakész lehet a rendelései
állapotát illetően és figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit. Amennyiben regisztrál, akkor a
regisztrációhoz szükséges adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban.
Amennyiben Ön már regisztrált vásárlónk, abban az esetben a bejelentkezéshez szükséges
adatok megadásával továbbléphet. Ha a regisztráció nélküli vásárlás mellett dönt, akkor a
számlázási és szállítási adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban.
5. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása
A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám)
megadása szükséges. A webáruházrendszer a számlázási adatokat automatikusa tárolja, mint
szállítási adat. Amennyiben számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a A
SZÁLLÍTÁSI CÍM MEGEGYEZIK A SZÁMLÁZÁSI CÍMMEL rubrikában lévő jelölést el kell távolítani, és
a szállítási adatokat meg kell adni. A rendelési adatok megadása során Önnek lehetősége van a
termék átvételi módját, és a termék fizetési módját kiválasztani. A MEGJEGYZÉS szövegdobozba
tetszőlegesen adhat meg információkat a rendelésével kapcsolatban.
6. A rendelés ellenőrzése
A rendelés elküldése előtt még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát,
szállítási költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben hibát észlel, abban az
esetben nyomja meg a VISSZA gombot és a szükséges módosításokat végezze el!
7. A rendelés véglegesítése
Amennyiben a rendelés ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben a
MEGRENDELEM gomb megnyomásával küldje el rendelését. A rendelés elküldésével elfogadja a
webáruház Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési
kötelezettséggel jár.
A webáruházban történő rendelések esetén a Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és
az Eladó közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Eladó az webáruházon
keresztül történt ajánlattételt elfogadja. A webáruház által küldött automatikus rendelés
visszaigazoló email nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának. A rendelés elküldésekor a
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendlése átvételi és fizetési kötelezettséggel jár.

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t NEM tartalmazzák. A termék számlázott bruttó ára a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adót tartalmazza (27%), érvényes közösségi adószám esetén 0% általános forgalmi adót tartalmaz. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Szerződési Feltételek között is megtalálható.

Eljárás hibás ár esetén
Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a webáruházban a termék hibás áron szerepel.
Hibásnak feltüntetett árnak minősül főként a 0 Ft-os termék ára, továbbá kedvezmények esetén a
kedvezménynek nem megfelelően feltüntetett ár. Pl. 5000Ft-os termék estén 10%-os
kedvezmény mellett feltüntetett 1000 Ft-os vételár és a töredék ár. Hibás áron történő rendelés
estén is automatikus visszaigazoló e-mailt küldhet a rendszerünk, amely azonban nem tekinthető
a rendelés elfogadásának. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal
tájékoztatjuk a Vevőt a termék helyes áráról. A Vevő ezt követően eldöntheti, hogy kéri-e a
terméket a valós áron, vagy lehetősége van, hogy bármely jogkövetkezmény nélkül elálljon a
szerződéstől.

A rendelés feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-12 óra óráig történik. Természetesen a Vásárló
ezen időintervallumon kívül is leadhatja a megrendelését, amely a következő munkanapon kerül
feldolgozásra.

A rendelés teljesítése
A megrendelt termékeket 1-5 munkanap munkanapon belül kiszállítjuk. Amennyiben az Eladó, a
szerződésben megjelölt terméket azért nem tudja kiszállítani, mert az nem áll rendelkezésére,
abban az esetben a Vevőt erről a tényről köteles haladéktalanul tájékoztatni, illetve a már
kifizetésre került összeget a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb harminc napnál nem
később a fogyasztó részére visszatéríteni.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására, vagy
törlésére. Amennyiben Ön a javítani kívánt adatlapon már tovább lépett, de még nem
véglegesítette a rendelését, abban az esetben célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani a
kívánt oldal megjelenéséig, ahol a módosítást már el tudja végezni. Ha a rendelés elküldése után
szeretne módosítani a megadott adatokon, akkor a fentebb megadott elérhetőségek egyikén
tudja jelezni módosítási szándékát. Ön a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az
Eladó, a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul megadott adatokból eredő Vásárlót
érő károkért nem vonható felelősségre. A rendelés során pontatlanul megadott e-mail cím, vagy a
postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a
szerződés létrejöttét.

Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mail visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását
követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és később egyet a várható
szállítási időpontról, vagy a rendelés elfogadásának tényéről. Telefonos egyeztetés esetén hívja a
webáruház telefonszámát, vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét. Eladó köteles
a Vevő részére a megrendelést késedelem nélkül - 48 órán belül - visszaigazolni. Amennyiben ez
nem történik meg, abban az esetben a Vevőt nem köti a megrendelése és nem köteles a
kiszállított terméket átvenni.

Termék ellenőrzése
Termék ellenőrzés: A vevőnek minden esetben célszerű az áru sértetlenségét kézhezvételekor
ellenőrizni. Ha futár jelenlétében történik az ellenőrzés és a termék sérült, akkor ne vegye át a
terméket, készíttessen jegyzőkönyvet.

Fizetési módok
Utánvét: Amennyiben a megrendelt termék értékét a termék átvételekor szeretné kifizetni, akkor
válassza az Utánvétes fizetési módot.
Banki átutalás: Amennyiben a megrendelt termék árát Banki átutalással szeretné kiegyenlíteni,
abban az esetben válassza az előreutalás fizetési módot. A megjegyzés rovatba írja be a nevét és
a rendelési azonosítót. Az átutaláshoz szükséges adatok (Kedvezményezett neve,
Kedvezményezett bankszámlaszáma, Kedvezményezett bankja) megtalálhatók a webáruházat
működtető vállalkozás adatai között vagy az automata rendelés visszaigazolásban vagy a
díjbekérőben.

Bankkártyás fizetés: Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.
Bankkártyás fizetés lépései: Válassza ki a megrendelni kívánt terméket, melynek összegét
bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni. A fizetési módok közül válassza ki a BARION
bankkártyás fizetési módot. Ezt követően átirányítjuk a megadott Bank biztonságos fizetést
garantáló oldalára, ahol a kártyaadatait tudja megadni a fizetés megkezdéséhez. A kártyaadatok
megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót. A fizetést követően
Ön visszatér a webáruházunk oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást. A
sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni
engedélyezést jelenti – a kiválasztott Bank elindítja a Vevő kártyájának megterhelését a
kiválasztott áru(k) ellenértékével.

Barion fizetés: Amennyiben a rendelt termék értékét Barion rendszerrel szeretné kiegyenlíteni,
úgy válasza a Barionnal való fizetési módot. Barionnal való fizetési mód választása esetén Ön
kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenlegével fizetni
webáruházunkban. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadnia
bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy
működő e-mail címet. Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaszámot
egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszava. Ez nem csak
kényelmes, de a biztonságot is növeli! Ön fizetés során Mastercard vagy Maestro bankkártyát,
Visa vagy Electron bankkártya és Amex bankkártya használhat. Amennyiben Önnek nincs
bankkártyája a fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással,
vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak Önnek pénzt
küldeni. Ebben az esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni. A bankkártyás
fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion
mobilalkalmazás, valamint a pénzfogadás és küldés ingyenes.

Eljárás át nem vett csomagok esetén
Ha a Megrendelő nem veszi át a megrendelt csomagot és nem jelezte a 14 napon belüli elállási
szándékát az Eladó felé, úgy szerződésszegést követ el Ptk 6:156 § (1) bekezdés szerinti
késedelembe esik. A Megrendelő a csomag át nem vételével nem teljesítette a szerződésben
foglalt kötelezettségét (a teljesítést nem fogadta el) így az Eladó az át nem vett csomaghoz
kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a
Felhasználókkal szemben. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy az így keletkezett jogi igényeink
érvényesítése érdekében igénybe vett követeléskezelő és/vagy ügyvéd segítségét, így a
szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai)
megfizetése is a Megrendelőt terheli. Eladó jogosult a Megrendelővel kötött szerződést a
szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani, a Felek a felmondás elfogadására
elfogadják a Megrendelő által a rendeléskor megadott emailt. A felmondás időpontja az az
időpont, amikor a felmondást tartalmazó email a Megrendelő email fiókjába megérkezik.

Szállítási módok
GLS házhoz szállítás: Amennyiben ezt a szállítási módot választja, a GLS futárszolgálat házhoz
viszi Önnek a csomagját. A kézbesítés munkanapokon 8 - 17 óra között történik. Amennyiben az
első kézbesítés sikertelen, a futár egy értesítőt hagy a postaládában. Az értesítőn található
telefonszámon Ön fel tudja venni a kapcsolatot a futárszolgálattal és másik szállítási időpontot
tud megadni. Az online csomagkeresés funkció segítségével a nap bármely szakában elérhető a
csomagtörténet. A szállítás díja
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes
GLS csomagpont: GLS CsomagPont választása esetén válassza ki az Önhöz legközelebb eső GLS
CsomagPontot. A csomagátvevő helyen az értesítéstől számított 5 napon belül bármikor átvehető
a küldemény. A GLS CsomagPontok hosszú nyitva tartási időben fogadják az ügyfeleket, így a
legkedvezőbb időpontban veheti át a csomagot. Válassza ki a "Kiszállítás GLS CsomagPontba"
opciót és adja meg a kiválasztott címet és az átvevő nevét. Szükség esetén több, akár 4 nevet is
megadhat, amivel gördülékennyé teheti a csomagátvételt. A GLS közvetlenül a kiválasztott GLS
CsomagPontba szállítja a csomagot. A szállítás díja
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes
DPD: DPD háztól házig szolgáltatás: Egyszerű, gazdaságos, megbízható Belföldi Classic
szolgáltatásuk keretében háztól-házig, egyszerűen és megbízhatóan szállítják a küldeményét az
ország bármely pontjára. A vonalkódos csomagcímke alapján díjmentes elektronikus
nyomonkövetheti a csomag útját. A szállítás díja
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes
DPD csomagpont: DPD CsomagPont választása esetén válassza ki az Önhöz legközelebb eső DPD
CsomagPontot. A csomagátvevő helyen az értesítéstől számított 5 napon belül bármikor átvehető
a küldemény. A DPD CsomagPontok hosszú nyitva tartási időben fogadják az ügyfeleket, így az
Önnek legkedvezőbb időpontban veheti át a csomagot. A szállítás díja
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes
Packeta átvevőhely:
Packeta átvevőhely választása esetén válassza ki az Önhöz legközelebb eső Packeta
átvevőhelyet. A Packeta átvevőhely hosszú nyitva tartási időben fogadják az ügyfeleket, így az
Önnek legkedvezőbb időpontban veheti át a csomagot. Packeta átvevőhely díja:
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

Elállási jog
Amennyiben a vásárló által megrendelt termék nem áll az eladó rendelkezésére, abban az
esetben az eladó fenntartja a jogot, hogy a már visszaigazolt rendelést részben, vagy egészben
visszautasítsa. Részben történő teljesítésre a vevővel történt egyeztetést követően kerülhet sor.
Ha az eladó a szerződéskötésben vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni, abban az
esetben köteles a megrendelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni.
A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. Vevő a szerződési feltételek elfogadásával
nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
A Fogyasztót megillető elállási jog ismertetése:
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14
napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Eladó köteles a fogyasztó
által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Az Eladó az elállási
jog érvényesítése során a fogyasztó által kifizetett teljes összeget - ideértve a kiszállítási
költséget is - visszafizeti a fogyasztó részére.
Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha az Eladó
a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát
követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva
álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik,
úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az
utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az
elállási joggal.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt
megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati
kötöttséget megszünteti.
A fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó elállási szándéknak bejelentésére felhasználhatja az alábbi
elállásinyilatkozat-mintát is:

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta
A fogyasztó az alábbi elállási minta kitöltésével és elérhetőségünkre történő visszajuttatásával is
gyakorolhatja az elállási jogát (csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén
töltse ki és juttassa vissza).
Címzett: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló
szerződés tekintetében:
Termék/ek neve/i:
Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: ....................................
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított
14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az
elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára
adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő jelzés esetén az email, illetve a fax
küldésének idejét kell figyelembe venni.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.
A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása, vagy felmondása esetén
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a
vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított
tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes
összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költségeket, mint például a
kiszállítás költsége. Az Eladó azonban nem köteles a fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
szállítási mód választásából adódik.
A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás, vagy felmondás esetén az Eladó
a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező
módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más
fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem
terhelheti.
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Az Eladó jogosult a fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani,
amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga
fuvarozza vissza.
A vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül
további pénzbeli követelésre feljogosító szerződési feltétel különösen nem tekinthető olyannak,
mint amit a fogyasztó kifejezetten elfogadott, ha a vállalkozás olyan alapértelmezett opciót (előre
kitöltött mezőt) alkalmaz, amelyet a fogyasztónak a többletösszeg fizetésének elkerülése
érdekében el kellene utasítania. Ebben az esetben a vállalkozás köteles a fogyasztó részére az
így kifizetett összeget visszatéríteni.

A fogyasztó kötelezettségei elállás vagy felmondása esetén
Amennyiben a fogyasztó élni kíván az indoklás nélküli elállási joggal, abban az esetben köteles az
elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a termék kézhezvételétől számított 14 napon
belül az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
Postázási cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Email cím: info@sealmark.hu
Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően élni szeretne
az elállási jogával, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
számított tizennégy napon belül az Eladó által megjelölt címre visszaküldeni, illetve a
vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A
határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerülő költségeket, kivéve ha az Eladó vállalja ezen költség viselését. A fogyasztót ezenfelül
egyéb költség nem terheli. Webáruházunk esetében az Eladó nem vállalja át az áru
visszaszállítási költségét, így az a vásárlót terheli.
Abban az esetben, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a
terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha
az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a
fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a fogyasztót nem tájékoztatja az elállási jogról.
A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
» szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése
után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget
» keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes
beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti
elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
» olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyá solható,az elállási jog gyakorlása meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
» olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;
» romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
» olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
» olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más áruval;
» olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
számított harmincadik napot követően kerül sor;
» olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
» lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
» hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
» nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
» lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
» a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően
elveszíti a jogát, továbbá a vállalkozás a visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Hibás teljesítés
Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben
semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
Árukra, digitális tartalmakra, digitális szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói szerőzé
általános teljesítési követelményei
A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
rendeletben foglalt követelményeknek.
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező
szolgáltatásnak, árunak
a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak,
valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással,
interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó
legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás
elfogadott;
c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati
útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint
az ügyfélszolgálati támogatást -; és
d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - a szerződés tárgyát képező
szolgáltatásnak, árunak
a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén
jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex
előír;
b) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel,
teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a
hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú
szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az
értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó
nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;
c) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal -
ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és
d) meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként
bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

A szolgáltatásnak, árunak nem kell megfelelnie a fent részletezett nyilvános kijelentésnek, ha a
kötelezett/Eladó bizonyítja, hogy
a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális elemeket
tartalmazó áru esetén
A digitális elemeket tartalmazó áru esetében a vállalkozásnak/Eladónak biztosítania kell, hogy a
fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális
szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru
szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó
meg is kapja azokat.

A vállalkozásnak az frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés
a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az
áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege
alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
b) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon
keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor a két évet meg nem haladó
időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy két
évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes
időtartama alatt időszakon keresztül kell biztosítania.
Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a bekezdésnek megfelelően rendelkezésre
bocsátott frissítéseket, a vállalkozás nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó
frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy
a) a vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi
elmulasztásának következményeiről; és
b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen
telepítése nem a vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön
tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a a leírtaktól
meghatározott követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az
eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése
A vállalkozás/Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad,
feltéve, hogy
a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el,
vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a
vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy
digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások
hiányosságainak következménye.
Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe
helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás
által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy
digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról
rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással
kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba
a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől
számított két éven belül; vagy
b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes
időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.
Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven
belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru
természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket
tartalmazó árura is alkalmazandó.
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy
digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról
rendelkezik, a vállalkozást/Eladót terheli az áru digitális tartalmmal kapcsolatos hibája ha a két
évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított
két éven belül; vagy két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a
folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé a hiba.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az
Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv valamint
fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?Kellékszavatossági jogÖn -
választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást, vagy
kicserélést, kivéve ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, abban az esetben igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott
kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve
ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell,
hogy a teljesítést követő 12 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével
összeegyeztethetetlen.
Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje
1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul. Fogyasztónak minősülő vásárlók esetében,a
kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 2 év, amely a teljesítés, vagyis az átadás napján
indul.Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az
időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással. A fogyasztónak az
árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell
bocsátania. A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a
kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és
céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra
vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és
a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe
helyezés költségeinek viselését.Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege
megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által
ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.A fogyasztó adásvételi szerződés
megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre
vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.Ha a hibás teljesítés az adásvételi
szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a
szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az
adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt
szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el
észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján
szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgya) a fogyasztónak a vállalkozás
költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut;és b) a vállalkozásnak
haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített
vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
A kellékszavatossági jogok sajátos szabályai áru, digitális elemet tartalmazó termék, szolgáltatás
adásvétele esetén
A Fogyasztót áru, digitális elemet tartalmazó termék, szolgáltatás adásvétele esetén az alábbi
pontokban részletezett eltérésék szerinti jogok illeti meg a "Kellékszavatossági jog" pontban
ismertetett jogokhoz képest
Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom
szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó
kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem
javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés
lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe
véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
valamint a szerződésszegés súlyát.A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához
igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést
megszüntetni, ha:a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte
azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbiakat:
» A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.
» Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru
jellegének és céljának megfelelően a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek,
akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem
megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy
az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.b) megtagadta az áru
szerződésszerűvé tételét;c) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás
megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali
árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagye) a
vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló,
hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem
nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a
vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.A fogyasztó jogosult a vételár
még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben
visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével
és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?Ön köteles a hibát annak
felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított
két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is
megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki
érvényesen.Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?Ön az Eladóval szemben
érvényesítheti kellékszavatossági igényét.Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai
érvényesítésének?Áru adásvétele esetén az eladástól számított 12 hónapon belül a
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. Az adásvételtől számított 12
hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó eldöntheti, hogy a korábban ismertetett;
kellékszavatossági jogot vagy; termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
A webáruház nem forgalmaz kötelező jótállás alá eső terméket.
Az eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt
új tartós fogyasztási cikkek eladása esetén a jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó
kijavítási, kicserélési, vagy pénzvisszafizetési igénnyel élhet.
A fogyasztó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet,
kivéve ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek -
másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott
érdeksérelmet.
A fogyasztó ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a
kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben
foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz, vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A 2021 január első napjától az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre hibás
teljesítés estén az Eladó jótállásra köteles.
1.Jótállás időtartalma
Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a termék ára határozza meg a
jótállás időtartamát az alábbiak szerint:
•10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
•100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
• 250 000 forint eladási ár felett három év
E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe
helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe,
akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás
napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt
rendeltetésszerűen nem használhatta.
2. Jótállás igény érvényesítése
A jótállást a fogyasztó a jótállási jegy bemutatásával gyakorolhatja. A jótállási jegy szabálytalan
kiállítása, vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás
érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása
esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését
igazoló számlát, vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok
az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése és
visszaszállítása.
3. Jótállási időn belüli javítások
3.1. A jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő meghibásodása esetén
a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó
eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton számlán,
nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.2. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől
számított 30 napig nem kerül sor,- a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás
köteles a fogyasztási cikket a harminc napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon
belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó
által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton számlán
vagy nyugtán feltüntetett vételárat a harminc napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét
követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.3. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal ( a háromszori javítás nem
ugyanazon hibára vonatkozik) történő kijavítást követően ismét negyedszer is meghibásodik – a
fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos
leszállítását a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási
cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a
fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról
szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a 8 napon belül a
fogyasztó részére visszatéríteni.
3.4. Az 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez tartozó 1. melléklet 8. pontjában felsorolt
fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra,
segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira,
utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak a
3.1.,3.2. és az 3.3 pontban leírtak. Természetesen ezen termékek esetében is törekednie kell az
Eladónak a 15 napon belüli hibakijavításra. Amennyiben a kijavítás, csere időtartalma meghaladja
a tizenöt napot,akkor az Eladó köteles a kijavítás vagy a kicserélés várható időtartalmáról a
Vásárlót tájékoztatni.
3.5. Amennyiben a termék javítható a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy a
cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a javítási idő vagy a csere ideje a 15 napot
meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a javítás vagy a csere várható
időtartamáról. A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen
hozzájárult vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon is történhet.
3.6. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével -az üzemeltetés helyén
kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről,
valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül
érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
3.7. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott új tartós fogyasztási cikkek esetében
érvényesíteni lehet a három munkanapon belüli csereigényt. Ebben az esetben az eladó köteles a
fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza.
3.8. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
3.9. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,
- A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;
- A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe/szerelték össze;
- A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta;
- A termék hibája már a vásárláskor ismert volt;
- A Vásárló által jelzett hiba nem észlelhető.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a
jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
3.10. Amennyiben a Vásárlónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását az illetékes nem,
vagy nem megfelelően rendezte, a Vásárló jogosult a megyei kereskedelmi és iparkamarák által
működtetett békéltető testület eljárását kezdeményezni.
3.11. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely
e151/2003.(IX.22.) Korm rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
4. Hova fordulhat a fogyasztó a javítás iránti igényével?
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely
telephelyén, fióktelepén, és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
közvetlenül is érvényesítheti.
5. Jótállási jegy
A jótállási jegy átadásának kötelezettsége minden esetben a terméket értékesítő vállalkozást
terheli. 2021 január1-től papír alapon és online is át lehet adni a jótállási jegyet.
A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását, vagy
üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus
dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím
formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy
letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét
biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a
termék átadását, vagy üzembe helyezését követő napon köteles.
1. Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez (2021.január 1-től)
1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó,
kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely
kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb
légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép,
padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen
mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai
robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos
palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő,
elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék,
tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán,
gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így
különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép,
ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint
napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos
masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár,
elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó,
lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve
mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő,
szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri,
otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon,
mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő,
kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei,
televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas
helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő
és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer,
keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép,
laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és
hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner,
MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő,
számológép, zsebszámológép;
18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő,
fénymásoló, laminálógép;
19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és
írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp,
teleszkóp;
21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így
különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár
felett;
29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10
000 Ft eladási ár felett;
30. * nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
31. * árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros
meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
32. * kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;
33. * garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;
34. * zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;
35. * napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
36. * játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;
37. * külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

Vásárlás utáni ügyfélszolgálat
A vásárló a megrendelést követően az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot
az ügyfélszolgálatunkkal garancia, jótállás, elállás, vagy egyéb a rendeléssel, vagy a megrendelt
termékkel kapcsolatban.
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06203635109
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@sealmark.hu
Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos
panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére az alábbi
elérhetőségek egyikén.
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
Email cím: info@sealmark.hu
Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszunkat személyesen is
közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen, vagy postai úton érkezett panaszra köteles
érdemben írásban válaszolni és harminc napon belül a vásárló részére elküldeni.
A vállakozás a vásárló szóbeli panaszát (ide értve a telefonon tett panaszt is) köteles azonnal
megvizsgálni és lehetőség szerinte orvosolni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
vagy az ügyfél nem elégedett az adott azonnali válasszal a vállakozás jegyzőkönyvet vesz fel és
annak másolati példányát -szóbeli panasz esetén- a helyszínen a fogyasztónak átadja. A
vállalkozás az e-mailen,telefonon vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban
válaszolni és a panaszos részére a beérkezésétől számított harminc napon belül
elküldeni.Telefonon közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítóval ellátni
A panaszról felvett jegyzőköny kötelező tartalmi elemei:
» a fogyasztó neve;
» a fogyasztó lakcíme, telefonszáma;
» a panasz benyújtásának helye, ideje, módja;
» a panasz alátámasztásához szükséges dokumentomok jegyzéke;
» a panasszal érintett termék vagy szolgáltatás megjelölése;
» a panasz rövid leírása;
» a meghatalmazott útján eljáró fogyasztó esetében érvényes meghatalmazás;
» a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
» a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhansználásával közölt szóbeli panasz kivételével- a fogyasztó aláírása;
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.
Amennyiben az Eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt
köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban
tájékoztatást adni a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint mely panaszügyintézési
lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye, vagy
tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét,
internetes elérhetőségét és levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a
vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi
eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a
fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi hatóság
A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikkal a lakhely szerinti illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi
eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat a
fogyasztó lakhelye szerinti illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el melynek
elérhetősége az alábbi linken található: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
Békéltető Testület
Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk, abban az esetben Ön velünk szemben
jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti
illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére
indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát
közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a
szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben.
További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell
benyújtani, tartalmazza az alábbiakat
a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a
szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés
teljesítésének helyét;
a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik
alátámasztják saját álláspontját;
a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a
vállalkozással;
a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás
ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári
peres eljárást;
tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.
Végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.
Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó
bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó
megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető
testületi eljárásban.

Békéltető Testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532
Fax: (+36) 76 501 538
Mobil: (+36) 70 938 4765
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Baranya Vármegyei Békéltető testület
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422
e-mail: info@baranyabekeltetes.hu
web: www.baranyabekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Telefon: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefon:46/501-090 (új ügyek)
46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36-62/554-250/118
Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Lencsés Hajnalka békéltető testületi ügyintéző,
Telefon: 06-22/510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefon: 06-96-520-217
email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
https://bekeltetesgyor.hu/

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu
Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.
Tanácsadás: II. emelet 212. szoba.
e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
telefon: 20/373-2570

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefon: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
Email: bekeltetes@kemkik.hu
https://kem-bekeltetes.hu/

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
Telefon: 06-32-520-860
E-mail: nkik@nkik.hu
Web: www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu
A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID: 166469396

Pest Vármegyei Békéltető Testület
székhelye:1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881
Honlapunk: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026
e-mail cím: skik@skik.hu
www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Elnök: Mónus Gréta
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645
Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs
e-mail: bea@vmkik.hu
Dr. Kövesdi Zoltán a Békéltető Testület elnöke
telefon: 30/9566-708

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121,
a kamara titkársága: 06 88 814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
http://www.bekelteteszala.hu/

Bírósági eljárás
Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett
eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz
fordulni.
A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak
előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik.

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol
minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással
kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület
látja el.
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Hatályba lépés dátuma: 2020.01.01.

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto informácií o správe údajov, používania internetového obchodu, produktov,
procesu nákupu alebo procesu dodania,
kontaktujte nás na jednom z kontaktných údajov uvedených nižšie.

Kontaktné údaje internetového obchodu
Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefón: 06203635109
Elektronický kontakt spoločnosti: info@sealmark.hu
Adresa domény internetového obchodu: https://www.sealmark.sk (https://www.kulcstartok.hu internetový obchod v maďarskom jazyku, k dispozícii je aj slovenská verzia .)

Informácie o správe údajov
SEALMARK MőNYAGIPARI KFT. (ďalej len: Predávajúci, správca údajov), ako správca údajov, vyhlasuje,
že jeho správa údajov súvisiacich s prevádzkou ním prevádzkovaného internetového obchodu
je v súlade s ustanoveniami aktuálne účinných právnych predpisov. Pri nakladaní s údajmi používateľov platí
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
a o zrušenie smernice 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a smernice CXII z roku 2011. TV. (ďalej: Infotv.)
na základe jej predpisov poskytujeme nasledujúce informácie.

Účelom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je zabezpečiť, aby informácie
poskytnuté pri objednávaní produktu objednaného v internetovom obchode https://www.sealmark.sk a prevádzkovateľom webových stránok - SEALMARK MŰANYAGIPARI
KFT. (Data Controller) –
definuje zásady a pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi a ďalšími údajmi, ktoré sú jej sprístupnené.

Rozsah tohto Vyhlásenia sa vzťahuje iba na údaje poskytnuté správcovi údajov, ktoré sú nevyhnutné na používanie stránky
, jeho ustanovenia sa nevzťahujú v prípade, ak
niekto dobrovoľne zverejní svoje osobné údaje alebo ich časť
na stránke alebo prostredníctvom stránky.

Pri objednávke produktov distribuovaných internetovým obchodom https://www.sealmark.sk
môžete uviesť údaje, ktoré sú považované za osobné údaje.
Osobné údaje sú akékoľvek
údaje, ktoré možno priradiť ku konkrétnej (identifikovanej alebo identifikovateľnej) fyzickej osobe (ďalej len: dotknutá osoba) a akýkoľvek
záver, ktorý možno z údajov o dotknutej osobe vyvodiť. Počas spracovania údajov si osobné údaje zachovajú svoju
kvalitu, pokiaľ bude možné obnoviť vzťah s dotknutou osobou. Osobu možno považovať za identifikovateľnú najmä vtedy, ak ju možno
priamo alebo nepriamo identifikovať na základe mena, identifikačného znaku alebo jedného či viacerých
faktorov charakteristických pre jej fyzickú, fyziologickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu .


Údaje spoločnosti prevádzkujúcej internetový obchod
Správca údajov:
Názov prevádzkovateľa údajov: SEALMARK MŪNYAGIPARI KFT.
Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefón: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu
Webstránka: www.sealmark.sk

Pojmy osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa
identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("dotknutá osoba") ;
fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo
nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, číslo, lokalizačné údaje, online
identifikátor alebo jeden či viacero faktorov týkajúcich sa fyzického, fyziologického, genetického, duševného, ​​ekonomického, kultúrneho charakteru,
alebo sociálna identita fyzickej osoby;
súhlas: dobrovoľné a pevné vyjadrenie želania dotknutej osoby, ktoré
je založené na adekvátnych informáciách a ktorým dáva svoj jednoznačný súhlas so spracovaním svojich osobných
údajov - v plnom rozsahu alebo pokrývajúci určité operácie;
prevádzkovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo
akýkoľvek iný subjekt, ktorý
samostatne alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;
správa údajov:
akákoľvek operácia alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi alebo súbormi údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, ako je zhromažďovanie,
zaznamenávanie, organizácia, segmentácia, ukladanie, transformácia alebo zmena, dotazovanie, náhľad, používanie, komunikácia, prenos distribúcia alebo
sprístupnenie akýmkoľvek iným spôsobom
prostredníctvom, koordinácie alebo prepojenia, obmedzenia, vymazania alebo zničenia;
prenos údajov: ak sú údaje sprístupnené konkrétnej tretej strane;
zverejnenie: ak sú údaje sprístupnené komukoľvek;
vymazanie údajov: znehodnotenie údajov takým spôsobom, že ich obnovenie už nie je
možné;
spracovanie údajov: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami správy údajov
bez ohľadu na spôsob a nástroj použitý na vykonávanie operácií, ako aj na
miesto aplikácie;
spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek
iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
príjemca: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo akýkoľvek iný
subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či
ide o tretiu stranu.
tretia strana: fyzická alebo právnická osoba alebo osoba, ktorá nemá právnu subjektivitu
organizácia, ktorá je alebo nie je totožná s dotknutou osobou, správcom údajov alebo
spracovateľom údajov.

Zásady nakladania s osobnými údajmi
Osobné údaje:
a) sa musia spracovať zákonne a spravodlivo a transparentne pre dotknutú osobu
(„zákonnosť, spravodlivý postup a transparentnosť“);
b) sa zhromažďujú iba na konkrétne, jasné a legitímne účely a nenakladá sa s nimi
spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi; v súlade s § 89 ods. 1 sa ďalšie spracovanie údajov na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely nepovažuje
za nezlučiteľné s pôvodným účelom („obmedzenie účelu“); c) musia byť vhodné a relevantné z hľadiska účelov správy údajov a musia byť obmedzené na to, čo je nevyhnutné („údajová ekonomika“); d) musia byť presné a v prípade potreby aktuálne; musia byť prijaté všetky primerané opatrenia na urýchlené vymazanie alebo opravu osobných údajov, ktoré sú nepresné na účely spracovania údajov („presnosť“); e) musia byť uchovávané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov správy osobných údajov; osobné údaje možno uchovávať dlhšie, len ak sa osobné údaje budú spracúvať v súlade s § 89 ods. 1 na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého a historického výskumu alebo na štatistické účely, práva dotknuté osoby a za predpokladu vykonania primeraných technických a organizačných opatrení potrebných na ochranu vašich slobôd („obmedzená skladovacia kapacita“); f) musí sa s nimi nakladať tak, aby bola zabezpečená primeraná bezpečnosť osobných údajov uplatňovaním primeraných technických alebo organizačných opatrení vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením údajov („integrita a dôvernosť“ ); Prevádzkovateľ údajov je zodpovedný za dodržiavanie popísané vyššie a musí byť tiež schopný tento súlad preukázať („zodpovednosť“). Správa údajov súvisiaca s predajom v internetovom obchode a používaním služieb

Rozsah spracúvaných údajov: Meno: Kontaktovanie, vystavenie faktúry, prejednanie objednávky
Právny základ: GDPR článok 6 ods. 1 bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
Adresa doručenia: Kontakt, dohodnite si doručenie
Právny základ: GDPR článok 6 (1) bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
E-mailová adresa: Kontaktovanie, udržiavanie kontaktu, zasielanie newslettera, oznámenie o doručení
Právny základ: Článok 6, odsek 1, bod b) GDPR a Elker tv. 13/A. (3) §
Telefónne číslo: Kontakt, kontakt, oznámenie o doručení
Právny základ: GDPR článok 6 (1) bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
Dátum nákupu/registrácie: Technická prevádzka
GDPR článok 6 (1) bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
Fakturačný názov: Vystavenie faktúry
Právny základ: GDPR článok 6 ods. 1 bod c) a § 169
ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve

Fakturačná adresa: Vystavenie faktúry
Právny základ: GDPR článok 6 ods. 1 bod c) a § 169
ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve
Trvanie správy údajov vyššie uvedených údajov, lehota na vymazanie údajov. Ak existuje jedna z podmienok uvedených v článku 17 ods. 1 GDPR
– Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)
, správa údajov trvá až do žiadosti dotknutej osoby o vymazanie.
V súlade s článkom 19 GPDR - Oznamovacia povinnosť súvisiaca
s opravou alebo vymazaním osobných údajov a obmedzením správy údajov - Vás Poskytovateľ údajov
bude elektronicky informovať o vymazaní akýchkoľvek osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou. V prípade účtovných
dokladov nie je vymazanie údajov
možné po dobu 8 rokov odo dňa vystavenia účtovného dokladu, nakoľko tieto údaje je povinné uchovávať 8 rokov na základe § 169.2) zákona C z roku 2000
. Zmluvné údaje dotknutej osoby je možné vymazať po uplynutí občianskoprávnej premlčacej doby
na základe žiadosti dotknutej osoby o vymazanie Doba spracovania údajov: Fakturačná adresa sa zadáva
spôsobom a v rozsahu potrebnom na vedenie účtovnej evidencie, v v súlade so Sztv. V súlade s § 169 ods. (2)
sa uchováva 8 rokov.

Kontaktná registrácia
Kontaktovať nás môžete e-mailom, telefonicky alebo vyplnením formulára, v tomto prípade:
Rozsah spracúvaných údajov: Vami poskytnuté údaje pri súvisiacej registrácii.
Trvanie správy údajov súvisiacich s kontaktom: Údaje, ktoré poskytnete,
budú spracované až do dokončenia kontaktu.
Právny základ pre správu údajov súvisiacich s kontaktovaním: Váš dobrovoľný súhlas, ktorý
udeľujete Správcovi pri kontakte; GDPR článok 6 (1) bod a);
Správa údajov súvisiacich s registráciou
Správca údajov uchovávaním údajov zadaných pri registrácii uľahčuje zákazníkovi
ďalšie nákupy, pretože už nemusí vypisovať svoje kontaktné údaje,
vypĺňajú sa automaticky.

Právny základ správy údajov súvisiacich s registráciou: Právnym základom správy údajov je dobrovoľný súhlas užívateľa s použitím
poskytnutých osobných údajov pri používaní internetového obchodu ;
článok 6 odsek 1 bod a) GDPR; Spravované údaje
Meno, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa Trvanie správy údajov
Prevádzkovateľ spracúva údaje do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

Právnym základom pre správu údajov
je váš dobrovoľný súhlas pri registrácii GDPR článok 6 (1) bod a)
Informácie o správe údajov súvisiace s vybavením objednávky
Účelom správy údajov súvisiacich s vybavením objednávky je plnenie zmluvy.
Rozsah spracúvaných údajov: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
Právny základ spracúvania údajov súvisiacich s vybavovaním objednávky: Dokončenie objednávky
; GDPR článok 6 (1) bod b)
Trvanie správy údajov súvisiacich so spracovaním objednávky:
Údaje sú uchovávané v súlade s čl. podľa premlčacej doby na 5 rokov.
Informácie o správe údajov súvisiace s fakturáciou
The Sztv.
Vyhotovenie účtovných dokladov, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú účtovníctvo podľa § 169 ods. (1)-(2) .
Rozsah spracúvaných údajov: meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo
Právny základ spracúvania údajov súvisiacich s fakturáciou:
CXXVII z roku 2007 o všeobecnej dani z obratu. Podľa § 159 ods. 1,
§ 169 ods. 2 zákona C z roku 2000 o účtovníctve sa osvedčenie o účtovníctve musí uchovávať 8 rokov
Doba spracúvania údajov súvisiacich s fakturáciou:
Prevádzkovateľ spracúva príslušné údaje podľa zákona C. z roku 2000 169 ho musí uchovávať najmenej 8 rokov na základe §
.

Informácie o správe údajov súvisiace s dodaním
Dodanie objednaného tovaru a oznámenie o čase dodania.
Rozsah spracúvaných údajov: meno, adresa, e-mail, telefónne číslo
Právny základ pre správu údajov súvisiacich s doručovaním:
Doručenie a plnenie zmluvy; GDPR článok 6 ods. 1 bod b)
Doba spracúvania údajov súvisiacich s doručením: Prevádzkovateľ spracúva
údaje dovtedy, kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie údajov, minimálne však do potvrdenia doručenia.


Príjemcovia spracovania údajov súvisiacich s dopravou, spracovatelia údajov: GLS General Logistics
Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefón: +36 29
886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com. - Spracovateľ na základe písomnej zmluvy uzavretej so správcom
doručí objednaný produkt na adresu uvedenú zákazníkom. Za účelom vykonania tohto
procesu môže Spracovateľ údajov spracovávať meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu zákazníka
až do doručenia objednaného tovaru, po ktorom bude tento bezodkladne vymazaný.

Príjemcovia spracovania údajov súvisiacich s dopravou, spracovatelia údajov: DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. budova. Telefón: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu -
Spracovateľ na základe písomnej zmluvy uzavretej so správcom
doručí objednaný produkt na adresu uvedenú zákazníkom. Za účelom vykonania tohto procesu môže Spracovateľ údajov spracovávať meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu zákazníka
až do doručenia objednaného tovaru
, po ktorom budú tieto bezodkladne vymazané.

Príjemcovia spracovania údajov súvisiacich s dopravou, spracovatelia údajov:
Packeta Hungary Kft. 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. budova. Telefón: +36-1-400-8806.
E-mail: info@packeta.hu - Spracovateľ v súlade s písomnou zmluvou uzavretou so správcom
doručí objednaný produkt na adresu uvedenú zákazníkom. Za účelom vykonania tohto procesu
môže Spracovateľ údajov spracovávať meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu zákazníka
až do doručenia objednaného tovaru, po ktorom bude tento bezodkladne vymazaný.

Príjemcovia spracovania údajov súvisiacich s dopravou, spracovatelia údajov:
Packeta Hungary Kft. Sídlo: 1044 Budapešť, Ezred utca 2 B2/11 budova Telefónne číslo: +36 1 400 8806 E-mail: info@packeta.hu - Spracovateľ údajov podľa
na základe písomnej zmluvy so správcom
doručí objednaný produkt na adresu uvedenú zákazníkom. Za účelom vykonania tohto procesu
môže Spracovateľ údajov spracovávať meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu zákazníka
až do doručenia objednaného tovaru, po ktorom bude tento bezodkladne vymazaný.


Informácie o správe údajov súvisiace so zasielaním newsletterov a personalizovaných reklám
Spracovateľ údajov sa podieľa na zasielaní newsletterov spôsobom uvedeným v písomnej zmluve so správcom údajov
, na tento účel môže spracúvať meno a emailovú adresu odberateľov newslettera v rozsahu potrebnom na zasielanie newslettera
, kým Dotknutá osoba nepožiada o odhlásenie alebo vymazanie newsletteru
.

Názov spoločnosti prevádzkujúcej informačný systém:
SEALMARK MőNYAGIPARI KFT. Sídlo spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:
2427 Baracs Ifjúság utca 22/B Telefónne číslo spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:
06203635109 Emailová adresa spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém:
info@sealmark.hu Webová stránka spoločnosti prevádzkujúcej newsletter systém :
www.sealmark.hu Trvanie spracovania údajov súvisiacich s newsletterom:

Do odvolania súhlasu účastníka. Newsletter, spracovanie údajov na marketingové účely
XLVIII z roku 2008. § 6 zákona upravuje základné
podmienky a obmedzenia marketingových aktivít na ekonomické účely. Na zasielanie newsletterov a reklám na e-mailovú adresu používateľa, poštovú adresu a ďalšie kontaktné údaje uvedené pri registrácii zo strany
poskytovateľa služieb je podľa zákona potrebný predchádzajúci a výslovný súhlas Používateľa . Poskytovateľ služby neposiela Používateľovi nevyžiadané newslettery ani reklamné správy. Užívateľ sa môže bez udania dôvodu bezplatne odhlásiť z odberu noviniek, pričom v takom prípade Poskytovateľ služby vymaže všetky osobné údaje Používateľa potrebné na zasielanie newsletteru. Účel správy údajov súvisiacich so zasielaním newslettera : Účelom zasielania newsletteru je poskytovanie personalizovaných služieb a popis nových a zľavnených produktov. Proces správy údajov sa vykonáva za účelom zasielania newslettera. Právny základ správy údajov Právnym základom správy údajov je dobrovoľný súhlas Používateľa, ktorý dáva Správcovi údajov prihlásením sa na odber newslettera; Správa údajov podľa GDPR článok 6 (1) bod a) ;

Rozsah údajov spracúvaných v súvislosti so zasielaním newslettera:
meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo Doba spracúvania údajov newslettera
Do odvolania súhlasu dotknutej osoby.
Správa údajov súvisiacich s online platbou
Meno správcu údajov: Zsolt Nagy
Sídlo správcu údajov: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
E-mailová adresa správcu údajov: info@sealmark.hu
Telefónne číslo správca údajov: 06203635109
Webová stránka prevádzkovateľa: www.sealmark.hu
Poskytovateľ služby poskytuje možnosť online platby na základe zmluvy uzavretej so správcom údajov.
Údaje sa prenášajú poskytovateľovi online platobných služieb počas online platby. Poskytovateľ online platobných služieb
nakladá s údajmi, ktoré mu boli odovzdané, podľa vlastných zásad správy údajov.
Účelom prenosu údajov je poskytnúť transakčné údaje potrebné pre platbu súvisiacu s nákupom
. Právny základ prenosu údajov:
Splnenie dohody uzavretej medzi Vami a Správcom údajov, v prípade online platby je prenos údajov nevyhnutný na platbu; Na základe článku 6, odsek 1,
bod b) GDPR;
Príjemcovia, s ktorými Poskytovateľ služby komunikuje osobné údaje Správca údajov môže používať
údaje používateľov pre služby poskytované Používateľovi


Spracovateľ uchovávajúci osobné údaje
Meno spracovateľa: Endre Paller výhradné
sídlo Spracovateľ údajov: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Telefónne číslo spracovateľa: 06709334304
E-mailová adresa spracovateľa: info@viltor.hu
Spracovateľ uchováva osobné údaje údajov u Prevádzkovateľa na základe uzatvorenej zmluvy,
Spracovateľ nemá právo na prístup k osobným údajom.
Spracovanie účtovných
údajov Meno spracovateľa účtovných údajov: Zsolt Nagy
Sídlo spracovateľa účtovných údajov: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
E-mailová adresa spracovateľa účtovných údajov: info@sealmark.hu
Údaje súvisiace s účtovníctvom telefónne číslo spracovateľa: 06203635109
Spracovateľ dát vykonáva účtovanie účtovných dokladov
. Spracovateľ pri tom poskytne meno a adresu dotknutej osoby spôsobom a v rozsahu potrebnom pre účtovnú
evidenciu, Sztv. Spracúva sa po dobu zodpovedajúcu § 169 ods. 2
, po uplynutí ktorej sa vymaže.
Meno spracovateľa údajov súvisiacich s fakturáciou: Zsolt Nagy - DIČ: 12458149-2-07 -
E-mailová adresa: info@sealmark.hu - TELEFÓNNE ČÍSLO: 06203635109 Spracovateľ údajov
sa podieľa na vystavení faktúry spôsobom uvedeným v písomnú zmluvu s prevádzkovateľom údajov.
Meno a adresu príjemcu osobných údajov potrebných pre vystavenie faktúry
je spracovateľ povinný uchovávať Dotknutú osobu po dobu najmenej 8 rokov na základe § 169 zákona C z roku 2000. -
SÍDLO: 2427 Baracs Ifjúság utca 22/B

Prenos dát
Raiffeisen Bank Zrt..
Sídlo banky: 1133 Budapešť, Váci út 116-118
Telefón: +36 80 488 588
Webová stránka banky: https://www.raiffeisen.hu/
Informácie o správe údajov
https://www.raiffeisen.hu /raiffeisen -group/raiffeisen-bank-zrt/právne-vyhlásenia/data-management-
property

Informácie o používaní cookies
Čo sú cookies?
Prevádzkovateľ pri používaní webovej stránky používa takzvané cookies. Cookies sú
malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá
do počítača alebo mobilného zariadenia používateľa navštevujúceho ich stránky.
Cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si nastavenia Používateľa
(používateľské meno, zvolený jazyk atď.) na určitý čas a pomáhajú nám zbierať niektoré štatistické
informácie o našich návštevníkoch. Niektoré súbory cookie neobsahujú osobné
údaje a nie sú vhodné na identifikáciu jednotlivého používateľa, niektoré však
obsahujú individuálny identifikátor.
Nastavenie súborov cookie:
Pre väčšinu prehliadačov má Dotknutá osoba možnosť nastaviť súbory cookie. Váš prehliadač
automaticky akceptuje súbory cookie v predvolenom nastavení, ale zvyčajne je možné ich zmeniť,
aby ste zabránili automatickému prijatiu a vždy vám ponúkli výber,
či chcete alebo nechcete povoliť súbory cookie.
Účel použitia cookies:
Pre uľahčenie alebo umožnenie použiteľnosti a procesov webového obchodu sa
počas obmedzenia a vymazania cookies môže stať, že Užívateľ nebude
môcť využívať niektoré funkcie webového obchodu alebo len v obmedzeným spôsobom.
Informácie o nastaveniach súborov cookie najpopulárnejších prehliadačov nájdete na nasledujúcich odkazoch:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných webom:
Súbory cookie relácie:
Súbory cookie potrebné na prevádzku pomáhajú pri používaní webovej stránky aktiváciou základné funkcie
. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.
Právny základ pre správu údajov: CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a
služieb informačnej spoločnosti. Zákon (Elkertv.) 13/A. (3)
§
Obdobie správy údajov: Obdobie do konca relácie návštevníka.
Použité súbory cookie relácie:
Názov:
Dátum vypršania platnosti:
Popis
Trvalé/uložené súbory cookie:
Tieto súbory cookie sú trvalo uložené v počítači Používateľa, takže sa
automaticky nevymažú, keď Používateľ zatvorí program prehliadača.
Právny základ pre správu údajov: CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a
služieb informačnej spoločnosti. Zákon (Elkertv.) 13/A. Časť (3)
Obdobie správy údajov
: Do vymazania používateľom
Používané trvalé/uložené súbory cookie:
Webová stránka používa nasledujúce trvalé/uložené súbory cookie:
Názov:
Platnosť:
Popis:
Štatistické, marketingové súbory cookie
Štatistické súbory cookie poskytujú spätnú väzbu o tom, aký obsah sa používateľom páči webovú
stránku. Údaje nie sú spojené s konkrétnou osobou, ani tieto súbory cookie neidentifikujú
používateľov. Marketingové súbory cookie sledujú používateľov na rôznych webových stránkach,
ako je zobrazovanie reklám, a to všetko s cieľom zobraziť im relevantný obsah.
Právny základ pre správu údajov: CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach elektronických komerčných služieb a
služieb informačnej spoločnosti. Zákon (Elkertv.) 13/A. (3)
§
Štatistické a marketingové súbory cookie:
Názov:
Vypršanie platnosti:
Popis:
Súbor cookie Google Adwords: Súbory cookie Google Adwords sa tiež používajú na
zatraktívnenie reklám pre používateľov a na zvýšenie hodnoty pre vydavateľov a inzerentov. Niektoré z bežných použití súborov cookie
sú na výber reklám na základe toho, čo je
pre používateľa relevantné,
na zlepšenie prehľadov o výkonnosti kampane a na zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré používateľ už videl. Google
používa súbory cookie, ako sú súbory cookie NID a SID, v produktoch Google, napríklad
na prispôsobenie reklám zobrazovaných vo Vyhľadávaní Google. Takéto súbory cookie sa môžu použiť napríklad na
zapamätanie si posledných vyhľadávaní používateľa, predchádzajúcich interakcií s reklamami alebo výsledkami vyhľadávania od určitých inzerentov
a návštev webových stránok inzerentov
. Pomáha nám to zobrazovať vám prispôsobené reklamy
na stránkach Google.
Hlavné charakteristiky súborov cookie používaných na stránke
Názov súboru cookie:
Funkcia súboru cookie:
Dátum vypršania platnosti súboru cookie:
Reklamné súbory cookie
Účelom týchto súborov cookie je
zobrazovať na webových stránkach reklamy relevantné pre používateľa. Reklamné cookies môžu zhromažďovať informácie ako napr akú stránku ste si prezerali , koľko webových stránok ste vyhľadávali, to všetko preto, aby ste sa dozvedeli o
obsahu, ktorý Užívateľa zaujíma. Na umiestnenie týchto cookies je potrebný súhlas Užívateľa, umiestňovaniu cookies môže Užívateľ zabrániť nastavením svojho prehliadača . Právnym základom pre správu údajov je súhlas Používateľa. Webová stránka používa nasledujúce reklamné cookies: Názov: Expirácia: Popis: Ak používateľ nesúhlasí s používaním cookies, niektoré funkcie mu nebudú dostupné. Bližšie informácie o vymazaní cookies nájdete na nasledujúcich odkazoch: Internet Explorer  Firefox Chrome Prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas užívateľa pri používaní nasledujúcich cookies: Súbor cookie používaný pre reláciu chránenú heslom; Súbor cookie používaný pre nákupný košík; Bezpečnostný súbor cookie; Používateľ si môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby dostával upozornenia, ak chce Prevádzkovateľ umiestniť cookies na jeho počítač, alebo môže kedykoľvek zakázať posielanie cookies. Používateľom pripomíname, že neakceptovaním súborov cookie niektoré stránky alebo funkcie nemusia správne fungovať a je možné, že používateľ nebude mať oprávnenie na prístup k určitým údajom. Používateľ má možnosť vymazať cookies v menu Nástroje/Nastavenia. zvyčajne v nastaveniach položky ponuky Ochrana údajov. Sociálne médiá: Správca údajov spravuje stránky sociálnych médií (Facebook/Instragam/Twitter atď.) s cieľom predstaviť a propagovať produkty internetového obchodu. Ak Používateľ označil náš internetový obchod „páči sa mi“ alebo ho kontaktoval prostredníctvom niektorej zo stránok sociálnych médií, môže spravovať nasledujúce osobné údaje tohto Používateľa: registrované meno, verejný profilový obrázok používateľa. Používatelia sa riadia podmienkami ochrany údajov daných sociálnych médií. V prípade zverejnenia nezákonného alebo urážlivého obsahu môže Správca údajov vylúčiť Užívateľa bez predchádzajúceho upozornenia .

Bezpečnosť údajov
Správca údajov sa snaží prijať všetky opatrenia, ktoré sa od neho očakávajú, s cieľom
implementovať bezpečnosť počítačových systémov, ktoré používa, najmä
zabrániť neoprávnenému prístupu k údajom uloženým na stránke.
V záujme zaistenia bezpečnosti osobných údajov sme podnikli nasledovné kroky:
• pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov; •
zabezpečenie nepretržitej dôvernosti systémov a služieb používaných na správu osobných údajov; • v prípade fyzického alebo
technického incidentu možnosť
včasného obnovenia prístupu k osobným údajom a dostupnosti údajov; • postup pravidelného testovania, hodnotenia a hodnotenia účinnosti
technických a organizačných opatrení prijatých na zaručenie bezpečnosti správy údajov ; • SSL certifikát; Práva používateľa súvisiace so správou údajov Používateľ môže požiadať o informácie o správe svojich osobných údajov, ako aj požiadať o opravu, vymazanie a zablokovanie svojich osobných údajov. Používateľ môže požiadať o vymazanie alebo úpravu svojich osobných údajov, ako aj informácií súvisiacich so správou údajov nasledujúcim spôsobom: E-mailová adresa: info@sealmark.hu Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B. Prevádzkovateľ je povinný na žiadosť Používateľa poskytnúť informácie o údajoch, ktoré spravuje, o právnom základe, účele a dobe trvania správy údajov. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť informácie písomne ​​čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od odoslania žiadosti . Používateľ môže kedykoľvek požiadať o opravu, úpravu alebo vymazanie svojich údajov. Správca údajov je povinný do 30 dní opraviť, upraviť alebo vymazať vlastné údaje používateľa . Ak prevádzkovateľ písomne ​​alebo elektronicky so súhlasom Dotknutej osoby oznámi skutkové a právne dôvody zamietnutia žiadosti o opravu, zablokovanie alebo vymazanie do 30 dní od doručenia žiadosti. V prípade zamietnutia žiadosti o opravu, vymazanie alebo zablokovanie prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o možnosti právnych prostriedkov nápravy na súde, ako aj o možnosti obrátiť sa na Úrad. Pre fyzickú osobu sú informácie stručné, transparentné, zrozumiteľné a jednoduché musí byť poskytnutá v prístupnej forme, jasne a zrozumiteľne formulovaná.
Informácie musia byť poskytnuté písomne ​​alebo iným spôsobom, prípadne aj elektronicky
. Na žiadosť Dotknutej osoby je možné poskytnúť aj ústne informácie za predpokladu, že
totožnosť Dotknutej osoby bola overená iným spôsobom.
Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o opatreniach prijatých na základe žiadosti bez zbytočného odkladu, v každom prípade však
do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
V prípade potreby s prihliadnutím na zložitosť žiadosti a počet žiadostí
je možné túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Správca údajov informuje Dotknutú osobu o predĺžení lehoty
s uvedením dôvodov oneskorenia do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti
. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronicky, informácie
sa musia poskytnúť elektronicky, ak je to možné, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiada inak.
Ak prevádzkovateľ na základe žiadosti Dotknutej osoby neprijme opatrenia, bezodkladne, najneskôr však
do jedného mesiaca od doručenia žiadosti
, informuje Dotknutú osobu o dôvodoch neprijatia opatrení a o skutočnosť, že Dotknutá osoba môže podať sťažnosť dozornému
orgánu a uplatniť svoje právo na súdnu nápravu.
Poskytovateľ služby prijíma všetky potrebné opatrenia na uchovanie údajov v bezpečí, ale
nepreberá zodpovednosť
za stratu údajov, poškodenie alebo prístup neoprávnených osôb v dôsledku prírodných katastrof, trestných činov alebo iných neodvrátiteľných príčin.

Právo na prístup k vašim osobným údajom
Na základe tohto práva máte právo získať spätnú väzbu od prevádzkovateľa, či
sú vaše osobné údaje spracúvané, a ak sú takéto údaje spracúvané,
máte právo požadovať, aby údaje a údaje uvedené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov
získajú prístup k informáciám.

Vaše právo na opravu Vašich osobných údajov
Na základe Vášho práva na opravu máte právo na jednej strane požadovať, aby prevádzkovateľ
bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,
a na druhej strane máte právo požadovať od prevádzkovateľa opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. požiadať o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.
Vaše právo na vymazanie osobných údajov a právo byť „zabudnutý“
Vo všeobecnosti máte na základe vášho práva na vymazanie právo na to, aby správca údajov
bez zbytočného odkladu na požiadanie vymazal vaše osobné údaje a správca údajov je povinný
za určitých podmienok ich bez zbytočného odkladu vymazať.
Právo „byť zabudnutý“ znamená rozšírenie práva na vymazanie do online prostredia,
na základe ktorého, ak prevádzkovateľ zverejnil vaše osobné údaje a
je povinný ich vymazať, je povinný podniknúť primerane očakávané kroky, aby informovať
prevádzkovateľov, ktorí nakladajú s vašimi osobnými údajmi, že ste požiadali o
vymazanie odkazov na vaše osobné údaje alebo kópií či duplikátov týchto osobných údajov. V súvislosti s týmto právom dotknutej osoby je dôležité poznamenať, že nie je možné vymazať a „zabudnúť“
osobné údaje , ak existuje jeden z prípadov uvedených v článku 17 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vaše právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov » Máte právo, aby prevádzkovateľ na Vašu žiadosť obmedzil alebo zablokoval spracúvanie údajov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok: » Popierate presnosť Vašich osobných údajov. V tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu , ktorá umožňuje prevádzkovateľovi overiť správnosť týchto osobných údajov; » správa údajov je nezákonná a vy ste proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely správy údajov, ale požadujete od nich, aby predložili, presadzovali alebo obhajovali právne predpisy pohľadávky; » Namietali ste proti spracovaniu údajov. V tomto prípade platí obmedzenie na dobu, kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi Vaše právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

Na základe tohto práva máte právo získať
vaše osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi v segmentovanom, široko používanom, strojovo čitateľnom formáte
a tiež máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
bez toho, aby vám tieto údaje bránili. prevádzkovateľa, ktorému ste osobné údaje
sprístupnili. Toto právo môžete uplatniť, ak je spracovanie údajov
založené na súhlase alebo zmluve a spracovanie údajov prebieha automatizovaným spôsobom.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
Máte právo
kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s Vašou vlastnou situáciou, ak k spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov alebo
povahu orgánu verejnej moci. Ak sa osobné údaje spracúvajú
za účelom priameho získavania podnikania, máte právo kedykoľvek namietať
proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel vrátane profilovania, ak
súvisí s priamym získavaním podnikania. Ak vznesiete námietku
proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na priame obchodné účely, Vaše osobné údaje sa
na tento účel už nesmú spracúvať.

Popis možností vybavenia sťažností
Ak podľa Dotknutej osoby Prevádzkovateľ nedodržal
zákonné ustanovenia týkajúce sa správy údajov vo vzťahu k jej údajom alebo nesplnil
žiadosť dotknutej osoby týkajúcu sa správy údajov, Používateľ môže začať prešetrenie postup Národného
úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií
na jednom z nasledujúcich kontaktných údajov:
Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií
1636 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Poštová adresa: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefónne číslo: +36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
E-mail: rovnaká služba @naih.hu
Ak dotknutá osoba nesúhlasí s rozhodnutím správcu údajov, /
môže sa odvolať na súd do 30 dní od jeho oznámenia. Súd koná mimo poradia.
Používatelia môžu nahlásiť svoje sťažnosti na činnosť správcu údajov na nasledujúcich
kontaktných údajoch:

Poštová adresa: Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefónne číslo: Telefónne číslo: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu

Magyar Nyelven:

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a
vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben
vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
A cég elektronikus elérhetősége: info@sealmark.hu
A webáruház domain címe: https://www.sealmark.sk (https://www.kulcstartok.hu Magyar nyelvű webáruház, Szlovák nyelven elérhető változata.)

Adatkezelési tájékoztató
SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti,
hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg
hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetesszemélyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmirendelet) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) előírásai alapján az alábbi
tájékoztatást adjuk.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://www.sealmark.sk webáruházból rendelt
termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői - SEALMARK MŰANYAGIPARI
KFT. (Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére
vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha
valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az
oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A https://www.sealmark.sk webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén
olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatnak minősülnek.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai
Adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
E-mail cím: info@sealmark.hu
Honlap: www.sealmark.sk

Fogalmak
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozóbármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon,különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagya természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociálisazonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármelyegyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkalegyütt meghatározza;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizáltmódon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés,rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés,felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé
tétel útján,összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek
minősül-e.
harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok
kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
Az adatkezelő felelős a fentiekben ismertetettek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).Webáruház értékesítéséhez, szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre:Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Szállítási cím: Kapcsolatfelvétel, szállítás lebonyolítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Számlázási név: Számla kiállítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése

Számlázási cím: Számla kiállítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése
A fenti adatok adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje. Amennyiben a GDPR 17.
cikk (1) bekezdéseében - A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)- meghatározott
feltételek valamelyike fennáll, úgy az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett
által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatekező a GPDR 19. cikkének -A
személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség- megfelelően, elektroniku úton tájékoztatja. Számviteli
bizonylatok esetében az adattörlés a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig nem
lehetséges mivel a 2000. évi C törvény 169.§ 2) bekezdése alapján 8 évig kötlező megőrizni ezen
adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az
érintett törlési kérelme alapján.Adatkezelés ideje: A Számlázási címet a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8
évig megőrzi.

Kapcsolat felvétel
Ön emailben, telefonon, űrlap kitöltésével tudja velünk felvenni a kapcsolatot, ezen esetben a :
Kezelt adatok köre: Ön által a kapcsolatos felvétel során megadott adatok.
A kapcsolatfelvétellel kapcsolataos adtekezelés időtartalma: Az Ön által megadott adatokat az
kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adtekezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet
a kapcsolatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
A regisztráció során megadott adtok tárolásával az adatkezelő megkönnyíti a vásárló számáráa
további vásárlást, mert az elérhetőségeivel kapcsolatos információkat nem kell többé begépelnie,
azok automatikusan kitöltődnek.

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogalapja a
felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes
adatai felhasználásra kerüljenek; GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pontja; Kezelt adatok
Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, a regisztráció során GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont.
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelési információk
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés célja a szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A szerőzédés telejsítés; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
A rendelés feldolgozásval kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az adatokat a Ptk. szerinti elévülési ideig 5 évig kezeljük.
A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk
A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatok elkészítése.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1), számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számíviteli bizonylatot 8 évig meg kell őrizni
A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles
megőrizni.

A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk
A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A kiszállítás és a szerőzdés teljesítése; GDPR 6. cikk (1) bekezés b) pontja
A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a
kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai: GLS General Logistics
Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29
886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com. - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli
szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen
folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email
címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai: DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület. Telefon: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu - Az
Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a
vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló
nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig
kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:
Packeta Hungary Kft. 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. épület. Telefon:+36-1-400-8806.
E-mail:info@packeta.hu - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:
Packeta Hungary Kft. Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 2 B2/11 épület Telefonszám: +36 1
400 8806 E-mail:info@packeta.hu -Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési
információk
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a
hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevél
küldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való
kéréséig.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve:
SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: :
2427 Baracs Ifjúság utca 22/B Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:
06203635109 Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe:
info@sealmark.hu Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég webhelye:
www.sealmark.hu Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés időtartama:

A felíratkozó hozzájárulásának visszavonásáig. Hírlevél, marketing célú adatkezlés
A 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a szabályozza a gazdasági célú marketingtevékenységek alapvető
feltételeit és korlázozásait. A törvény értelmében a Felhasználó előzetes és kifejezett
hozzájárulása szüksége ahhoz, hogy a Szolgáltató hírlevelet, reklámokat küldjön a felhasználó
részére a regisztráció során megadott e-mail címére, posta címére, egyéb elérhetőségére.
A Szolgáltató nem küld kéretlen hírlevelet, reklámüzenet a Felhasználó részére. A Felhasználó
indoklás nélkül, ingyenes leíratkozhat a hírlevelek küldséséről, ezen esetben a Szolgáltató a
hírlevelek küldéséhez szükséges valamennyi személyes adatát törli a Felhasználónak. Hírlevél
küldésével kapcsolatos adatkezelés célja:
Az hírlevélküldés célja szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek
ismertetése. Az adatkezelés folyamata a hírlevél küldése érdekében valósul meg. Adatkezelés
jogalap
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a hírlevélre történő
felíratkozással ad meg az Adatkezelő számára; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti
adatkezelés;

Hírlevél küldéssel kapcsolatban kezelt adatok köre
név, cím, e-mail cím, telefonszám Hírlevél adatkezlés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Online fizetéssel kapcsolatos adatkezlés
Az adatkezelő neve: Nagy Zsolt
Az adatkezelő székhelye: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
Az adatkezelő e-mail címe: info@sealmark.hu
Az adatkezelő telefonszáma: 06203635109
Az adatkezelő weboldala: www.sealmark.hu
A szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződés alapján biztosítja az Online fizetés lehetőségét.
Online fizetés estén adattovábbítás jön létre az online fizetési szolgáltató felé. Az Online fizetési
szolgáltató a számára továbbított adatokat a saját adatkezelési szabályzata szeirnt kezeli.
Az adattovábbítás célja a vásárláshoz kapcsolódó fizetéshez szükséges transzakciós adatok
biztosítása. Az adattovábbítás jogalapja: Az Ön és az Adatkezelő között lértrejött szerdődés
teljesítése, online fizetés esetén a fizetéshez szükséges az adattovábbítás; A GDPR 6. cikk 1.
bekzdés b) pontja alapján;
Címzettek, akikkel a Szolgáltató a személyes adatokat közli
Az Adatkezelő a Felhasználó számára nyújtott szolgáltatásokhoz adatfelhasználókat vehet
igénybe

Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó megnevezése: Paller Endre egyéni vállalkozó
Az adatfeldolgozó székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06709334304
Az adatfeldolgozó e-mail cím: info@viltor.hu
Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolást végzi az Adatkezelővel kötött szerződés alapján,
az Adatfeldogozó a személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó neve: Nagy Zsolt
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó székhelye: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó e-mail címe: info@sealmark.hu
Könyveléssell összefüggő adatfeldolgozó telefonszáma: 06203635109
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján elvégzi a számlviteli bizonylatok
könyvelését. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő
időtartamban kezeli, ezt követően törli.
Számlázással összefüggő adatfeldolgozó megnevezés: Nagy Zsolt - Adószáma: 12458149-2-07 -
E-mail címe: info@sealmark.hu - TELEFONSZÁMA: 06203635109 Az adatfeldolgozó az
adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában.
A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az
Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. -
SZÉKHELYE: 2427 Baracs Ifjúság utca 22/B

Adattovábbítás
Raiffeisen Bank Zrt..
Bank székhelye: 1133 Budapest,Váci út 116-118
Telefon: +36 80 488 588
Bank webcíme: https://www.raiffeisen.hu/
Adatkezelési tájékoztató
https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-taje
koztato

Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mik azok a cookie-k?
A weboldal használat során az Üzemeltető úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k
kisméretű szövegfájlok, melyeket a weboldal tárol el az oldalaikra látogató felhasználó
számítógépén, illetve mobilkészülékén.
A cookie-k lehetővé teszik, hogy a webolda bizonyos ideig emlékezzen a Felhasználó beállításaira
(felhasználónév, választott nyelv stb.) és közreműködik abban, hogy néhány statisztikai jellegű
információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes
információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan
egyéni azonosítót tartalmaz.
Süti beállítás:
A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,
hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
A sütik alkalmazásának célja:
A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik
korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem
vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
A honlap által használt sütik főbb jellemzői:
Munkamenet cookie-k (session):
A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat
aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése.
Adatkezelésidőtartama: A látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.
Használt munkameneti sütik:
Megnevezés:
Lejártai idő:
Leírás
Állandó/mentett cookie-k:
Ezen cookie-k tartósan el vannak mentve a Felhasználó számítógépén, tehát nem törlődnek
automatikusan, amikor a Felhasználó bezárja a böngészőprogramot.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
Adatkezelésidőtartama: A Felhasználó által történt törlésig
Használt állandó/mentett sütik:
A webodal az alábbi Állandó/mentett sütiket használja:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Statisztikai, marketing sütik
A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak, hogy a Felhasználók milyen tartalmat kedvelnek a
weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez, ezek a sütik sem azonosítják a
Felhasználókat. A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat,
például hirdetések megjelenítése, mindezt azért, hogy számukra releváns tartalmat mutassanak.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése.
Statisztikai, marketing sütik:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a
felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A
sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a
releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések
tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A
Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a
Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál,
hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a
keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett
látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg
Önnek a Google-on.
Az oldalon használt sütik főbb jellemzője
Süti megnevezés:
Süti funciója:
Süti lejárati ideje:
Hírdetés célú sütik
Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a weboldalakon a Felhasználó számára releváns hirdetések
jelenjenek meg. A hírdetés célú sütik olyan információkat gyűjthenke mint pl. melyik oldalt nézte
meg, hány weboldalt keresett meg mindezt az Felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmak
megismerése érdekében.Ezen sütik elhelyezéséhez a Felhasználó hozzájárulása szükséges, a
Felhasználó böngészője beállításával meg tudja akadályozni a sütik elhelyezését.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasznál hozzájárulása.
A webodal az alábbi Hírdetés célú sütiket használja:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer 
Firefox
Chrome
Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
A bevásárlókosárhoz használt süti;
Biztonsági süti;
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket
kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy
funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap
jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában
az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Közösségi média: A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése
céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben a
Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a
webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név,
felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi
feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót
előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes
hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az
általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az
oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:
• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; • a személyes adatok kezelésére használt
rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; • fizikai vagy
műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; • az
adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
• SSL tanúsítvány;
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy
módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mail cím: info@sealmark.hu
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadni a
tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését.
Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését,
módosítását, illetve törlését 30 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton
közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés, vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
Az információkat írásban, vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták
az Érintett személyazonosságát.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az Érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de
nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból
bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

A személyes adataihoz való hozzáférés joga
Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.

A személyes adatai helyesbítéséhez való joga
A helyesbítéshez való joga alapján Ön egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.
A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga
Főszabály szerint törléshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.
Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti,
amely alapján, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát, és azt törölni
köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa
az Ön személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a személyes adataira mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok
törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17.
cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.
A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga
» Önt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
» Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai
pontosságát;
» az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
» Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben
A személyes adatai hordozhatóságához való joga
Ön ezen joga alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson
vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a
közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adataival kapcsolatban az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget
egyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1636 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
Felhasználó az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi
elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: Telefonszám: 06203635109
E-mail cím: info@sealmark.hu

Informácie o nákupe

Nákup / garancia

1. Postup nákupu

V našom internetovom obchode môžete prezerať produkty usporiadané do kategórií, a to bez registrácie, respektíve prihlásenia. Vybraný produkt môžete vložiť do koša na jeho produktovom liste. Pokiaľ sa na produktovom liste objaví viac verzií produktu, pomocou rádiových tlačidiel si môžete vybrať ten, ktorý Vám najviac vyhovuje.

Množstvo produktov vložených do koša môžete zmeniť na stránke Upraviť kôš.

Svoj nákup môžete dokončiť v pokladni, tu si môžete zvoliť pre Vás najviac vyhovujúci spôsob dopravy a platby, respektíve môžete odoslať svoju objednávku. K použitiu pokladne sa musíte prihlásiť, respektíve, ak ste v tomto internetovom obchode ešte nenakupovali, potom sa musíte zaregistrovať, kde musíte zadať údaje potrebné k dokončeniu nákupu. O objednaní tovaru(ov) dostanete potvrdzujúci e-mail.

Svoju objednávku môžete po prihlásení sledovať na stránke Predchádzajúce objednávky.

Upozorňujeme, že nezodpovedáme za prípadné preklepy či chybné údaje. Prípadné technické údaje na stránke produktu majú informačný charakter, pre oficiálny popis produktu, prosím, navštívte webovú stránku výrobcu produktu. Obrázky vedľa produktov slúžia pre ilustráciu, môžu sa odlišovať od skutočných produktov.

V prípade sťažností alebo chybne zaslanej objednávky, prosíme, niektorým spôsobom kontaktu skontaktujte našich pracovníkov.

2. Odstúpenie/vypovedanie zmluvy

V rámci 14 dní máte nárok na odstúpenie od zmluvy, a to bez udania dôvodu. Podobne, v prípade zmluvy na poskytovanie služby, máte v rámci 14 dní nárok na vypovedanie zmluvy, ak už začalo jeho plnenie. Výpovedná lehota uplynie 14 dní odo dňa, kedy ste Vy alebo Vami označená, od kuriéra odlišná, tretia osoba prevezme tovar. Ak si želáte uplatniť právo na odstúpenie/zrušenie zmluvy, ste povinný doručiť (napr. poštou, faxom alebo elektronicky zaslaným listom) svoje jednoznačné prehlásenie o úmysle na odstúpenie/vypovedanie zmluvy na poštovú adresu internetového obchodu. Svoje právo na odstúpenie/vypovedanie zmluvy uplatníte v stanovenej lehote, ak svoje prehlásenie na odstúpenie/vypodanie odošlete pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty.

Ak odstúpite od tejto zmluvy, bezodkladne, ale najneskôr do 14 dní  od obdržania Vami zaslaného prehlásenia o odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky Vami uhradené náklady, vrátane nákladov na dopravu (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z dôvodu, že Vy ste si zvolili iný spôsob dopravy než nami ponúkaný najlacnejší bežný spôsob dopravy). Pri vrátení nákladov použijeme zhodný spôsob platby, ako bol pôsodný spôsob platby, s výnimkou, ak budete vyslovene žiadať iný spôsob platby; použitím tohto iného spôsobu platby Vám nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Vrátenie nákladov zadržíme až do tej doby, kým nedostaneme nazad produkt alebo nepreukážete, že ste ho poslali nazad: z dvoch treba brať do úvahy skorší termín.

3. Záruka

V akom prípade môžete uplatniť svoj nárok na záruku?

V prípade chybného plnenia zo strany internetového obchodu môžete podľa Občianskeho zákonníka uplatniť svoj nárok na záruku voči podniku.

Aké máte práva na základe uplatnenia nároku na záruku?

Podľa svojho vlastného výberu môžete svoj nárok na záruku uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

Môžete žiadať opravu alebo výmenu, s výnimkou, ak plnenie Vami zvoleného spôsobu je nemožné alebo
- pre podnik by bolo v porovnaní s iným spôsobom spojené s neprimerane vysokými dodatočnými nákladmi. Ak ste opravu alebo
- výmenu nežiadali, respektíve ste nemohli žiadať, tak môžete požadovať úmernú kompenzáciu alebo chybu
- môžete  na náklady podniku opraviť i Vy, respektíve môžete nechať opraviť niekým iným alevo – v rámci poslednej možnosti – môžete tiež odstúpiť od zmluvy.

Zo zvoleného spôsobu uplatnenia nároku na záruku môžete prejsť na iný spôsob, avšak náklady spojené s prechodom nesiete Vy, s výnimkou, ak bola zmena opodstatnená alebo naň dal dôvod podnik.

V akej lehote môžete uplatniť svoj nárok na záruku?

O chybe ste povinný informovať bezodkladne po jej zistení, ale nie neskôr než dva mesiace po zistení chyby. Avšak upozorňujem Vás, že po uplynutí dvojročnej premlčacej doby odo dňa zmluvného plnenia už nemôžete uplatniť svoj nárok na záruku.

Voči komu môžete uplatniť svoj nárok na záruku?

Svoj nárok na záruku môžete uplatniť voči podniku.

Aké iné podmienky má uplatnenie nároku na záruku?

V rámci šiestich mesiacov od doby plnenia uplatnenie nároku na záruku nemá inú podmienku než informovanie o chybe, ak preukážete, že produkt, respektíve službu poskytol náš podnik. Po uplynutí šiestich mesiacov od doby plnenia je však už Vašou povinnosťou dokázať, že Vami zistená chyba bola prítomná už v dobe plnenia.

4. Záruka na produkt

V akom prípade môžete uplatniť svoj nárok na záruku na produkt?

V prípade chyby na hmotnej veci (produkte) môžete – podľa vlastnej voľby – uplatniť svoje práva opísané v bode 3. alebo nárok na záruku na produkt.

Aké máte práva na základe uplatnenia nároku na záruku na produkt?

V rámci nároku na záruku na produkt môžete požadovať výhradne opravu alebo výmenu chybného produktu.

V akom prípade sa produkt považuje za chybný?

Produkt je chybný vtedy, ak pri uvedení na trh nespĺňa platné požiadavky na kvalitu alebo nemá vlastnosti uvedené výrobcom v popise produktu.

V akej lehote môžete uplatniť svoj nárok na záruku na produkt?

Svoj nárok na záruku na produkt môžete upkatniť v rámci dvoch rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po uplyniutí tejto doby strácate tento nárok.

Voči komu a s akými ďalšimi podmienkami môžete uplatniť svoj nárok na záruku na produkt?

Svoj nárok na záruku na produkt môžete uplatniť výhradne voči výrobcovi alebo distribútorovi hmotnej veci. Chybu produktu musíte v prípade uplatnenia nároku na záruku na produkt dokázať Vy.

V akom prípade je výrobca (distribbútor) oslobodený od zodpovednosti v prípade záruky na produkt?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od zodpovednosti v prípade záruky na produkt výhradne vtedy, ak vie dokázať, že:
– výrobok nevyrobil respektíve neuviedol na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo
– chyba nebola v čase uvedenia na trh rozpoznateľná podľa vedy a techniky alebo
– chyba produktu vyplýva z legislatívnych alebo povinných úradných predpisov.

Výrobcovi (distribútorovi) stačí k oslobodeniu dokázať jeden dôvod.

Upozorňujeme Vás, že na tú istú chybu nemôžete súčasne uplatniť nárok na záruku a nárok na záruku na produkt. V prípade úspešného uplatnenia svojho nároku na záruku na produkt však na vymenený produkt respektíve opravenú časť už nemôžete uplatniť svoj nárok na záruku voči výrobcovi.

5. Garancia

V akom prípade môžete uplatniť svoj nárok na garanciu?

V prípade chybného plnenia je internetový obchod povinný poskytnúť garanciu.

Aké máte práva a v rámci akej lehoty v rámci garancie?

Máte práva ustanovené v zmluve.

V akom prípade je podnik oslobodený od garančných záväzkov?

Podnik je oslobodený od garančných záväzkov  iba v tom prípade, ak dokáže, že závada vznikla až po plnení. Upozorňujem Vás, že kvôli tej istej chybe nemôžete paralelne uplatniť nárok na záruku a garanciu, respektíve naraz nárok na záruku na produkt a garanciu, avšak bez ohľadu na oprávnenia definované v 3. a 4. bode máte práva vyplývajúce z garancie.

6. Forma a dátum zmluvy

Zmluva uzavretá online spôsobom je uzavretá medzi vzdialenými stranami a nepovažuje sa za zmluvu uzavretú písomne. Jazyk zmluvy je maďarčina. Zmluva nebude podaná. Zmluva nepoukazuje na kódex správania.

Vyplnením formulára a jeho zaslaním elektronickou cestou internetovému obchodu, jeho následným spätným potvrdením zo strany obchodu sa Vaša objednávka považuje za záväznú.

K uzavretiu zmluvy dochádza vtedy, ak obchod po obdržaní objednávky najneskôr do 48 hodín Vašu žiadosť pozitívne (potvrdením predaja) spätne potvrdí. Zaslanie objednávky a jeho následné potvrdenie zo strany obchodu sa považuje za zmluvný akt. Ako objednávka, tak i jeho spätné potvrdenie sa považuje za doručené druhej strane vtedy, ak sa pre neho stane dostupnou.

7. Obmedzenie zodpovednosti

Nákup cez internetový obchod predpokladá, že kupujúci pozná a akceptuje možnosti a obmedzenia Internetu.Užívateľ, respektíve kupujúci berie na vedomie, že prípadné riziká spojené s prezeraním a nakupovaním musí zhodnotiť on sám, respektíve, on sám musí zaistiť bezpečné použitie svojho počítača a ochranu údajov na ňom uchovávaných. Odoslaním objednávky internetovému obchodu každý kupujúci vyhladuje, že  pochopil a prijíma súčasné obchodné podmienky.

8. Ochrana osobných údajov, cookies

Pri objednávaní žiadame od kupujúcich výhradne tie informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné k realizácii objednávky. Tieto údaje neposkytujeme tretej strane. Výnimku predstavujú tie informácie, ktoré sú potrebné k doručeniu daného produktu.

O vymazanie Vašich údajov z nášho systému nás môžete požiadať prostredníctvom ktoréhokoľvek kontaktu nášho internetového obchodu.

Internetový obchod počas používania ukladá v prehliadači kupujúceho takzvané sušienky (cookies). Takto vytvorený malý dátový balík neobsahuje žiadne informácie o osobe alebo počítači (tablete, smartfóne atď.) kupujúceho alebo o jeho mieste, zohráva úlohu výhradne v technickej prevádzke obchodu.

9. Iné právne predpisy

Podrobnné pravidlá týkajúce sa zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom nájdete v nariadení vlády č. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Pre informácie týkajúce predpisov z oblasti ochrany spotrebiteľa prosím navštívte webovú stránku Štátne Združenie na Ochranu Spotrebiteľov alebo Ministerstvo Národného Rozvoja.

10. Presné a podrobné údaje poskytovateľa internetového obchodu

Prosíme, kliknite sem pre presné údaje poskytovateľa internetového obchodu.

Kontakt

  • Maďarsko - 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
  • 0036 30 305 5727
  • info@sealmark.hu

Newsletter

SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. - 2005-2024 Minden jog fenntartva!

Webové stránky používajú súbory cookie na prístup k základným funkciám a lepšiemu používateľskému zážitku. Používaním tejto stránky súhlasíte so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.