Barion Pixel
+
Skupiny produktov
Menu
Skupiny produktov
TOP produkty
Zobrazené produkty
  • Ešte ste si nepozreli žiadny produkt.
Navigácia
Správy
Denná ponuka produktov
Výrobcovia
Odporúčané produkty
Elektronická platba

Všeobecné Obchodné Podmienky

1. A szerzödő felek

Kérjük kattintson ide a webáruházat üzemeltető vállalkozás pontos adatainak eléréséhez.

1.1 Eladó
Megnevezése: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Cégjegyzék száma: Cg. 07-09-018080
EU Adószáma: HU12458149

1.2 Vásárló
Aki a webáruház szolgáltatást igénybe veszi, azaz a SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. webáruházának internetes felületén keresztül árut megrendel, vásárol.

1.3 Szállító
A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat, posta).

 

2. Általános rendelkezések, az ÁSZF célja

Az Eladó az általános szerződési feltételeket azért adta ki, hogy ebben részlet esen szabályozza a webáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az általános szerződési feltételek az Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően az Eladó tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az általános szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Eladó a webáruház szolgáltatást biztosítja, vagy az ÁSZF-et módosítja.

 

3. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.sealmark.sk oldalon levő internetes áruházban található valamennyi árucikk, amire a Vásárló vásárlási megrendelést rögzít. A szerződés nyelve magyar. A Vásárló az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit, képeit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A megrendelés rögzítésével a Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el.

 

4. A Vásárló személyes adatainak kezelése

A webáruházban való vásárlás során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó részére. A bekért adatokat az Eladó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a webáruház használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek.
Az Eladó a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, h asználatuk során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el, és az adatokat csak a vásárlás érdekében szükséges ideig tartja nyilván. Az Eladó harmadik személy vagy szervezet részére a Vásárló adatait nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az áru Vásárló részére történő eljuttatásához szükséges, a postai szolgáltatást nyújtó, illetve futárszolgálat felé történő adatszolgáltatás képez, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és mértékben.


1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név.
b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érd ekében: Vezeték- és keresztnév, email cím, számlázási cím, számlázási név.
3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolí tása.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

 

- GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Normál adószám: 12369410-2-44

Közösségi adószám: HU12369410

Cégjegyzék szám: Cg. 13-09-111755

Weboldal: https://gls-group.eu

ASZF: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

Adatvédelmi szabályzat: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

- Packeta Hungary Kft.

1044 Budapest Ezred u. 2 B2/11

Telephely, levelezési cím: 1044 Budapest Ezred u. 2 B2/11

Közösségi adószám: HU25140550

Cégjegyzék szám: Cg. 01–09–202186

Weboldal: https://packeta.hu

ASZF: https://www.packeta.hu/dokumentumok-partnereknek

Adatvédelmi szabályzat: https://files.packeta.com/web/files/HU_Egyseges-adatkezelesi-tajekoztato-GDPR-HU-PACKETA.pdf

 


7. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs t ársadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

5. A szerződés létrejötte és módosítása

 

5.1 Általános jellemzők

A Szerződés az Eladó www.sealmark.sk weboldalán levő webáruházában történő megrendeléssel, illetve jelen szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása.

A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja.
Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy a megadott adatok értelmezhetetlenek, a megrendelést törölje. Ezzel egyidejűleg, amennyiben erre a megadott adatok alapján mód nyílik, a Vásárlót értesíti a helytelen adatközlés miatt törölt adatok és megrendelés tényéről.

5.2 Megrendelés módosítása, törlések
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már a Vásárló által közvetlenül nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az oldal Elérhetőségeink menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a csomagfeladás előtt lehetséges.

Az át nem vett csomagok szállítási költsége a vásárlót terheli, melyet minden esetben kiszámlázunk. A következő vásárlás ezután már csak előre utalással történhet az előzőleg át nem vett csomag szállítási költségének megtérítése után.

5.2.1 A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „ Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerző dés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

5.2.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására.

A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e -mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során egy második e -mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre (második visszaigazolás).

5.3 Árak
A termék mellett feltüntetett ár a termék nettó egységára, amely Euroban (EUR) értendő. Az ár az adott pillanatban érvényes. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e -mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Közösségi adószám esetén a megadott nettó ár az érvényes. Ha nincs közösségi adószáma a megadott nettó árra 27% ÁFA kerül felszámításra.

5.4 Fizetési feltételek
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét utánvétellel vagy BARION bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. Utánvétellel történő fizetés esetén az áru és a szállítás ellenértékét átvételekor, készpénzben a Szállítónak kell kifizetni, átvételi elismervény ellenében. BARION bankkártyás fizetés esetén az áru és a szállítás teljes ellenértékét a BARION felületén kell teljesíteni. Eladó a teljes vételár és szállítási költség bankszámláján való jóváírását követően indítja a szállítást. Előre történő utalás esetén az Eladó a megrendeléstől számított 14 naptári napig tartja függőben a megrendelést. Amennyiben ez idő alatt nem érkezik meg bankszámlájára az ellenérték a megrendelés előzetes értesítés nélkül törlésre kerül.

Részletes információ és fizetési költségek: https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

5.5 Szállítás
Az Eladó a megvásárolt termékeket a raktárkészlet és a választott fizetési mód függvényében a megrendelést követő 2 -3 munkanapon, de legkésőbb 10 munkanapon belül küldi el. Kivéve, ha az adott terméknél más szállítási határidőt tüntet fel. A kiszállításra vonatkozó határidőt a webáruház a termékek mellet feltüntetve kijelzi a Vásárló számára. A kiszállítás pontos napjáról az Eladó emailben vagy telefonon előre értesíti a Vásárlót.

Részletes információ és fizetési költségek: https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

5.6 Sikertelen kézbesítés
A Szállító a szállítási mód függvényében kétszer kísérli meg a megrendelt áruk átadását. A sikertelen kiszállítás után további 2-7 napig átvehető a megrendelt termék a szállító cégnél (Magyar Posta Zrt., GLS Futárszolgálat ). Ezután a megrendelt terméket visszaszállítják az Eladó telephelyére. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

 

6. Elállási/felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a webáruház postacímére. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

7. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
- a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
- a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
- a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

10. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a webáruház jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3. és a 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

11. Fogyasztói jogviták rendezése

A Vásárló panasszal élhet a szolgáltatás bármely részével, termékkel kapcsolatban. 

Panaszt bejelenthet elérhetőségeinken:

Postai levélben: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.

Elektronikus levélben: info@sealmark.hu

Telefonon: +36 20 363 5109

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. a panasz bejelentésére haladéktalanul, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban válaszol, megoldást javasol.

A Vásárlónak joga van számára nem elfogadható válasz, megoldás esetén fogyasztói érdekvédelemhez fordulni.

Elérhetőség:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

A Vásárlónak joga van békéltető testülethez fordulni.

Elérhetőség: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: 06-1-488-2131 Fax szám: 06-1-488-2186 

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap cím: www.bekeltetes.hu

 

12. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja

Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nem utal magatartási kódexre.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

13. Felelősségkorlátozás

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

 

14. Sütik

A webáruház a vásárló böngészőjében a használat során úgynevezett sütit (cookie) helyez el. Az így létrehozott kis adatcsomag semmilyen információt nem tartalmaz a vásárló személyére vagy számítógépe (táblagépe, okostelefonja stb.) jellemzőire vagy helyére vonatkozóan, kizárólag az áruház technikai működésében játszik szerepet.

 

15. Egyéb jogszabályok

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tájékozódhat.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.

 

16. Tartalom védelme

Az oldal teljes vagy részbeni másolása illetve az oldalon található tartalmi szövegek, termék elnevezések, termék képek, oldal meta tagek másolása szigorúan TILOS!

Az -"ASZF". -"Adtatvédelmi tájékoztató", -"Vásárlási tudnivalók" fejeztek részbeni vagy teljes másolása szigorúan TILOS!

A fentiek megsértése esetén azonnali büntetőfeljelentés jár! 

Vyhlásenie o ochrane súkromia

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. weboldala www.sealmark.sk. A honlap üzemeltetője, a SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. (2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A  weboldal üzemeltetője, a SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az oldal látogatói, ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. mint ezen honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az üzemeltető ezen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.); 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):

 

1. Definíciók, meghatározások

1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

1.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

1.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

1.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

1.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

1.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

1.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

2. Adatkezelési alapelvek az oldal üzemeltetése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

3. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. weboldal tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a látogatókat, a felhasználókat.

3/1. A www.sealmark.sk weboldal látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 365 nap.
A Google Analytics webanalitikai szoftvere és külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

3/2. A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. weboldalon történő kapcsolatfelvétel, információkérés, információközlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információközlés, információkérés. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

3/3. A www.sealmark.sk weboldalon történő ajánlatkérés és megrendelés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlat kérés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, település az üzenet tárgya, szövege, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

3/4. A www.sealmark.sk a SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. weboldal hírlevele címzettjeinek személyes adatai

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők, feliratkozók részére,  az aktuális információkról, akciókról való tájékoztatás céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, IP cím.
Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

3/5. A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. telephelyén történő személyes kapcsolatfelvétel, információkérés, információközlés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információközlés, információkérés. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

3/6. A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. telephelyén történő személyes ajánlatkérés és megrendelés

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, ajánlat kérés. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, árajánlatkérés tárgya, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok. A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

postai úton: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6. címen,
e-mail útján a info@sealmark.hu címen.

 

4. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

A 3. pontban megjelölt és részletesen kifejtett személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a felhasználók, a partnerek, ajánlatkérők tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Személyes adataik kezeléséről minden látogató, érdeklő, regisztrált felhasználó illetve vásárló tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő elektronikus levelezési címén az info@sealmark.hu alatt, vagy postai levelezési címén kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

4.1. A felhasználók személyes adatainak törlése

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő elektronikus levelezési az info@sealmark.hu e-mail címén, vagy írásban a szolgáltató postacímén.

Az e-mailen, vagy postai úton kért adattörlésre a kérés, vagy kifogás megérkezésétől legkésőbb 8 munkanapon belül válaszol az adatkezelő.

 

5. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

A SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a telephelyen (2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.), valamint a weboldalt kiszolgáló webtárhely által üzemeltetett szerveren találhatóak meg.

 

6. Az adatkezelő adatai, kapcsolati adatai

Név: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Online elérhetőség: info@sealmark.hu
Telefonos elérhetőség: +36 25 787 191

 

7. Az adatfeldolgozó adatai, kapcsolati adatai

Név: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Telephely: 2400 Dunaújváros, Derkovits utca 6.
Online elérhetőség: info@sealmark.hu
Telefonos elérhetőség: +36 25 787 191

 

8. Jogorvoslat lehetőségei

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos.

A hivatal elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu

Informácie o nákupe

Nákup / garancia

1. Postup nákupu

V našom internetovom obchode môžete prezerať produkty usporiadané do kategórií, a to bez registrácie, respektíve prihlásenia. Vybraný produkt môžete vložiť do koša na jeho produktovom liste. Pokiaľ sa na produktovom liste objaví viac verzií produktu, pomocou rádiových tlačidiel si môžete vybrať ten, ktorý Vám najviac vyhovuje.

Množstvo produktov vložených do koša môžete zmeniť na stránke Upraviť kôš.

Svoj nákup môžete dokončiť v pokladni, tu si môžete zvoliť pre Vás najviac vyhovujúci spôsob dopravy a platby, respektíve môžete odoslať svoju objednávku. K použitiu pokladne sa musíte prihlásiť, respektíve, ak ste v tomto internetovom obchode ešte nenakupovali, potom sa musíte zaregistrovať, kde musíte zadať údaje potrebné k dokončeniu nákupu. O objednaní tovaru(ov) dostanete potvrdzujúci e-mail.

Svoju objednávku môžete po prihlásení sledovať na stránke Predchádzajúce objednávky.

Upozorňujeme, že nezodpovedáme za prípadné preklepy či chybné údaje. Prípadné technické údaje na stránke produktu majú informačný charakter, pre oficiálny popis produktu, prosím, navštívte webovú stránku výrobcu produktu. Obrázky vedľa produktov slúžia pre ilustráciu, môžu sa odlišovať od skutočných produktov.

V prípade sťažností alebo chybne zaslanej objednávky, prosíme, niektorým spôsobom kontaktu skontaktujte našich pracovníkov.

2. Odstúpenie/vypovedanie zmluvy

V rámci 14 dní máte nárok na odstúpenie od zmluvy, a to bez udania dôvodu. Podobne, v prípade zmluvy na poskytovanie služby, máte v rámci 14 dní nárok na vypovedanie zmluvy, ak už začalo jeho plnenie. Výpovedná lehota uplynie 14 dní odo dňa, kedy ste Vy alebo Vami označená, od kuriéra odlišná, tretia osoba prevezme tovar. Ak si želáte uplatniť právo na odstúpenie/zrušenie zmluvy, ste povinný doručiť (napr. poštou, faxom alebo elektronicky zaslaným listom) svoje jednoznačné prehlásenie o úmysle na odstúpenie/vypovedanie zmluvy na poštovú adresu internetového obchodu. Svoje právo na odstúpenie/vypovedanie zmluvy uplatníte v stanovenej lehote, ak svoje prehlásenie na odstúpenie/vypodanie odošlete pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty.

Ak odstúpite od tejto zmluvy, bezodkladne, ale najneskôr do 14 dní  od obdržania Vami zaslaného prehlásenia o odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky Vami uhradené náklady, vrátane nákladov na dopravu (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z dôvodu, že Vy ste si zvolili iný spôsob dopravy než nami ponúkaný najlacnejší bežný spôsob dopravy). Pri vrátení nákladov použijeme zhodný spôsob platby, ako bol pôsodný spôsob platby, s výnimkou, ak budete vyslovene žiadať iný spôsob platby; použitím tohto iného spôsobu platby Vám nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Vrátenie nákladov zadržíme až do tej doby, kým nedostaneme nazad produkt alebo nepreukážete, že ste ho poslali nazad: z dvoch treba brať do úvahy skorší termín.

3. Záruka

V akom prípade môžete uplatniť svoj nárok na záruku?

V prípade chybného plnenia zo strany internetového obchodu môžete podľa Občianskeho zákonníka uplatniť svoj nárok na záruku voči podniku.

Aké máte práva na základe uplatnenia nároku na záruku?

Podľa svojho vlastného výberu môžete svoj nárok na záruku uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

Môžete žiadať opravu alebo výmenu, s výnimkou, ak plnenie Vami zvoleného spôsobu je nemožné alebo
- pre podnik by bolo v porovnaní s iným spôsobom spojené s neprimerane vysokými dodatočnými nákladmi. Ak ste opravu alebo
- výmenu nežiadali, respektíve ste nemohli žiadať, tak môžete požadovať úmernú kompenzáciu alebo chybu
- môžete  na náklady podniku opraviť i Vy, respektíve môžete nechať opraviť niekým iným alevo – v rámci poslednej možnosti – môžete tiež odstúpiť od zmluvy.

Zo zvoleného spôsobu uplatnenia nároku na záruku môžete prejsť na iný spôsob, avšak náklady spojené s prechodom nesiete Vy, s výnimkou, ak bola zmena opodstatnená alebo naň dal dôvod podnik.

V akej lehote môžete uplatniť svoj nárok na záruku?

O chybe ste povinný informovať bezodkladne po jej zistení, ale nie neskôr než dva mesiace po zistení chyby. Avšak upozorňujem Vás, že po uplynutí dvojročnej premlčacej doby odo dňa zmluvného plnenia už nemôžete uplatniť svoj nárok na záruku.

Voči komu môžete uplatniť svoj nárok na záruku?

Svoj nárok na záruku môžete uplatniť voči podniku.

Aké iné podmienky má uplatnenie nároku na záruku?

V rámci šiestich mesiacov od doby plnenia uplatnenie nároku na záruku nemá inú podmienku než informovanie o chybe, ak preukážete, že produkt, respektíve službu poskytol náš podnik. Po uplynutí šiestich mesiacov od doby plnenia je však už Vašou povinnosťou dokázať, že Vami zistená chyba bola prítomná už v dobe plnenia.

4. Záruka na produkt

V akom prípade môžete uplatniť svoj nárok na záruku na produkt?

V prípade chyby na hmotnej veci (produkte) môžete – podľa vlastnej voľby – uplatniť svoje práva opísané v bode 3. alebo nárok na záruku na produkt.

Aké máte práva na základe uplatnenia nároku na záruku na produkt?

V rámci nároku na záruku na produkt môžete požadovať výhradne opravu alebo výmenu chybného produktu.

V akom prípade sa produkt považuje za chybný?

Produkt je chybný vtedy, ak pri uvedení na trh nespĺňa platné požiadavky na kvalitu alebo nemá vlastnosti uvedené výrobcom v popise produktu.

V akej lehote môžete uplatniť svoj nárok na záruku na produkt?

Svoj nárok na záruku na produkt môžete upkatniť v rámci dvoch rokov od uvedenia produktu na trh výrobcom. Po uplyniutí tejto doby strácate tento nárok.

Voči komu a s akými ďalšimi podmienkami môžete uplatniť svoj nárok na záruku na produkt?

Svoj nárok na záruku na produkt môžete uplatniť výhradne voči výrobcovi alebo distribútorovi hmotnej veci. Chybu produktu musíte v prípade uplatnenia nároku na záruku na produkt dokázať Vy.

V akom prípade je výrobca (distribbútor) oslobodený od zodpovednosti v prípade záruky na produkt?

Výrobca (distribútor) je oslobodený od zodpovednosti v prípade záruky na produkt výhradne vtedy, ak vie dokázať, že:
– výrobok nevyrobil respektíve neuviedol na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo
– chyba nebola v čase uvedenia na trh rozpoznateľná podľa vedy a techniky alebo
– chyba produktu vyplýva z legislatívnych alebo povinných úradných predpisov.

Výrobcovi (distribútorovi) stačí k oslobodeniu dokázať jeden dôvod.

Upozorňujeme Vás, že na tú istú chybu nemôžete súčasne uplatniť nárok na záruku a nárok na záruku na produkt. V prípade úspešného uplatnenia svojho nároku na záruku na produkt však na vymenený produkt respektíve opravenú časť už nemôžete uplatniť svoj nárok na záruku voči výrobcovi.

5. Garancia

V akom prípade môžete uplatniť svoj nárok na garanciu?

V prípade chybného plnenia je internetový obchod povinný poskytnúť garanciu.

Aké máte práva a v rámci akej lehoty v rámci garancie?

Máte práva ustanovené v zmluve.

V akom prípade je podnik oslobodený od garančných záväzkov?

Podnik je oslobodený od garančných záväzkov  iba v tom prípade, ak dokáže, že závada vznikla až po plnení. Upozorňujem Vás, že kvôli tej istej chybe nemôžete paralelne uplatniť nárok na záruku a garanciu, respektíve naraz nárok na záruku na produkt a garanciu, avšak bez ohľadu na oprávnenia definované v 3. a 4. bode máte práva vyplývajúce z garancie.

6. Forma a dátum zmluvy

Zmluva uzavretá online spôsobom je uzavretá medzi vzdialenými stranami a nepovažuje sa za zmluvu uzavretú písomne. Jazyk zmluvy je maďarčina. Zmluva nebude podaná. Zmluva nepoukazuje na kódex správania.

Vyplnením formulára a jeho zaslaním elektronickou cestou internetovému obchodu, jeho následným spätným potvrdením zo strany obchodu sa Vaša objednávka považuje za záväznú.

K uzavretiu zmluvy dochádza vtedy, ak obchod po obdržaní objednávky najneskôr do 48 hodín Vašu žiadosť pozitívne (potvrdením predaja) spätne potvrdí. Zaslanie objednávky a jeho následné potvrdenie zo strany obchodu sa považuje za zmluvný akt. Ako objednávka, tak i jeho spätné potvrdenie sa považuje za doručené druhej strane vtedy, ak sa pre neho stane dostupnou.

7. Obmedzenie zodpovednosti

Nákup cez internetový obchod predpokladá, že kupujúci pozná a akceptuje možnosti a obmedzenia Internetu.Užívateľ, respektíve kupujúci berie na vedomie, že prípadné riziká spojené s prezeraním a nakupovaním musí zhodnotiť on sám, respektíve, on sám musí zaistiť bezpečné použitie svojho počítača a ochranu údajov na ňom uchovávaných. Odoslaním objednávky internetovému obchodu každý kupujúci vyhladuje, že  pochopil a prijíma súčasné obchodné podmienky.

8. Ochrana osobných údajov, cookies

Pri objednávaní žiadame od kupujúcich výhradne tie informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné k realizácii objednávky. Tieto údaje neposkytujeme tretej strane. Výnimku predstavujú tie informácie, ktoré sú potrebné k doručeniu daného produktu.

O vymazanie Vašich údajov z nášho systému nás môžete požiadať prostredníctvom ktoréhokoľvek kontaktu nášho internetového obchodu.

Internetový obchod počas používania ukladá v prehliadači kupujúceho takzvané sušienky (cookies). Takto vytvorený malý dátový balík neobsahuje žiadne informácie o osobe alebo počítači (tablete, smartfóne atď.) kupujúceho alebo o jeho mieste, zohráva úlohu výhradne v technickej prevádzke obchodu.

9. Iné právne predpisy

Podrobnné pravidlá týkajúce sa zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikom nájdete v nariadení vlády č. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Pre informácie týkajúce predpisov z oblasti ochrany spotrebiteľa prosím navštívte webovú stránku Štátne Združenie na Ochranu Spotrebiteľov alebo Ministerstvo Národného Rozvoja.

10. Presné a podrobné údaje poskytovateľa internetového obchodu

Prosíme, kliknite sem pre presné údaje poskytovateľa internetového obchodu.

Webové stránky používajú súbory cookie na prístup k základným funkciám a lepšiemu používateľskému zážitku. Používaním tejto stránky súhlasíte so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.