Barion Pixel
+
Skupiny produktov
Menu
Skupiny produktov
TOP produkty
Zobrazené produkty
  • Ešte ste si nepozreli žiadny produkt.
Navigácia
Správy
Denná ponuka produktov
Výrobcovia
Odporúčané produkty
Elektronická platba

Všeobecné Obchodné Podmienky

Prečítajte si prosím Všeobecné obchodné podmienky Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Všeobecných obchodných podmienok, používania internetového obchodu, produktov, procesu nákupu alebo procesu doručenia, kontaktujte nás pomocou jedného z kontaktných údajov uvedených nižšie .

Údaje o spoločnosti prevádzkujúcej internetový obchod
Názov: SEALMARK PLASTICS LTD.
Sídlo: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Daňové číslo spoločenstva: HU12458149
Registračné číslo spoločnosti: 07-09-018080 Registrované súdom v Székesfehérvári
Podnikový súd / úradník magistrátu Baracs (163)
Kontaktné meno: Zsolt Nagy
Banka vedúca účet: Raiffeisen Bank Zrt.
Číslo účtu: 12024009-01288628-00100008
(ďalej len na predaj)

Kontaktné údaje internetového obchodu
Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefónne číslo: 06203635109
Elektronický kontakt spoločnosti je: info@sealmark.hu
Doménová adresa internetového obchodu: https://www.sealmark.sk (https://www.kulcstartok.hu internetový obchod v maďarskom jazyku, k dispozícii je aj slovenská verzia.)

Údaje poskytovateľa hostingu
Prevádzkovateľ: Endre Paller, jediný majiteľ
Číslo bankového účtu: 10404900-67525148-50481028
Sídlo: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Registračné číslo firmy:
Daňové číslo: 63478262-1-40
Telefónne číslo: 06709334304
E-mail: info@viltor.hu

Základné pojmy
Tovar: akákoľvek hnuteľná vec určená na predaj na Webovej stránke, a to aj v kontajneri, fľaši alebo inak
voda, plyn a
tovar obsahujúci elektrinu a digitálne prvky

Tovar obsahujúci digitálne prvky: hnuteľné veci, ktoré obsahujú digitálny obsah alebo digitálne služby
zahŕňa alebo je s ním prepojený takým spôsobom, že príslušný digitálny obsah
alebo ak by neexistovala digitálna služba, tovar by nemohol plniť svoje funkcie.

Strany: Predávajúci a Kupujúci spoločne.

Spotrebiteľ: osoba konajúca mimo rámca svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti
prírodný človek.

Spotrebiteľská zmluva: zmluva, v ktorej sa jeden z účastníkov považuje za spotrebiteľa.

Funkčnosť: schopnosť digitálneho obsahu alebo digitálnej služby plniť svoj účel
vykonávať príslušné funkcie.

Výrobca: výrobca produktu, v prípade dovážaného produktu, dovezie produkt na územie Európskej únie
dovozca, ako aj akákoľvek iná osoba, ktorej meno alebo ochranná známka je na výrobku
alebo zobrazením svojho iného rozlišovacieho znaku sa prezentuje ako výrobca.

Vadné plnenie: Predávajúci produktu, strana vykonávajúca službu, plní nesprávne, ak a
služba nie je v súlade so zmluvou alebo právnymi predpismi v čase plnenia
stanovené požiadavky na kvalitu.

Interoperabilita: schopnosť digitálneho obsahu alebo digitálnych služieb spolupracovať
byť schopný pracovať s hardvérom a softvérom odlišným od toho istého typu
digitálny obsah alebo digitálne služby sa zvyčajne používajú spoločne.

Kompatibilita: schopnosť digitálneho obsahu alebo digitálnej služby spolupracovať
potreba transformovať digitálny obsah alebo digitálnu službu na fungovanie
bez hardvéru alebo softvéru, s ktorým máte rovnaký typ digitálneho obsahu
digitálne služby sa zvyčajne používajú spoločne.

Záruka: Každý, kto ručí za plnenie zmluvy alebo je povinný poskytnúť záruku zo zákona,
počas záručnej doby je obsiahnutá v zákonnom vyhlásení tvoriacom záruku alebo v právnych predpisoch
podľa podmienok je povinný zodpovedať sa z chybného plnenia. Oslobodené od záručnej povinnosti, ak
preukáže, že príčina chyby vznikla po dokončení. Záruka môže byť povinná alebo dobrovoľná
zmluvné. Pravidlá povinnej záruky boli stanovené nariadením vlády.

Trvanlivosť: schopnosť produktu zachovať si požadované funkcie a
výkon pri bežnom používaní.
Odolný dátový nosič: akékoľvek zariadenie, ktoré umožňuje spotrebiteľovi alebo firme
za údaje adresované jemu osobne spôsobom, ktorý bude dostupný v budúcnosti a údaje
uchovávanie po dobu primeranú jeho účelu, ako aj uchovávanie uložených údajov v nezmenenej podobe
displej.

Produkt: Tovar určený na predaj prostredníctvom internetového obchodu, tovar obsahujúci digitálne prvky.
Bezplatne: zabezpečenie súladu tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou
nevyhnutné náklady vynaložené na to, aby - najmä poštovné, náklady na doručenie, a
mzdové náklady alebo náklady na materiál - bez úhrady.

Kupujúci: Osoba uzatvárajúca zmluvu, ktorá robí ponuku nákupu prostredníctvom internetového obchodu.

Podnikanie: Osoba konajúca v rámci svojho povolania, samostatného povolania alebo podnikateľskej činnosti,
vrátane osoby, ktorá koná v mene alebo v prospech podniku.

Kúpna cena: za tovar, ako aj za poskytnutie digitálneho obsahu alebo digitálnej služby
náhradu, ktorá sa má zaplatiť za jej poskytovanie.

Vlastnosti zmluvy
Produkty vo webovom obchode https://www.sealmark.sk/ sú predávajúcim a zákazníkov
predmetom zmluvy medzi Jedinečné vlastnosti produktov v internetovom obchode sú na stránke produktu
sa nachádzajú. Kúpna cena pri produkte je v HUF a ide vždy o vybraný produkt
hrubá cena.
Jazykom zmluvy je maďarčina. Zmluva sa nepovažuje za písomnú zmluvu a nestojí za ňu
na podanie. Zmluvu nie je možné neskôr odvolať. Zmluva o kódexe správania
neuvádza

Proces objednávky


1. Výber produktu
Zákazník si môže produkt podrobnejšie prezrieť kliknutím na názov alebo fotografiu vybraného produktu
popis. Dekoratívne prvky zobrazené na fotografii produktu nie sú súčasťou produktu, okrem toho
v prípadoch, keď to popis produktu výslovne zdôrazňuje.

2. Vloženie produktu do košíka
Po zadaní čísla produktu môže zákazník kliknúť na tlačidlo KOŠÍK
vložte produkt do virtuálneho košíka. Vložením produktu do košíka nevzniká platba
povinnosť. Ak chcete do košíka pridať ďalší produkt, zvoľte SPÄŤ
tlačidlo K PRODUKTOM a produkt, ktorý si želáte zakúpiť, pridajte ďalej do košíka, príp
Produkty. Košík automaticky vypočíta celkovú sumu objednávky.

3. Prezeranie obsahu košíka
Počas objednávky je možné prezerať a upravovať obsah košíka.
Ak košík neobsahuje množstvo, ktoré chcete objednať, v tom prípade a
Do poľa na zadávanie údajov v stĺpci POČET KUSOV zadajte množstvo, ktoré chcete objednať
číslo kusu, potom stlačte tlačidlo UPDATE. Ak ho chcete vymazať v košíku
produktov, potom stlačte tlačidlo DELETE. Ak nechcete viac
pri kúpe produktu a pri kontrole množstva a ceny produktu alebo produktov
všetko je v poriadku, v takom prípade kliknite na POKRAČOVAŤ K PLATBE.

4. Registrácia
Môžete sa zaregistrovať v internetovom obchode alebo nakupovať bez registrácie. S registráciou
nabudúce budete môcť v internetovom obchode nakupovať rýchlejšie a vaše objednávky budú aktuálne
stav a sledovať svoje predchádzajúce objednávky. Ak sa zaregistrujete, potom a
po zadaní údajov potrebných na registráciu môžete pokračovať v procese objednávky.
Ak ste už registrovaným zákazníkom, budete sa musieť prihlásiť
môžete pokračovať zadaním údajov. Ak sa rozhodnete pre nákup bez registrácie, potom a
po zadaní fakturačných a dodacích údajov môžete pokračovať v procese objednávky.

5. Zadávanie údajov súvisiacich s nákupom, doručením a platbou
Údaje súvisiace s fakturáciou pri objednávke (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo)
sa vyžaduje. Systém internetového obchodu automaticky ukladá fakturačné údaje, ako napr
dodacie údaje. Ak sú fakturačné a dodacie údaje odlišné, v takom prípade A
Značku v stĺpci DOPRAVNÁ ADRESA JE ROVNAKÁ AKO FAKTURAČNÁ ADRESA treba odstrániť a
musia byť poskytnuté informácie o dodaní. Pri zadávaní údajov objednávky máte možnosť:
na výber spôsobu prevzatia produktu a spôsobu platby za produkt. do textového poľa POZNÁMKA
môžete poskytnúť akékoľvek informácie o vašej objednávke.

6. Kontrola objednávky
Pred odoslaním objednávky si môžete ešte raz skontrolovať cenu produktu, ktorý chcete kúpiť,
náklady na prepravu a prepravné a fakturačné údaje. Ak vidíte chybu, je to tak
stlačte tlačidlo SPÄŤ a vykonajte potrebné zmeny!

7. Finalizácia objednávky
Ak pri kontrole objednávky nájdete všetko v poriadku, v tom prípade a
Objednávku odošlite stlačením tlačidla OBJEDNAŤ. Odoslaním objednávky akceptujete
všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu a berie na vedomie, že objednávka je platná
prichádza s povinnosťou.
V prípade objednávok uskutočnených v internetovom obchode sa Zákazník považuje za ponúkajúceho, teda Zákazník a
k uzavretiu zmluvy medzi predávajúcim dochádza, keď je predávajúci v internetovom obchode
prijíma ponuku podanú prostredníctvom Automatická objednávka odoslaná internetovým obchodom
potvrdzujúci email nemožno považovať za prijatie ponuky.

Ceny
Naše ceny sú cenníkové ceny platné v čase objednávky, ktoré nájdete vedľa produktov v internetovom obchode. Ceny sú netto ceny a NEZAHRNUJÚ DPH. Hrubá cena produktu zahŕňa DPH (27 %) v súlade s vtedy platnou legislatívou a 0 % DPH v prípade platného DIČ EÚ. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu. Cenu dopravy nájdete počas procesu platby pred dokončením objednávky, ako aj v Obchodných podmienkach.

Postup v prípade nesprávnej ceny
Napriek nášmu maximálnemu úsiliu sa môže stať, že produkt je v internetovom obchode uvedený za nesprávnu cenu.
Cena produktu v hodnote 0 HUF sa považuje za chybnú cenu a v prípade zliav a
uvedená cena nie je v súlade so zľavou. Napríklad produkt v hodnote 5 000 HUF je 10 % večer
kúpna cena 1 000 HUF uvedená so zľavou a zlomkovou cenou. Objednajte si za nesprávnu cenuostrý
náš systém vie poslať automatický potvrdzovací e-mail aj večer, ale to neprichádza do úvahy
prijatie objednávky. V takom prípade ihneď po rozpoznaní alebo úprave chyby
budeme Kupujúceho informovať o správnej cene produktu. Kupujúci sa potom môže rozhodnúť, či bude požadovať a
produkt za skutočnú cenu, alebo máte možnosť zrušiť bez akýchkoľvek právnych následkov
zo zmluvy.

Spracovanie objednávky
Objednávky sú vybavované v pracovných dňoch od 9:00 do 12:00 hod. Samozrejme, Kupujúci
aj mimo tohto časového intervalu môžete zadať svoju objednávku, ktorá bude doručená nasledujúci pracovný deň
na spracovanie.

Splnenie objednávky
Objednané produkty doručujeme do 1-5 pracovných dní. Ak Predávajúci, a
nemôže dodať produkt uvedený v zmluve, pretože nie je dostupný,
v takom prípade je kupujúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho a
zaplatenú sumu čo najskôr, najneskôr však do tridsiatich dní
ktoré majú byť spotrebiteľovi vrátené neskôr.

Možnosť opravy chýb pri zadávaní údajov
V priebehu objednávky má Zákazník možnosť opraviť zadané údaje, príp
odstrániť. Ak ste už prešli na údajový list, ktorý chcete opraviť, ale ešte nie
dokončili vašu objednávku, v takom prípade je vhodné kliknúť na tlačidlo Späť v prehliadači a
kým sa nezobrazí požadovaná stránka, kde môžete vykonať zmenu. Ak po odoslaní objednávky
Ak chcete vykonať zmeny v uvedených údajoch, potom jeden z kontaktných údajov uvedených vyššie
môžete uviesť svoj zámer zmeniť sa. Dokončením objednávky beriete na vedomie, že áno
Predávajúci, Kupujúci v dôsledku nesprávneho zadania údajov Kupujúceho alebo nepresne poskytnutých údajov
nemôže niesť zodpovednosť za škody. Nesprávne zadaná e-mailová adresa pri objednávke, resp
presýtenie úložného priestoru poštovej schránky môže spôsobiť nedostatok potvrdenia, čo môže zabrániť
vytvorenie zmluvy.

Potvrdenie
Na všetky objednávky posielame spätnú väzbu e-mailom. To znamená zadať objednávku
následne Vám príde automatický e-mail o prijatí objednávky a neskôr očakávanej
dodacia lehota alebo skutočnosť prijatia objednávky. Pre telefonickú konzultáciu volajte
telefónne číslo internetového obchodu alebo akékoľvek telefónne číslo uvedené v e-maile. Treba predať
na potvrdenie objednávky Kupujúcemu bezodkladne - do 48 hodín. Ak toto
sa neuskutoční, v tom prípade nie je Kupujúci svojou objednávkou viazaný a nie je povinný
na prijatie dodaného produktu.

Kontrola produktu
Kontrola výrobku: V každom prípade je vhodné, aby sa kupujúci ubezpečil, že tovar je pri prevzatí neporušený
skontrolovať. Ak kontrola prebieha za prítomnosti kuriéra a produkt je poškodený, nepreberajte ho
produkt, urobte správu.

Spôsob platby
Dobierka: Ak si prajete zaplatiť hodnotu objednaného produktu pri prevzatí produktu, potom
vyberte spôsob platby na dobierku.

Bankový prevod: Ak si želáte uhradiť cenu objednaného produktu bankovým prevodom,
v takom prípade zvoľte spôsob platby vopred. Zadajte svoje meno a
ID objednávky. Údaje potrebné na prevod (meno príjemcu,
Číslo bankového účtu príjemcu, banka príjemcu) nájdete v internetovom obchode
medzi údajmi prevádzkujúcej spoločnosti alebo v automatickom potvrdení objednávky alebo a
v žiadosti o platbu.

Platba bankovou kartou: V našom internetovom obchode môžete platiť bankovou kartou rýchlo a bezpečne.
Kroky platby bankovou kartou: Vyberte produkt, ktorý si chcete objednať, a sumu
chcete platiť bankovou kartou. Vyberte si BARION zo spôsobov platby
spôsob platby bankovou kartou. Potom zabezpečenú platbu prevedieme do danej Banky
stránka ručiteľa, kde môžete zadať údaje o svojej karte pre spustenie platby. Podrobnosti o karte
po jeho zadaní môžete spustiť transakciu kliknutím na tlačidlo Platba. Po zaplatení
Vrátite sa na stránku nášho internetového obchodu, kde dostanete potvrdenie o výsledku transakcie. THE
po úspešnej transakcii - je to po kontrole platnosti bankovej karty a krytia
znamená autorizáciu - zvolená Banka začne odpisovať z karty Klienta a
s hodnotou vybraného tovaru(ov).

Platba Barion: Ak chcete uhradiť hodnotu objednaného produktu systémom Barion,
tak odpovedzte na spôsob platby s Barion. Ak si vyberiete spôsob platby s Barion, vy
môžete platiť pohodlne a bezpečne bankovou kartou alebo vopred nabitým zostatkom
v našom internetovom obchode. Pri platbe bankovou kartou nie je potrebná registrácia, stačí ju zadať
číslo vašej bankovej karty, dátum vypršania platnosti a kód CVC na zadnej strane, ako aj a
funkčnú e-mailovú adresu. Keď sa však zaregistrujete, už nikdy nebudete musieť zadávať číslo svojej karty
na akomkoľvek akceptačnom mieste Barion, na platbu stačí vaša e-mailová adresa a heslo. Nie je to len tak
je to pohodlné, ale zvyšuje to aj bezpečnosť! Pri platbe používate bankovú kartu Mastercard alebo Maestro,
Vízum alebo Elekt

možno použiť bankovú kartu ron a bankovú kartu Amex. Ak ho nemáte
vaša banková karta môže použiť na platbu vopred nabitý zostatok Barion, ktorý môžete previesť
alebo si ho môžete dobiť hotovostným vkladom, alebo za čo vám môžu dať peniaze vaši priatelia a obchodní partneri
poslať. V tomto prípade môžete zaplatiť zadaním svojej e-mailovej adresy a hesla. Banková karta
nie je a ani nemôže byť účtovaný príplatok za platbu zákazníkovi. Registrácia a Barion
mobilná aplikácia a prijímanie a odosielanie peňazí je zadarmo.

Spôsoby dopravy

Doručenie domov GLS: Ak si vyberiete tento spôsob doručenia, kuriérska služba GLS vám doručí domov
prevezme za vás váš balík. Doručenie prebieha v pracovné dni medzi 8:00 a 17:00. Keď to je
prvé doručenie neúspešné, kuriér nechá oznámenie v schránke. Je to na ozname
telefónne číslo môžete kontaktovať kuriérsku službu a iný čas doručenia
môže dať Funkcia online vyhľadávania balíkov je dostupná kedykoľvek počas dňa
históriu balíkov. Poplatok za dopravu
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

Služba DPD od dverí k dverám: Jednoduchý, ekonomický a spoľahlivý Domestic Classic
v rámci svojej služby doručia vašu zásielku jednoducho a spoľahlivo od dverí k dverám
kdekoľvek v krajine. Elektronická je bezplatná na základe štítku balíka s čiarovým kódom
môžete sledovať balík. Poplatok za dopravu
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

Kuriérska služba Packeta:
Balík je doručený na uvedenú adresu, ktorou môže byť bydlisko adresáta alebo aj jeho pracovisko. O dodacej lehote bude zákazník vopred informovaný. Poplatok za dopravu:
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

Miesto príjmu paketov:
Pri výbere odberného miesta Packeta zvoľte Packeta, ktorá je vám najbližšie
miesto príjmu. Výdajné miesto Packeta prijíma zákazníkov počas dlhých otváracích hodín, tak je
Balík si môžete vyzdvihnúť v čase, ktorý vám najviac vyhovuje. Poplatok za miesto prijímania paketov:
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

Balíkový automat:
Ak si vyberiete balíkomat Packeta, vyberte si balík Packeta, ktorý je vám najbližšie
balíkomat. Balíkomat Packeta víta zákazníkov počas dlhých otváracích hodín, teda je
Balík si môžete vyzdvihnúť v čase, ktorý vám najviac vyhovuje. Poplatok za balíkový automat:
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

Právo na odstúpenie od zmluvy
V prípade, že produkt objednaný zákazníkom nemá predávajúci k dispozícii, potom
Predávajúci si v tomto prípade vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne akceptovať už potvrdenú objednávku
odmietnuť to. Čiastočné plnenie môže prebehnúť po konzultácii so zákazníkom.
Ak predávajúci nie je schopný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy, je to tak
je povinný o tom zákazníka čo najskôr informovať.
Internetový obchod neuzatvára zmluvy s maloletými. Kupujúci prijatím obchodných podmienok
vyhlasuje, že je plnoletý.

Popis práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:
45/2014, spotrebiteľ (II. 26.) Na základe nariadenia vlády má nárok na 14. deň od prevzatia tovaru.
do dní zrušiť nákup bez udania dôvodu. Predávajúci je v tomto prípade voči spotrebiteľovi povinný
celú sumu zaplatenú spotrebiteľom bezodkladne, najneskôr však do vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy
vrátiť spotrebiteľovi do 14 dní od prijatia. Predávajúci má právo zrušiť
pri uplatnení práva celková suma zaplatená spotrebiteľom - vrátane poplatku za doručenie
aj náklady - budú spotrebiteľovi uhradené.
Ak Predávajúci splní svoju informačnú povinnosť týkajúcu sa práva na odstúpenie od zmluvy alebo ukončenie
nevyhovie, lehota na odstúpenie alebo výpoveď sa predĺži o 12 mesiacov. Ak Predávajúci
uplynutím 14 dní odo dňa prevzatia produktu alebo uzavretia zmluvy
po, ale do 12 mesiacov, poskytnete informácie, ktoré možno odvolať alebo ukončiť
lehota je 14 dní odo dňa oznámenia tejto informácie.
Pri kúpe a predaji viacerých produktov, ak sú jednotlivé produkty dodané v rôznom čase,
v prípade posledného dodaného produktu, alebo v prípade produktu pozostávajúceho z viacerých sérií alebo kusov
do 14 dní od prevzatia posledného dodaného tovaru alebo kusu môže Spotrebiteľ
s právom na odstúpenie od zmluvy.
Ak spotrebiteľ urobil ponuku na uzavretie zmluvy, spotrebiteľ pred uzavretím zmluvy
má právo odvolať ponuku, ktorá je ponukou vzťahujúcou sa na uzavretie zmluvy
eliminuje viazanie.
Spotrebiteľ aj v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu
uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť nasledovné na oznámenie svojho úmyslu zrušiť
vzor prehlásenia o zrušení:

Vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy
Spotrebiteľ môže tiež vyplniť nižšie uvedený formulár na odstúpenie od zmluvy a vrátiť nám ho
môžete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy (iba v prípade úmyslu odstúpiť/ukončiť zmluvu
vyplňte a vráťte).
Komu: SEALMARK MőAYAGIPARI KFT.
Adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Týmto to vyhlasujem

Uplatňujem svoje právo na odstúpenie od zmluvy pri predaji nasledujúcich produktov
ohľadom zmluvy:
Názvy produktov:
Dátum uzavretia zmluvy / dátum prijatia:
Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):
Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):
Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov): (iba v prípade vyhlásenia na papieri)
Dátum: ...................................
Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, ak očakáva, že produkt dostane
Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odošlete pred uplynutím 14. dňa. V prípade písomného zrušenia to stačí
zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy do 14 dní. Pri príležitosti oznámenia poštou na poštu
dátum vysielania, v prípade oznámenia e-mailom alebo faxom, e-mailom alebo faxom
treba brať do úvahy čas odoslania.
Spotrebiteľ znáša dôkazné bremeno o tom, že právo na odstúpenie od zmluvy je upravené v článku 45/2014. (II. 26.) Vládne nariadenie
Vykonáva sa tak, ako je definované v § 20.
Povinnosti spoločnosti v prípade odstúpenia od zmluvy alebo výpovede zo strany spotrebiteľa
Ak je spotrebiteľom 45/2014. (II. 26.) odstupuje od zmluvy v súlade s § 22 nariadenia vlády, a
obchodu ihneď, najneskôr však po tom, ako sa o zrušení dozvedel
vráti celú sumu zaplatenú spotrebiteľom ako náhradu do štrnástich dní
sumu vrátane ďalších nákladov vynaložených v súvislosti s plnením, ako napr
náklady na doručenie. Predávajúci však nie je povinný ju spotrebiteľovi uhradiť
dodatočné náklady iné ako najlacnejší štandardný spôsob dopravy ponúkaný Predávajúcim
z dôvodu výberu spôsobu doručenia.
45/2014. (II. 26.) V prípade odstúpenia alebo výpovede v zmysle § 22 nariadenia vlády predávajúci
suma vrátená spotrebiteľovi je rovnaká ako spôsob platby, ktorý spotrebiteľ použil
cesta späť. Na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa je Predávajúci odlišný od vrátenia peňazí
môže použiť aj spôsob platby, ale spotrebiteľovi tým nevzniknú žiadne ďalšie poplatky
možno účtovať.
Ak si spotrebiteľ špecificky zvolí iný spôsob dopravy ako najlacnejší štandardný spôsob dopravy
zvolí spôsob, Predávajúci nie je povinný uhradiť vzniknuté dodatočné náklady.
Predávajúci je oprávnený zadržať vrátenie celej sumy zaplatenej spotrebiteľom do
až do vrátenia produktu alebo kým spotrebiteľ dôveryhodne nepreukáže, že áno
poslal späť. Predávajúci nemá zadržiavacie právo, ak súhlasil s prevzatím produktu sám
prepraviť späť.
Okrem kompenzácie, ktorá patrí spoločnosti za plnenie jej hlavných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy
najmä nemožno považovať zmluvnú podmienku oprávňujúcu na dodatočnú peňažnú pohľadávku
ako to spotrebiteľ výslovne akceptuje, ak podnik ponúka predvolenú možnosť (vopred
vyplnené pole) sa používa, aby sa zabránilo plateniu dodatočnej sumy spotrebiteľovi
by to mal odmietnuť. V tomto prípade je podnikateľ povinný voči spotrebiteľovi
vrátiť takto zaplatenú sumu.

Povinnosti spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy alebo výpovede
Ak chce spotrebiteľ využiť právo na odstúpenie od zmluvy bez odôvodnenia, je povinný tak urobiť
vyhlásenie o zrušení, ktoré obsahuje váš zámer zrušiť do 14 dní od prijatia produktu
na jednu z nasledujúcich adries v rámci:
Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
E-mailová adresa: info@sealmark.hu


Ak spotrebiteľ dodrží čl.45/2014. (II. 26.) Chce bývať v súlade s § 22 nariadenia vlády
so svojím právom na odstúpenie od zmluvy je povinný dodať produkt ihneď, najneskôr však od oznámenia o odstúpení od zmluvy
vrátiť ho do štrnástich dní na adresu určenú Predávajúcim, alebo a
spoločnosti alebo osobe poverenej spoločnosťou na prevzatie produktu. THE
lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle produkt pred uplynutím lehoty.
Za uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s vrátením tovaru zodpovedá spotrebiteľ
vzniknuté náklady, pokiaľ sa Predávajúci nezaviaže tieto náklady znášať. Spotrebiteľ navyše
žiadne ďalšie náklady sa neúčtujú. V prípade nášho internetového obchodu Predávajúci tovar nepreberá
náklady na spätnú dopravu, takže ich znáša zákazník.
V prípade, že súčasne s uzatvorením zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov a
bol produkt spotrebiteľovi prepravený, Predávajúci dopraví produkt späť na vlastné náklady, ak
vzhľadom na jeho povahu ho nemožno vrátiť ako poštovú zásielku.
Spotrebiteľ len zisťuje povahu, vlastnosti a prevádzku výrobku
zodpovedá za odpisy vyplývajúce z používania nad rámec nevyhnutného použitia. Neodpovedá a
spotrebiteľa za odpis, ak podnik neinformuje spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy.

Výnimky z práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a ukončenie
» v prípade zmluvy o poskytovaní služieb úplný výkon služby
po, však, ak zmluva platobná povinnosť
» vzniká spotrebiteľovi, len ak plnenie spotrebiteľ výslovne očakáva
súhlas a jeho potvrdenie spotrebiteľom 

zacalo to zaciatkom prehrat
právo na odstúpenie od zmluvy, len čo spoločnosť úplne splní zmluvu;
» pri tovaroch alebo službách, ktorých cenu alebo poplatok určuje spoločnosť peňažného trhu
nemožno ovplyvniť, uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je možné aj v stanovenej lehote
závisí od jeho kolísania;
» ak ide o tovar nevyrobený na základe alebo vyjadrený pokynom spotrebiteľa
vyrobené na jeho žiadosť, alebo ak ide o tovar, ktorý je jednoznačne určený pre spotrebiteľa
na mieru;
» pokiaľ ide o tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo si krátkodobo zachováva svoju kvalitu;
» pri uzavretých obaloch tovaru, ktoré sú z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov
nemožno vrátiť po otvorení po doručení;
» pri tovare, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný
s iným tovarom;
» pri alkoholickom nápoji, ktorého skutočnú hodnotu spoločnosť neurčuje
závisí ovplyvniteľným spôsobom od kolísania trhu a za cenu, za ktorú strany nakupujú a predávajú
boli dohodnuté pri uzatváraní zmluvy, plnenie zmluvy je však až od uzavretia
prebieha po tridsiatom dni;
» ak ide o obchodnú zmluvu, pri ktorej ide o obchod na výslovnú žiadosť spotrebiteľa
navštívi spotrebiteľa, aby vykonal naliehavú opravu alebo údržbu;
» zapečatené balenie zvukových a obrazových nahrávok, ako aj kópie počítačového softvéru
o jeho predaji, ak spotrebiteľ obal po prevzatí otvoril;
» pokiaľ ide o noviny, časopisy a periodiká, s výnimkou zmlúv o predplatnom;
» pri zmluvách uzavretých na verejnej dražbe;
» s výnimkou služieb bývania, zmlúv o poskytnutí ubytovania, dopravy,
prenájom áut, stravovanie alebo súvisiace s voľnočasovými aktivitami
ak ide o zmluvu o poskytovaní služieb, ak ide o plnenie uvedené v zmluve
bola stanovená lehota alebo lehota;
» pokiaľ ide o digitálny obsah poskytovaný na nefyzickom nosiči dát, ak je podnikateľom spotrebiteľ
začal s plnením s jeho výslovným predchádzajúcim súhlasom a s týmto súhlasom spotrebiteľa
zároveň deklaroval svoje uznanie, že po začatí plnenia
stratí právo a spoločnosť toto potvrdenie odoslala spotrebiteľovi.

Chybný výkon
Predávajúci plní nesprávne, ak v čase plnenia služba nezodpovedá
požiadavky na kvalitu stanovené v zmluve alebo v zákone. Nevykonáva sa
je na vine veriteľ, ak veriteľ v čase uzatvárania zmluvy o vine vedel, alebo ide o chybu
mal vedieť v čase podpisu zmluvy. V zmluve medzi spotrebiteľom a podnikateľom
ustanovenia tejto kapitoly týkajúce sa záruky a záruky na príslušenstvo sú neplatné
sa odchyľuje od jeho ustanovení v neprospech spotrebiteľa.
Spotrebiteľské autorstvo pre tovar, digitálny obsah, digitálne služby
všeobecné požiadavky na výkon
V čase dodania musí služba spĺňať nariadenie 373/2021. (VI. 30.) Vládne nariadenie
na požiadavky obsiahnuté vo vyhláške.
Aby bolo plnenie považované za zmluvné, predmetom zmluvy
službu, tovar
a) musí zodpovedať popisu, množstve, kvalite, druhu, ktoré sú súčasťou zmluvy,
a musí mať funkčnosť a kompatibilitu špecifikovanú v zmluve,
s interoperabilitou a inými charakteristikami podľa zmluvy;
b) musia byť vhodné na akýkoľvek účel určený spotrebiteľom
upozornila spoločnosť najneskôr pri uzavretí zmluvy a ktorú spoločnosť
prijatý;
c) musí mať na používanie všetko príslušenstvo uvedené v zmluve
s návodom - vrátane návodu na uvedenie do prevádzky, návodu na inštaláciu a
podpora zákazníckeho servisu -; a
d) musí zabezpečiť aktualizácie uvedené v zmluve.
Aby bolo plnenie považované za zmluvné - je predmetom zmluvy
službu, tovar
a) musia byť vhodné na účely, na ktoré sa používa rovnaký druh služby
právnymi predpismi, technickou normou alebo, ak technická norma neexistuje, riadiacim kódexom správania
predpisuje;
b) musí mať množstvo a kvalitu, ktorú spotrebiteľ odôvodnene očakáva,
s výkonom a ďalšími vlastnosťami – najmä funkčnosť, kompatibilita, a
z hľadiska dostupnosti, kontinuity a bezpečnosti – ktorá je rovnakého typu
obvyklé v prípade služieb, s prihliadnutím na podnik, jeho zástupcu alebo to
inej osoby zapojenej do predajného reťazca, pokiaľ ide o špecifické vlastnosti služby
jeho verejné vyhlásenie – najmä v reklame alebo na etikete;
c) musí mať príslušenstvo a návod na použitie, ktoré môže spotrebiteľ rozumne očakávať,
vrátane návodu na balenie a inštaláciu -; a
d) musí dodržiavať zmluvu uzatvorenú spoločnosťou hlavne ako modelka
vlastnosti a popis služby prezentovanej alebo sprístupnenej ako skúšobná verzia.
Služba alebo tovar nemusia spĺňať vyššie uvedené verejné vyhlásenie, ak a
to preukáže oprávnený/Predávajúci
a) nepoznal verejné vyhlásenie a nepotreboval ho vedieť;
b) verejné vyhlásenie už bolo v čase uzavretia zmluvy vhodným spôsobom opravené; posadnutosť
c) verejné vyhlásenie nemohlo ovplyvniť rozhodnutie oprávneného uzavrieť zmluvu.
Jedinečné požiadavky na zmluvný súlad s digitálnymi prvkami
v prípade tovaru obsahujúceho
V prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky musí spoločnosť/Predávajúci zabezpečiť, aby a
spotrebiteľ je upozornený na digitálny obsah tovaru alebo s ním súvisiaci digitálny obsah
o aktualizáciách služieb – vrátane bezpečnostných aktualizácií – ktoré sú tovarom
sú potrebné na zachovanie súladu zmluvy a musia zabezpečiť, aby
dostanete ich.
Sprístupnenie aktualizácie firme v prípade kúpnej zmluvy
a) poskytuje jednorazovú službu digitálneho obsahu alebo digitálnu službu, potom
druh a účel tovaru a digitálnych prvkov, ako aj jedinečné okolnosti a povaha zmluvy
môže spotrebiteľ rozumne očakávať; posadnutosť
b) na určité obdobie v súvislosti s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou
má nepretržitú službu, potom toto obdobie nepresiahne dva roky
v prípade nepretržitej služby po dobu dvoch rokov odo dňa dodania tovaru; alebo dve
v prípade nepretržitej služby trvajúcej viac ako rok je nepretržitá služba úplná
musí ho poskytnúť počas určitého obdobia.
Ak si ho spotrebiteľ nenainštaluje v primeranej lehote podľa ods
vydaných aktualizácií, spoločnosť nezodpovedá za vadu tovaru, ak ide len o príslušnú
v dôsledku neuplatňovania aktualizácie za predpokladu, že
a) spoločnosť informovala spotrebiteľa o dostupnosti aktualizácie a inštalácii spotrebiteľom
o dôsledkoch jeho zlyhania; a
b) nenainštalovanie aktualizácie zo strany spotrebiteľa alebo nesprávna aktualizácia zo strany spotrebiteľa
jeho inštaláciu nemožno pripísať neúplnosti návodu na inštaláciu dodaného spoločnosťou.
Vadné plnenie nemožno zistiť, ak je spotrebiteľ pri uzatváraní zmluvy samostatný
dostali informáciu, že konkrétna vlastnosť tovaru sa líši od toho, čo bolo opísané
od určitých požiadaviek a spotrebiteľ s tým súhlasí pri uzatváraní kúpnej zmluvy
osobitne akceptoval odchýlku samostatne.
Nesprávne plnenie zmluvy o predaji tovaru
Spoločnosť/Predávajúci plní nesprávne, ak vada tovaru vznikla neodbornou montážou,
za predpokladu, že
a) uvedenie do prevádzky je súčasťou kúpnej zmluvy a bolo vykonané spoločnosťou,
alebo bola vykonaná na zodpovednosť podniku; posadnutosť
b) uvedenie do prevádzky musel vykonať spotrebiteľ a neodborné uvedenie do prevádzky a
spoločnosťou – alebo v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky digitálny obsah resp
pokyny na uvedenie do prevádzky – poskytuje váš poskytovateľ digitálnych služieb
dôsledkom jeho nedostatkov.
Ak je podľa kúpnej zmluvy tovar uvedený do prevádzky podnikom alebo v závode
poradie prebieha na zodpovednosť spoločnosti, spoločnosť potom musí vykonať výkon
po dokončení uvedenia do prevádzky považované za dokončené.
Ak je v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky kúpnou zmluvou digitálny obsah resp
o nepretržitom poskytovaní digitálnej služby počas stanoveného obdobia
má, spoločnosť zodpovedá za tovar s digitálnym obsahom alebo digitálnu službu
za súvisiacu chybu, ak je chyba
a) ak ide o nepretržitú službu po dobu nepresahujúcu dva roky od dodania tovaru
do dvoch rokov; posadnutosť
b) v prípade nepretržitej služby trvajúcej viac ako dva roky je nepretržitá služba úplná
vyskytuje alebo sa stáva rozpoznateľným počas jeho trvania.
Pokiaľ sa nepreukáže opak, má sa za to, že jeden rok odo dňa dodania tovaru
interne uznaná vada existovala už v čase dodania tovaru, pokiaľ týmto predpokladom nie je tovar
nezlučiteľné s jeho povahou alebo povahou chyby. Tento odsek sa týka digitálnych prvkov
platí aj pre tovar obsahujúci
Ak je v prípade tovaru obsahujúceho digitálne prvky kúpnou zmluvou digitálny obsah resp
o nepretržitom poskytovaní digitálnej služby počas stanoveného obdobia
má, spoločnosť/Predávajúci zodpovedá za chybu súvisiacu s digitálnym obsahom tovaru, ak ide o dva
v prípade nepretržitej služby v trvaní nepresahujúcom jeden rok od dodania tovaru
o dva roky; alebo v prípade nepretržitej služby dlhšej ako dva roky a
počas celej doby nepretržitej služby 

chyba nastane alebo sa stane rozpoznateľnou.

Záruka na príslušenstvo
V akých prípadoch si môžete uplatniť svoje právo zo záruky na príslušenstvo V prípade chybného plnenia Predávajúcim ste to Vy
Občiansky zákonník si môže uplatniť reklamáciu aj u predávajúceho
v prípade spotrebiteľskej zmluvy podľa pravidiel nariadenia vlády 373/2021 (VI.30.).
Aké práva máte na základe vašej reklamácie na príslušenstvo? Vaše záručné právo na príslušenstvo -
podľa Vášho výberu - môžete využiť nasledovné záručné nároky príslušenstva: Môžete požiadať o opravu resp
náhrada, pokiaľ nie je možné splniť požiadavku, ktorú ste si spomedzi nich vybrali, alebo a
znamenalo by to pre spoločnosť neúmerné dodatočné náklady v porovnaní s plnením jej iných potrieb. Ak
nepožiadal alebo nemohol požadovať opravu alebo výmenu, v takom prípade ju môže požadovať
pomerné dodanie náhrady, alebo - v poslednom prípade - môže od zmluvy odstúpiť. Zvolen
môžete preniesť z vášho záručného práva na príslušenstvo na iné, ale znášate náklady na prevod, okrem
ak to bolo opodstatnené, alebo ak to spoločnosť zdôvodnila.
Ak ide o zmluvu medzi spotrebiteľom a podnikateľom, treba predpokladať, kým sa nepreukáže opak,
že vada uznaná spotrebiteľom do 12 mesiacov od plnenia je už plnením
v danom čase, pokiaľ táto domnienka nesúvisí s povahou veci alebo povahou omylu
nezlučiteľné.
V prípade kupujúcich, ktorí sa nekvalifikujú ako spotrebitelia, lehota na uplatnenie záručného práva na príslušenstvo
1 rok, ktorý začína plynúť dňom ukončenia (odovzdania). V prípade zákazníkov považovaných za spotrebiteľov, a
Lehota na uplatnenie záručného práva je 2 roky, čo je v deň plnenia, t.j. odovzdania
začína Primeraná lehota na opravu alebo výmenu tovaru je od
sa počíta od času, keď spotrebiteľ oznámil chybu podniku. Je to pre spotrebiteľa
tovar musí byť k dispozícii spoločnosti, aby mohla byť vykonaná oprava alebo výmena
odpusť mu. Spoločnosť musí zabezpečiť vrátenie vymeneného tovaru na vlastné náklady. Ak
oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý vzhľadom na povahu tovaru a
podľa jeho účelu - predtým, ako sa chyba stala rozpoznateľnou - uviesť do prevádzky, potom na opravu
alebo povinnosť výmeny zahŕňa odstránenie nevyhovujúceho tovaru a
uvedenie do prevádzky alebo odstránenie alebo uvedenie do prevádzky tovaru dodaného ako náhradný alebo opravený
vyplatenie náhrady je primerané, ak je jej výška
je rovnaká ako pri zmluvnom plnení spotrebiteľom a spotrebiteľom
s rozdielom v hodnote skutočne prijatého tovaru.Kúpna zmluva spotrebiteľa
spoločnosť je adresátom svojich záručných práv týkajúcich sa ukončenia, pre ukončenie
možno uplatniť zákonným vyhlásením vyjadrujúcim príslušné rozhodnutie.Ak je vadným plnením predaj
sa týka len určitej časti tovaru dodávaného na základe zmluvy a vo vzťahu k nemu,
sú splnené podmienky na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ je
kúpnu zmluvu môžete zrušiť len s ohľadom na vadný tovar, ale spolu s ním
môže ho zrušiť aj v súvislosti s iným nadobudnutým tovarom, ak sa to od spotrebiteľa neočakáva
primerane ponechať len tovar, ktorý je v súlade so zmluvou.
Ak spotrebiteľ prijme kúpnu zmluvu v celom rozsahu alebo na základe kúpnej zmluvy
o časti dodaného tovaru podnik ruší, tak) spotrebiteľovi
dotknutý tovar musí vrátiť spoločnosti na jej náklady a b) spoločnosti
musí spotrebiteľovi bezodkladne vrátiť peniaze za predmetný tovar
kúpnu cenu, akonáhle obdrží tovar alebo potvrdenie o vrátení tovaru.
Špecifické pravidlá práv záruky na príslušenstvo sú tovar, produkty obsahujúce digitálny prvok a služby
v prípade predaja
V prípade nákupu tovaru, produktov alebo služieb obsahujúcich digitálny prvok Spotrebiteľom platí nasledovné
má nárok na práva podľa odchýlok uvedených v bodoch „Právo záruky na príslušenstvo“.
v porovnaní s opísanými právami
Medzi spotrebiteľom a podnikateľom – na predaj a nákup hnuteľného tovaru, digitálneho obsahu
v prípade zmluvy o poskytovaní služieb alebo digitálnych služieb - spotrebiteľ
v rámci uplatnenia svojich práv zo záruky na príslušenstvo nejde samotná chyba na náklady oprávneného
môžete to opraviť alebo nechať opraviť niekoho iného.
Spoločnosť môže odmietnuť uviesť tovar do súladu so zmluvou v prípade opravy alebo výmeny
nemožné, alebo ak by to malo za následok neúmerné dodatočné náklady pre podnikanie, berúc do úvahy
s prihliadnutím na všetky okolnosti vrátane hodnoty, ktorú predstavuje služba v bezchybnom stave,
a váhu porušenia zmluvy.Spotrebiteľ má naďalej nárok - na váhu porušenia zmluvy
upravená - požadovať pomerné dodanie náhrady, prípadne kúpno-predajnej zmluvy
ukončiť, ak: a) spoločnosť nevykonala opravu alebo výmenu, alebo tak urobí 

vy
to, ale nesplnili úplne alebo čiastočne nasledovné:
» Vrátenie vymeneného tovaru musí firma zabezpečiť na vlastné náklady.
» Ak si oprava alebo výmena vyžaduje odstránenie tovaru, ktorý tovar
podľa povahy a účelu - uviesť do prevádzky skôr, ako sa chyba stala rozpoznateľnou,
potom povinnosť opravy alebo výmeny zahŕňa č
odstránenie vhodného tovaru a uvedenie do prevádzky náhradného alebo opraveného tovaru alebo
znáša náklady na odstránenie a uvedenie do prevádzky.b) tovar odmietol
uvedenie do súladu so zmluvou, c) došlo k opakovanej chybe v plnení napriek tomu, že spoločnosť
pokúsil sa uviesť tovar do súladu so zmluvou, d) neplnenie je také závažné, že je okamžité
odôvodňuje zníženie ceny alebo okamžité skončenie kúpnej zmluvy; alebo) a
spoločnosť sa nezaviazala uviesť tovar do súladu so zmluvou, alebo je to z okolností zrejmé,
že podnik v primeranej lehote spôsobil značnú ujmu záujmom spotrebiteľa
bez toho nebude tovar v súlade so zmluvou.
Ak chce spotrebiteľ ukončiť kúpnu zmluvu z dôvodu chybného plnenia, a
je na spoločnosti, aby preukázala nezávažnosť chyby.Spotrebiteľ má právo na kúpnu cenu
zostávajúcu časť - v závislosti od závažnosti porušenia zmluvy - úplne alebo čiastočne
zadržať, kým spoločnosť nedodrží zmluvný charakter plnenia
a jej povinnosti súvisiace s vadným plnením.
V akom časovom rámci môžete uplatniť svoj záručný nárok? Za chybu zodpovedáte vy
ihneď po jej zistení, najneskôr však do dvoch dní od zistenia chyby
oznámiť do mesiaca. Zároveň dávam do pozornosti, že sa to od plnenia zmluvy očakávalo
po uplynutí dvojročnej premlčacej doby si už nemôžete uplatniť svoje práva zo záruky na príslušenstvo. Ak spotrebiteľ
a predmetom zmluvy medzi spoločnosťou je použitá vec, zmluvné strany majú aj kratšiu premlčaciu dobu
vedia sa dohodnúť; premlčaciu dobu kratšiu ako jeden rok nemožno uložiť ani v tomto prípade
Voči komu môžete uplatniť svoj nárok na záruku príslušenstva? Vy voči Predajcovi
si môžete uplatniť svoj nárok na záruku na príslušenstvo Aké ďalšie podmienky máte pre záručné práva na príslušenstvo
V prípade predaja tovaru do 12 mesiacov od dátumu predaja a
Neexistujú žiadne iné podmienky na potvrdenie vašej reklamácie na príslušenstvo okrem nahlásenia chyby
potvrdzuje, že výrobok alebo službu poskytol predávajúci. 12 odo dňa predaja
po uplynutí mesiaca ste však už povinný preukázať, že chyba, ktorú ste zistili, je už a
existovala aj v čase predstavenia.

Záruka na produkt
V akom prípade môžete uplatniť svoju záruku na produkt?
V prípade vady hnuteľnej veci (výrobku) sa spotrebiteľ môže rozhodnúť, že skôr popísaná;
alebo záručné práva na príslušenstvo; môže uplatniť záručný nárok na výrobok.
Aké práva máte na základe záručného nároku na výrobok?
Ako reklamáciu produktu môžete požadovať iba opravu alebo výmenu chybného produktu.
V akom prípade sa výrobok považuje za chybný?
Výrobok je chybný, ak nespĺňa normy kvality platné v čase uvedenia na trh
požiadavky alebo ak nemá tú v popise, ktorý uvádza výrobca
s vlastnosťami.
Aká je lehota na uplatnenie záruky na výrobok?
Záruku na výrobok máte nárokovať do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom
môžu byť overené interne. Po tomto termíne toto právo stratíte.
Voči komu a za akých ďalších podmienok môžete uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok?
Váš nárok na záruku na výrobok je len voči výrobcovi alebo distribútorovi hnuteľného predmetu
môže cvičiť. V prípade reklamácie produktu musíte reklamovať chybu produktu
dokázať
V akých prípadoch je výrobca (distribútor) oslobodený od záručných povinností na výrobok?
Výrobca (distribútor) je oslobodený od svojej záručnej povinnosti na výrobok len vtedy, ak
môže dokázať, že:
- výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti, príp
- podľa stavu vedy a techniky závada v čase uvedenia na trh neexistovala
si rozpoznateľný
- chyba výrobku vyplýva z uplatnenia právnych predpisov alebo záväzných úradných predpisov.
Stačí, ak výrobca (distribútor) preukáže jeden dôvod na oslobodenie.
Upozorňujeme, že z dôvodu rovnakej závady existuje záručný nárok na príslušenstvo a záruka na výrobok
nemožno vymáhať súčasne, paralelne navzájom. Váš nárok na záruku na výrobok
v prípade úspešného uplatnenia však na vymenený výrobok alebo opravený diel
príslušný nárok na záruku príslušenstva si môžete uplatniť u výrobcu.

Záruka
Internetový obchod nepredáva produkty podliehajúce povinnej záruke.
Predávajúci je 151/2003. (IX. 22.) Na základe nariadenia vlády, uvedeného v prílohe č. 1 vyhlášky
pri predaji nového tovaru dlhodobej spotreby spotrebiteľ pri uplatnení práva zo záruky
oprava, k

môžete požiadať o výmenu alebo vrátenie peňazí.
151/2003, spotrebiteľ (IX. 22.) môže požiadať o opravu alebo výmenu na základe nariadenia vlády,
s výnimkou prípadu, ak nie je možné splniť zvolené záručné právo na príslušenstvo, alebo ak oprávnený -
oproti plneniu inej záručnej reklamácie - neúmerné dodatočné náklady
by malo za následok, berúc do úvahy hodnotu, ktorú predstavuje služba v bezchybnom stave, a
váha porušenia zmluvy a výkon práva zo záruky na príslušenstvo spôsobené držiteľovi práva
porušenie záujmov.
Spotrebiteľ môže požiadať o pomernú časť náhrady alebo odstúpiť od zmluvy, ak a
povinný túto povinnosť v zákone opraviť alebo nepodnikol výmenu
nemôže dodržať ustanovené podmienky, alebo ak je nositeľ práva povinný to opraviť, príp
jeho záujem o výmenu prestal.
Nie je priestor na zrušenie z dôvodu nepodstatnej chyby.
Platí od prvého januára 2021 pre nové predmety dlhodobej spotreby uvedené v prílohe č
Predávajúci je povinný poskytnúť záruku na zhotovenie.

1. Trvanie záruky
V prípade chybného plnenia je na základe nariadenia vlády 151/2003 (IX.22.) cena výrobku určená
záručná doba takto:
• Jeden rok v prípade predajnej ceny 10 000 HUF, ale nepresahujúcej 100 000 HUF,
•dva roky v prípade predajnej ceny presahujúcej 100 000 HUF, ale nepresahujúcej 250 000 HUF,
• Tri roky nad predajnou cenou 250 000 HUF
Nedodržanie tohto termínu bude mať za následok stratu práv.
Záručnou dobou je dodanie spotrebného tovaru spotrebiteľovi, prípadne do závodu
umiestnenie vykonáva spoločnosť alebo jej zástupca, počnúc dňom uvedenia do prevádzky.
Ak spotrebiteľ uvedie spotrebný tovar do prevádzky po viac ako šiestich mesiacoch od dodania,
potom je dňom začiatku záručnej doby deň dodania spotrebného tovaru.
V prípade opravy spotrebného tovaru sa záručná doba predlžuje jeho odovzdaním do opravy
počnúc dobou, v ktorej spotrebiteľ pre vadu spotrebný tovar prevzal
nemohol použiť podľa plánu.

2. Potvrdenie záručnej reklamácie
Spotrebiteľ si môže uplatniť záruku predložením záručného listu. Záručný list je nepravidelný
záruka, alebo nesprístupnenie záručného listu spotrebiteľovi
jeho platnosť tým nie je dotknutá. Nesprístupnenie záručného listu spotrebiteľovi
uzavretie zmluvy sa považuje za preukázané, ak zaplatenie odplaty
spotrebiteľ predloží potvrdzujúcu faktúru alebo účtenku. V tomto prípade práva vyplývajúce zo záruky
môžu byť potvrdené potvrdením o zaplatení protihodnoty.
Zachovanie obalu výrobku nie je podmienkou pre uplatnenie záručnej reklamácie a
vrátiť.

3. Opravy v záručnej dobe
3.1. V prípade prvej poruchy spotrebného tovaru v záručnej dobe
spoločnosť určí, že spotrebný tovar nemožno opraviť, spotrebiteľ
ak nie je ustanovené inak, spoločnosť je povinná vymeniť spotrebný tovar do 8 dní.
Ak nie je možná výmena spotrebného tovaru, je povinný spotrebiteľ
predložiť na pokladničnom doklade preukazujúcom zaplatenie odplaty za spotrebný tovar na faktúre,
vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu uvedenú na účtenke do 8 dní.
3.2. Ak má byť spotrebný tovar opravený, od oznámenia požiadavky na opravu spoločnosti
neprebehne po dobu 30 dní, - pokiaľ nie je spotrebiteľom objednané inak - obch
je povinný dodať spotrebný tovar do 8 dní po uplynutí tridsaťdňovej lehoty
vymeniť vo vnútri. Ak nie je možná výmena spotrebného tovaru, je voči spotrebiteľovi povinný podnikateľ
na pokladničnom doklade preukazujúcom zaplatenie odplaty za spotrebný predmet predložený o
alebo kúpnej ceny uvedenej na účtenke, tridsaťdňová lehota na nápravu uplynula bez výsledku
vrátiť spotrebiteľovi do 8 dní.
3.3. Ak je spotrebný tovar v záručnej dobe trikrát poškodený (pri trojnásobnej oprave nie
vzťahuje sa na tú istú poruchu) po oprave opäť zlyhá štvrtýkrát - a
pri absencii iného ustanovenia zo strany spotrebiteľa - a ak Občiansky zákonník z roku 2013
Zákon V. 6:159. Na základe § (2) písm. b) spotrebiteľ netvrdí, že kúpna cena je primeraná
doručenia, je spoločnosť povinná vymeniť spotrebný tovar do 8 dní. Ak spotreba
nie je možná výmena tovaru, spoločnosť je povinná poskytnúť informácie uvádzané spotrebiteľom, a
na pokladničnom doklade o zaplatení protihodnoty za spotrebný tovar - o všeobecnej dani z obratu
na faktúru alebo pokladničný blok vystavený na základe zákona - uvedená kúpna cena do 8 dní a
vrátenie peňazí spotrebiteľovi.
3.4. 151/2003. (IX. 22.) Uvedené v bode 8 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády
spotrebného tovaru pre elektrické bicykle, elektrické kolobežky, štvorkolky, motocykle,
pre mopedy, autá, obytné automobily, karavany, cesty 

pre karavan,
prívesy, ako aj motorové plavidlá definované v bode 9, nepodliehajú
3.1., 3.2. a tie, ktoré sú opísané v bode 3.3. Samozrejme, mali by ste sa snažiť aj o tieto produkty
Na predaj na opravu chyby do 15 dní. Ak oprava alebo výmena trvá dlhšie
pätnástich dní, potom je Predávajúci povinný informovať o predpokladanom čase trvania opravy alebo výmeny a
Informujte zákazníka.
3.5. Ak je možné výrobok opraviť, spoločnosť sa musí snažiť, aby oprava resp
výmena najneskôr do 15 dní. Ak je doba opravy alebo výmeny 15 dní
presahuje, je spoločnosť povinná informovať spotrebiteľa, že sa predpokladá oprava alebo výmena
trvanie. Informácie možno poskytnúť aj elektronicky, ak o to spotrebiteľ vopred požiada
možno to urobiť aj iným spôsobom vhodným na potvrdenie prijatia spotrebiteľom.
3.6. Je ručný na vozidlách s pevným pripojením alebo ťažším ako 10 kg, alebo na MHD
spotrebný tovar nie je možné doručovať ako balíky - s výnimkou vozidiel - na miesto prevádzky
musí byť opravený. Ak opravu nemožno vykonať na mieste prevádzky, demontáž a montáž,
ako aj doručenie do a zo spoločnosti, alebo - priamo v servise
v prípade potvrdenej požiadavky na opravu - oprava sa o to postará.
3.7. 151/2003. (IX. 22.) ak ide o nové predmety dlhodobej spotreby uvedené v nariadení vlády
žiadosť o výmenu môže byť potvrdená do troch pracovných dní. V tomto prípade je predávajúci povinný
spotrebný tovar, ktorý sa má nahradiť, za predpokladu, že porucha je zamýšľaným použitím
zabrániť.
3.8. Počas opravy smú byť do spotrebného tovaru inštalované len nové diely.
3.9. Spoločnosť je oslobodená od záručnej povinnosti len vtedy, ak
- Chyba produktu vznikla v dôsledku nesprávneho používania;
- výrobok bol neodborne nainštalovaný/zmontovaný;
- Chyba produktu bola spôsobená prepätím, poruchou siete, elementárnym poškodením;
- vada produktu bola známa už pri kúpe;
- Chyba uvedená kupujúcim sa nedá zistiť.
Z dôvodu rovnakej chyby nárok na záruku a záruku príslušenstva, ako aj záruku na výrobok a
reklamáciu nemôžete uplatniť súčasne, súbežne, inak ste a
práva vyplývajúce zo záruky budú udelené bez ohľadu na záručné nároky.
3.10. Ak námietka kupujúceho týkajúca sa kvality nebude príslušným orgánom uznaná,
alebo nevhodne usporiadané, má Kupujúci nárok na okresné obchodné a priemyselné komory
na začatie konania operovaného zmierovacieho výboru.
3.11. V zmluve medzi spotrebiteľom a podnikateľom je ustanovenie, ktoré
e151/2003.(IX.22.) Odchyľuje sa od ustanovení nariadenia vlády v neprospech spotrebiteľa.

4. Kam sa môže spotrebiteľ obrátiť so svojou potrebou opravy?
Spotrebiteľ môže podať žiadosť o opravu v sídle spoločnosti, kedykoľvek
vo svojej prevádzke, pobočke a v servise uvedenom spoločnosťou na záručnom liste
môžete ho overiť aj priamo.

5. Záručný list
Vo všetkých prípadoch má povinnosť odovzdať záručný list spoločnosť predávajúca výrobok
je zaťažený. Od 1. januára 2021 je možné predložiť záručný list papierovo aj online.
Pre elektronické odovzdanie záručného listu musí firma odovzdať výrobok najneskôr, príp
v deň nasledujúci po jeho uvedení do prevádzky. Ak má firma elektronický záručný list
neodovzdáva sa ako dokument priamym odoslaním, ale ako adresa na stiahnutie
sprístupňuje spotrebiteľovi vo forme elektronického záručného listu
jeho stiahnuteľnosť nie je možné zrušiť do konca záručnej doby, dostupnosti adresy sťahovania
musí poskytnúť. Záručný list musí spoločnosť predložiť elektronicky najneskôr do a
v deň nasledujúci po dodaní alebo uvedení produktu do prevádzky.

1. Príloha k 151/2003. (IX. 22.) k nariadeniu vlády (od 1. januára 2021)
1. Domáce spotrebiče nad 10 000 HUF predajná cena, najmä chladničky, mrazničky,
kombinovaná chladnička, elektrický sporák, práčka, odstredivka, sušička a čokoľvek z toho
kombinácia, umývačka riadu, žehlička, ohrievač vody, kúrenie, klimatizácia a iné
klimatizačné zariadenia, vysávač, parný čistiaci stroj, stroj na čistenie kobercov,
stroj na drhnutie a leštenie podláh, šijací stroj, pletací stroj, elektrický kotol, čerpadlo;
2. malé kuchynské spotrebiče na elektrinu nad 10 000 forintov predajná cena, teda najmä
mikrovlnná rúra, pec na chlieb, hriankovač, kávovar, kávovar, rýchlovarná kanvica, kuchyňa
kuchynský robot, gril, fritéza na olej, vaflovač, stroj na šišky, vaflovač, sendvičovač, el.
palacinkovač, elektrická pec na pizzu, elektrický hrniec, elektrická panvica,
elektrický popcornovač, elektrický kontaktný gril, gril, mini varič, varič ryže,
varič cestovín, varič vajec, parný hrniec, prevzdušňovač, sušička ovocia;
3. plynové spotrebiče nad 10 000 HUF predajná cena, najmä sporáky, konvektory, plynové kotly,
plynový kotol, ga

zgrill, plynová stolička, plynová rúra, plynový horák, plynová lampa;
4. motorové záhradné stroje a nemotorové záhradné náradie s predajnou cenou nad 10 000 HUF, tzv.
najmä motyky, kosačky na trávu, kosačky na trávu, tlačné kosačky;
5. motorové ručné náradie nad 10 000 HUF predajná cena, najmä reťazové píly, vŕtačky,
príklepová vŕtačka, uhlová brúska, kotúčová píla, hoblík;
6. zdravotnícke pomôcky a prístroje s dobou použiteľnosti najmenej jeden rok, ako aj
predajná cena slnečných okuliarov nad 10 000 HUF;
7. výrobky a zariadenia na ochranu zdravia s predajnou cenou nad 10 000 forintov, teda najmä elektrické
masér, magnetický produkt, prístroj na svetelnú terapiu;
8. dopravné prostriedky s predajnou cenou 10 000 HUF a viac, najmä bicykle, elektrobicykle,
elektrický skúter, štvorkolka, motocykel, moped, osobné auto, obytný automobil,
karavan, príves karavan, príves;
9. motorové plavidlo nad 10 000 HUF;
10. výrobky starostlivosti o deti s predajnou cenou 10 000 HUF alebo viac, najmä plienky a
umývadlo, kočík, vysoká stolička a vysoká stolička na pripevnenie na stôl, detská bezpečnostná sedačka;
11. zariadenia na monitorovanie detí s predajnou cenou nad 10 000 HUF, ako sú najmä monitory dychu,
monitor srdcového tepu, baby monitor;
12. vnútorné a vonkajšie detské hojdačky, šmykľavky a detské hračky vyžadujúce podobné činnosti,
na domáce použitie predajná cena nad 10 000 HUF;
13. osvetľovacie výrobky s predajnou cenou 10 000 HUF alebo viac, najmä svietidlá a svetelné zdroje;
14. zabezpečovacie poplašné a signalizačné zariadenia s predajnou cenou nad 10 000 HUF;
15. elektronické komunikačné koncové zariadenia s predajnou cenou 10 000 HUF a viac, najmä telefóny,
mobilný telefón, fax, multifunkčné zariadenie;
16. zariadenia na vysielanie správ s predajnou cenou nad 10 000 HUF, ako sú najmä záznamníky,
handsfree zariadenie; satelitný prijímač a AM Micro anténne systémy a ich komponenty,
televízor, projektor, video, rádio, autorádio, rádiobudík, satelit
lokátor, gramofón, magnetofón a kazetový magnetofón, CD rekordér a prehrávač, DVD rekordér
a prehrávač, herná konzola, Blu-ray prehrávač a zapisovač, stolný prehrávač médií, vlastný zvukový systém,
mixážny pult, zosilňovač, reproduktor, reproduktor, mikrofón a slúchadlá, náhlavná súprava;
17. zariadenia informačnej technológie s predajnou cenou nad 10 000 HUF, ako sú najmä stolné počítače,
notebook, notebook, tablet, PDA, monitor, tlačiareň, skener, fotoaparát, film a
kamera na záznam zvuku, videokamera a videokamera, hlasový záznamník, tlačiareň fotografií, skener filmov a diapozitívov,
MP3 a MP4 prehrávač, prenosný prehrávač médií, flash disk, pamäťová karta, nabíjačka batérií,
kalkulačka, vrecková kalkulačka;
18. kancelárske technické vybavenie s predajnou cenou 10 000 HUF a viac, najmä skartovačky dokumentov,
kopírka, laminovací stroj;
19. spätné projektory a zariadenia filmovej techniky s predajnou cenou nad 10 000 HUF, teda najmä film a
Spätný projektor, zväčšovač filmov, vyvolávačka filmov a zariadenia na spracovanie filmov;
20. optické prístroje s predajnou cenou 10 000 HUF a viac, najmä ďalekohľady, ďalekohľady, mikroskopy,
ďalekohľad;
21. hudobné nástroje s predajnou cenou nad 10 000 HUF;
22. hodinky a šperky nad 10 000 HUF;
23. vnútorný a vonkajší nábytok, matrace nad 10 000 HUF predajná cena;
24. meracie prístroje, generátory, napájacie zdroje nad 10 000 HUF predajná cena;
25. strelné zbrane s predajnou cenou nad 10 000 HUF;
26. športové potreby, vybavenie súvisiace s poľovníctvom a rybolovom s predajnou cenou nad 10 000 HUF;
27. prístroje na starostlivosť o krásu prevádzkované na elektrinu s predajnou cenou nad 10 000 HUF, napr
najmä sušič vlasov, vlasový styler, strojček na strihanie chĺpkov na tele, epilátor, elektrický holiaci strojček;
28. kožušinové odevné výrobky z ušľachtilých a poloušľachtilých kožušinových koží 50 000 HUF predajná cena
vyššie;
29. príslušenstvo a súčasti výrobkov patriacich do vyššie uvedených skupín výrobkov 10
000 HUF nad predajnú cenu;
30. * predajná cena dverí a okien nad 10 000 HUF, najmä okná, exteriérové ​​a interiérové ​​dvere, garážové brány;
31. * tieniace zariadenia s predajnou cenou 10 000 HUF a viac, najmä manuálne alebo motorové
motorová roleta, reluxa, markíza, záves;
32. * intercom, poplašný systém, kamerový dohľad nad 10 000 HUF predajná cena;
33. * pohon garážových brán a iných brán, kontrola nad predajnou cenou 10 000 HUF;
34. * sprchový kút, vaňa, batéria nad 10 000 HUF predajná cena;
35. * solárny kolektor, systémy solárnych panelov nad 10 000 HUF predajná cena;
36. * hračkársky hoverboard, hračkársky elektrický skúter, hračkársky dron nad 10 000 HUF predajná cena;
37. * drony zaradené do kategórie open v samostatnom zákone s predajnou cenou nad 10 000 HUF.

Zákaznícky servis po zakúpení
Po zadaní objednávky nás môže zákazník kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov
s naším zákazníckym servisom záruka, záruka, stornovanie, prípadne iné s objednávkou alebo objednaným
ohľadom produktu.
Telefónne číslo zákazníckeho servisu: 06203635109
E-mailová adresa zákazníckeho servisu: info@sealmark.hu

Popis možností správy sťažností
Súvisí s činnosťou internetového obchodu alebo produktu distribuovaného internetovým obchodom
sťažnosť môžete podať e-mailom alebo poštou na webe

pre prevádzkovateľa predajne.
Ak má internetový obchod aj prevádzkareň, môžeme reklamovať aj osobne
môžeme informovať predajcu. Predávajúci je povinný reagovať na reklamácie prijaté e-mailom alebo poštou
písomne ​​odpovedať a odoslať ju zákazníkovi do 25 dní.
Ak predávajúci nepovažuje reklamáciu zo strany zákazníka za oprávnenú, tak
je povinný to písomne ​​zdôvodniť a zaslať objednávateľovi a je povinný tak urobiť aj písomne
poskytnúť zákazníkovi informáciu o tom, na ktorom oddelení vybavovania reklamácií, podľa charakteru reklamácie
možnosti sú vám k dispozícii. Predávajúci musí poskytnúť spotrebiteľovi bydlisko, príp
sídlo a telefónne kontaktné údaje príslušného zmierovacieho orgánu v mieste Vášho bydliska,
váš internetový kontakt a poštovú adresu.
Zápisnicu o reklamácii a kópiu odpovede musí predávajúci uchovávať päť rokov
zachovať.
Vzhľadom na charakter sťažnosti Spotrebiteľa sú sťažnosti súvisiace s činnosťou Poskytovateľa služby
môžete nahlásiť na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

Poštová adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefónne číslo: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu

Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií
1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Poštová adresa: 1530 Budapešť, PO Box: 5.
Telefón: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Úrad na ochranu spotrebiteľa
Spotrebitelia predkladajú svoje sťažnosti na ochranu spotrebiteľa príslušnému úradu ochrany spotrebiteľa v mieste svojho bydliska
môžu sa obrátiť na úrady. Po vyhodnotení reklamácie úrad rozhodne o ochrane spotrebiteľa
o priebehu konania. Úradné úlohy prvého stupňa súvisiace s ochranou spotrebiteľa vykonáva a
poskytujú ho príslušné hlavné a krajské úrady v mieste bydliska spotrebiteľa
jej kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: Úrad na ochranu spotrebiteľa

zmierovacia rada
Ak zamietneme spotrebiteľskú sťažnosť zákazníka, v tom prípade ste proti nám
máte právo podať spotrebiteľskú sťažnosť podľa miesta bydliska
môže ho predložiť príslušnej zmierovacej rade. Postup zmierovacej komisie na žiadosť spotrebiteľa
začína. Podmienkou obrátenia sa na spotrebiteľský zmierovací orgán je, že sa spotrebiteľ pokúsi spor vyriešiť
vysporiadať sa priamo s podnikom. Priame riešenie sporov sa môže uskutočniť osobne a
na zákazníckom servise poskytovateľa služieb, telefonicky alebo e-mailom. Ďalšou požiadavkou je, že doska
prihláška do konania, ktorú je potrebné predložiť predsedovi predstavenstva, obsahuje:
meno spotrebiteľa, miesto bydliska, miesto pobytu;
názov a sídlo alebo miesto spoločnosti, s ktorou je spotrebiteľ v spore;
ak chce spotrebiteľ podať žiadosť orgánu, ktorého príslušnosť a
je prispôsobená miestu plnenia zmluvy, potom musí spotrebiteľ zmluvu označiť
miesto plnenia;
stanovisko spotrebiteľa k existujúcemu sporu, ako aj skutočnosti a dôkazy o tom
podporujú vašu vlastnú pozíciu;
vyhlásenie spotrebiteľa, ktoré preukazuje, že sa pokúsil urovnať spor priamo a
s podnikaním;
spotrebiteľ musí tiež vyhlásiť, že spor nezačal konanie
v jeho prípade na inom zmierovacom orgáne nezačal mediačné konanie, ani civilné
súdne spory;
musí obsahovať to, čo požadujete a aké rozhodnutie od predstavenstva očakávate.
Nakoniec musí byť žiadosť podpísaná spotrebiteľom.
Okrem toho všetkého musia byť k žiadosti priložené všetky doklady, ku ktorým spotrebiteľ
odkazuje ako dôkaz, ako aj dokumenty, ktoré preukazujú, že spotrebiteľ
snažila spor s firmou urovnať, no neúspešne.
Radi by sme vás informovali, že naša spoločnosť je povinná spolupracovať s dohodcom
v konaní predstavenstva.

Kontaktné údaje zmierovacích rád:

Zmierovacia rada župy Bács-Kiskun
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefónne číslo: (76) 501-525, (76) 501-500
Číslo faxu: (76) 501-538
Meno: Dr. Zsuzsanna Horváth
E-mailová adresa: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Zmierovacia rada župy Baranya
Adresa: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Poštová adresa: Pf. 109, 7602 Pécs.
Telefónne číslo: (72) 507-154
Číslo faxu: (72) 507-152
Meno: Dr. József Bodnár
E-mailová adresa: bekelteto@pbkik.hu;

Zmierovacia rada Békešskej župy
Adresa: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefónne číslo: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Číslo faxu: (66) 324-976
Meno: Dr. László Bagdi
E-mailová adresa: bmkik@bmkik.hu; bekeltetes@bmkik.hu

Zmierovacia rada župy Borsod-Abaúj-Zemplén
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefónne číslo: (46) 501-091, 501-870
Číslo faxu: (46) 501-099
Meno: Dr. Tulipán Péter
E-mailová adresa: bekeltetes@bokik.hu;

Zmierovacia rada v Budapešti
Adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99.
Telefónne číslo: (1) 488-2131
Číslo faxu: (1) 488-2186
Meno: Dr. György Baranovszky
E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Zmierovacia rada Čongrádskej župy
Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefónne číslo: (62) 554-250/118 ext
Číslo faxu: (62) 426-149
Meno: Dr. Károly Horváth
E-mailová adresa: info

@csmkik.hu;

Zmierovacia rada župy Fejér
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétátér 4-6.
Telefónne číslo: (22) 510-310
Číslo faxu: (22) 510-312
Meno: Dr. József Vári Kovács
E-mailová adresa: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Zmierovacia rada župy Győr-Moson-Sopron
Adresa: Szent István út 10/a, 9021 Győr.
Telefónne číslo: (96) 520-202; 520-217
Číslo faxu: (96) 520-218
Meno: László Horváth
E-mailová adresa: bekelteto@gymskik.hu;

Zmierovacia rada župy Hajdú-Bihar
Adresa: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefónne číslo: (52) 500-749
Číslo faxu: (52) 500-720
Meno: doktor Zsolt Hajnal
E-mailová adresa: hbkik@hbkik.hu;

Zmierovacia rada okresu Heves
Adresa: Faiskola út 15, 3300 Eger.
Poštová adresa: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefónne číslo: (36) 416-660/105 ext
Číslo faxu: (36) 323-615
Meno: Dr. Csaba Gordos
E-mailová adresa: hkik@hkik.hu;

Zmierovacia rada župy Jász-Nagykun-Szolnok
Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefónne číslo: (56) 510-610
Číslo faxu: (56) 370-005
Meno: Dr. Lajkóné dr. Smej sa Judith
E-mailová adresa: kamara@jnszmkik.hu;

Zmierovacia rada župy Komárom-Esztergom
Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefónne číslo: (34) 513-010
Číslo faxu: (34) 316-259
Meno: Dr. György Rozsnyói
E-mailová adresa: kemkik@kemkik.hu;

Zmierovacia rada župy Nógrád
Adresa: Alkotmány út 9/a, 3100 Salgótarján
Telefónne číslo: (32) 520-860
Číslo faxu: (32) 520-862
Meno: doktor Erik Pongó
E-mailová adresa: nkik@nkik.hu;

Zmierovacia rada Peštianskej župy
Adresa: 1119 Budapešť, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefónne číslo: (1)-269-0703
Číslo faxu: (1)-269-0703
Meno: dr. Károly Csanádi
E-mailová adresa: pmbekelteto@pmkik.hu
Adresa webovej stránky: www.panaszrendezes.hu

Zmierovacia rada župy Somogy
Adresa: Anna utca 6, 7400 Kaposvár.
Telefónne číslo: (82) 501-000
Číslo faxu: (82) 501-046
Meno: Dr. Ferenc Novák
E-mailová adresa: skik@skik.hu;

Zmierovacia rada župy Szabolcs-Szatmár-Bereg
Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefónne číslo: (42) 311-544, (42) 420-180
Číslo faxu: (42) 311-750
Meno: Görömbeiné dr. Katalin Balmaz
E-mailová adresa: bekelteto@szabkam.hu;

Zmierovacia rada župy Tolna
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefónne číslo: (74) 411-661
Číslo faxu: (74) 411-456
Meno: Dr. Ferenc Gáll
E-mailová adresa: kamara@tmkik.hu;

Zmierovacia rada Vasskej župy
Adresa: Honvéd tér 2, 9700 Szombathely.
Telefónne číslo: (94) 312-356
Číslo faxu: (94) 316-936
Meno: Dr. Zoltán Kövesdi
E-mailová adresa: vmkik@vmkik.hu
Zmierovacia rada župy Veszprém
Adresa: 8200 Veszprém, Budapešť u.3.
Telefónne číslo: 88/429-008,
Číslo faxu: 88/412-150
Meno: dr. prezident Csaba Vasvári
E-mailová adresa: info@bekeltetesveszprem.hu

Zmierovacia rada župy Zala
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefónne číslo: (92) 550-513
Číslo faxu: (92) 550-525
Meno: Dr.Sándor Molnár
E-mailová adresa: zmbekelteto@zmkik.hu, zmkik@zmkik.hu

Súdne konanie
Ak sa spotrebiteľ neobráti na zmierovací orgán alebo ak je konanie neúspešné
Výsledkom je, že spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na súd za účelom urovnania právneho sporu
otočiť.
Žaloba sa musí začať žalobou, v ktorej musia byť uvedené tieto informácie:
súd prvého stupňa;
meno, bydlisko a právne postavenie strán a zástupcov strán;
právo byť uplatnené, skutočnosti, na ktorých sa zakladá a ich dôkazy
s jeho prezentáciou;
údaje, z ktorých možno zistiť príslušnosť a príslušnosť súdu;
určitá žiadosť o rozhodnutie súdu (žiadosť o žalobu).
K reklamácii je potrebné priložiť doklad alebo kópiu jeho obsahu
citovaný ako dôkaz.

Online platforma riešenia sporov
Európska komisia vytvorila webovú stránku, kde sa môžu spotrebitelia zaregistrovať, takže tu
majú možnosť prostredníctvom toho riešiť svoje právne spory súvisiace s online nakupovaním
vyriešiť vyplnením žiadosti, vyhýbajúc sa súdnemu konaniu. Takto to spotrebitelia vedia
domáhať sa svojich práv bez toho, aby im v tom bránila napríklad vzdialenosť.
Povinnosťou je aj Maďarsko prevádzkovať online kontaktné miesto riešenia sporov, kde
v prípade postupu musia byť k dispozícii aspoň dvaja poradcovia, ktorí budú sporovým stranám pomáhať
mali by o tom otázku. U nás túto úlohu plní Zmierovací výbor v Budapešti
poskytuje.
Platforma riešenia sporov online je dostupná na nasledujúcom odkaze:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Dátum nadobudnutia účinnosti: 26.10.2022.

 

Magyar nyelven:

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a webáruház használatával, a termékekkel, a vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai
Név: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Székhely: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Közösségi adószám: HU12458149
Cégjegyzékszám: 07-09-018080 Nyilvántartásba vette a Székesfehérvári Törvényszék
Cégbírósága / Baracs Község Jegyzője (163)
Kapcsolattartó neve: Nagy Zsolt
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12024009-01288628-00100008
(továbbiakban Eladó)

A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
A cég elektronikus elérhetősége: info@sealmark.hu
A webáruház domain címe: https://www.sealmark.sk (https://www.kulcstartok.hu Magyar nyelvű webáruház, Szlovák nyelven elérhető változata.)

Tárhelyszolgáltató adatai
Üzemeltető: Paller Endre egyéni vállalkozó
Bankszámlaszám: 10404900-67525148-50481028
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Cégjegyzékszám:
Adószám: 63478262-1-40
Telefonszám: 06709334304
E-mail: info@viltor.hu

Alapfogalmak
Áru: a weboldalon eladásra szánt ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb
módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és
villamos energiát,valamint a digitális elemeket tartalmazó áru

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást
foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom
vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik résztvevője fogyasztónak minősül.

Funkcionalitás: a digitális tartalom vagy digitális szolgltatás azon képessége, hogy a céljának
megfelelő funkciókat betöltse.

Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó
importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének
vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel.

Hibás teljesítés: A termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél hibásan teljesít, ha a
szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban
megállapított minőségi követelményeknek.

Interoperabilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt
tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú
digitális tartlmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

Kompatibilitás: a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt
tudjon működni a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás átalakításának szükségessége
nélkül olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel azo azonos típusú digitális tartalmat vagy
digitális szolgáltatásokat általában együtt használják.

Jótállás: Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a
jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban, vagy jogszabályban foglalt
feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás lehet kötelező és önkéntes
szerződéses. A kötelező jótállás szabályait Kormányrendeletben rögzítették.

Tartósság: egy termék azon képessége, hogy megőrizze a megkövetelt funkcióit és
teljesítményét szokásos használat mellett.
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás
számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat
céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő
megjelenítését.

Termék: A webáruház által értékesítésre szánt áru, dikitális elemeket tartalmazó áru.
Térítésmentesen: az áru, digitális tartalom, vagy digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tétele
érdekében felmerült szükséges költségek - különösen a postaköltség, a szállítási költség, a
munkaerőköltség vagy az anyagköltség - megfizetése nélkül.

Vásárló: A webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy,
ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében, vagy javára jár el.

Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalomszolgáltatásáért, vagy a digitális szolgáltatás
nyújtásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

A szerződés tulajdonságai
A https://www.sealmark.sk/ webáruházban található termékek képezik az eladó és a vásárlók
közötti szerződés tárgyát. A webáruházban található termékek egyedi jellemzői a termékoldalon
találhatók. A termék mellett található vételár forintban értendő és mindig a kiválasztott termék
bruttó ára.
A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek és nem kerül
iktatásra. A szerződés a későbbiekben nem kereshető vissza. A szerződés magatartási kódexre
nem utal.

A rendelés menete
1. A termék kiválasztása
A vásárló a kiválasztott termék nevére, vagy fotójára kattintva megtekintheti a termék bővebb
ismertetőjét. A termékfotón látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve abban az
eseteben, ahol a termékleírás azt külön kiemeli.

2. A termék kosárba helyezése
A termék darabszámának megadását követően a vásárló a KOSÁR gombra kattintva tudja egy
virtuális kosárba helyezni a terméket. A termék kosárba helyezésével még nem jön létre fizetési
kötelezettség. Amennyiben szeretne további terméket a kosárba helyezni, válassza a VISSZA A
TERMÉKEKHEZ gombot és tegye a kosárba a továbbiakban megvásárolni kívánt terméket, vagy
termékeket. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

3. A kosár tartalmának megtekintése
A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására.
Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, abban az esetben a
DARABSZÁM oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség
darabszámát, majd nyomja meg a FRISSÍTÉS gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban
található termékeket, akkor nyomja meg a TÖRLÉS gombot. Amennyiben nem szeretne további
terméket vásárolni és a termék, vagy termékek darabszámának és árának ellenőrzése során
mindent rendben talál, abban az esetben kattintson a TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ gombra.

4. Regisztráció
A webáruházban lehetősége van regisztrálni, vagy regisztráció nélkül vásárolni. A regisztrációval
gyorsabban tud a következő alkalmakkor a webáruházban vásárolni, naprakész lehet a rendelései
állapotát illetően és figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit. Amennyiben regisztrál, akkor a
regisztrációhoz szükséges adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban.
Amennyiben Ön már regisztrált vásárlónk, abban az esetben a bejelentkezéshez szükséges
adatok megadásával továbbléphet. Ha a regisztráció nélküli vásárlás mellett dönt, akkor a
számlázási és szállítási adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban.

5. A vásárlással, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatok megadása
A rendelés során a számlázással kapcsolatos adatok (név, cím, e-mail cím, telefonszám)
megadása szükséges. A webáruházrendszer a számlázási adatokat automatikusa tárolja, mint
szállítási adat. Amennyiben számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a A
SZÁLLÍTÁSI CÍM MEGEGYEZIK A SZÁMLÁZÁSI CÍMMEL rubrikában lévő jelölést el kell távolítani, és
a szállítási adatokat meg kell adni. A rendelési adatok megadása során Önnek lehetősége van a
termék átvételi módját, és a termék fizetési módját kiválasztani. A MEGJEGYZÉS szövegdobozba
tetszőlegesen adhat meg információkat a rendelésével kapcsolatban.

6. A rendelés ellenőrzése
A rendelés elküldése előtt még egyszer leellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék árát,
szállítási költségét, illetve a szállítási és számlázási adatokat. Amennyiben hibát észlel, abban az
esetben nyomja meg a VISSZA gombot és a szükséges módosításokat végezze el!

7. A rendelés véglegesítése
Amennyiben a rendelés ellenőrzése során mindent rendben talál, abban az esetben a
MEGRENDELEM gomb megnyomásával küldje el rendelését. A rendelés elküldésével elfogadja a
webáruház Általános Szerződési Feltételeit és tudomásul veszi, hogy a rendelés fizetési
kötelezettséggel jár.
A webáruházban történő rendelések esetén a Vásárló tekinthető ajánlattevőnek, így a Vásárló és
az Eladó közötti szerződéskötés abban az esetben jön létre, mikor az Eladó az webáruházon
keresztül történt ajánlattételt elfogadja. A webáruház által küldött automatikus rendelés
visszaigazoló email nem tekinthető az ajánlattétel elfogadásának.

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t NEM tartalmazzák. A termék bruttó ára a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adót tartalmazza (27%), érvényes közösségi adószám esetén 0% általános forgalmi adót tartalmaz. Az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Szerződési Feltételek között is megtalálható.

Eljárás hibás ár esetén
Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a webáruházban a termék hibás áron szerepel.
Hibásnak feltüntetett árnak minősül főként a 0 Ft-os termék ára, továbbá kedvezmények esetén a
kedvezménynek nem megfelelően feltüntetett ár. Pl. 5000Ft-os termék estén 10%-os
kedvezmény mellett feltüntetett 1000 Ft-os vételár és a töredék ár. Hibás áron történő rendelés
estén is automatikus visszaigazoló e-mailt küldhet a rendszerünk, amely azonban nem tekinthető
a rendelés elfogadásának. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal
tájékoztatjuk a Vevőt a termék helyes áráról. A Vevő ezt követően eldöntheti, hogy kéri-e a
terméket a valós áron, vagy lehetősége van, hogy bármely jogkövetkezmény nélkül elálljon a
szerződéstől.

A rendelés feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9-12 óra óráig történik. Természetesen a Vásárló
ezen időintervallumon kívül is leadhatja a megrendelését, amely a következő munkanapon kerül
feldolgozásra.

A rendelés teljesítése
A megrendelt termékeket 1-5 munkanap munkanapon belül kiszállítjuk. Amennyiben az Eladó, a
szerződésben megjelölt terméket azért nem tudja kiszállítani, mert az nem áll rendelkezésére,
abban az esetben a Vevőt erről a tényről köteles haladéktalanul tájékoztatni, illetve a már
kifizetésre került összeget a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb harminc napnál nem
később a fogyasztó részére visszatéríteni.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására, vagy
törlésére. Amennyiben Ön a javítani kívánt adatlapon már tovább lépett, de még nem
véglegesítette a rendelését, abban az esetben célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani a
kívánt oldal megjelenéséig, ahol a módosítást már el tudja végezni. Ha a rendelés elküldése után
szeretne módosítani a megadott adatokon, akkor a fentebb megadott elérhetőségek egyikén
tudja jelezni módosítási szándékát. Ön a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az
Eladó, a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul megadott adatokból eredő Vásárlót
érő károkért nem vonható felelősségre. A rendelés során pontatlanul megadott e-mail cím, vagy a
postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a
szerződés létrejöttét.

Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mail visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását
követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és később egyet a várható
szállítási időpontról, vagy a rendelés elfogadásának tényéről. Telefonos egyeztetés esetén hívja a
webáruház telefonszámát, vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét. Eladó köteles
a Vevő részére a megrendelést késedelem nélkül - 48 órán belül - visszaigazolni. Amennyiben ez
nem történik meg, abban az esetben a Vevőt nem köti a megrendelése és nem köteles a
kiszállított terméket átvenni.

Termék ellenőrzése
Termék ellenőrzés: A vevőnek minden esetben célszerű az áru sértetlenségét kézhezvételekor
ellenőrizni. Ha futár jelenlétében történik az ellenőrzés és a termék sérült, akkor ne vegye át a
terméket, készíttessen jegyzőkönyvet.

Fizetési módok
Utánvét: Amennyiben a megrendelt termék értékét a termék átvételekor szeretné kifizetni, akkor
válassza az Utánvétes fizetési módot.

Banki átutalás: Amennyiben a megrendelt termék árát Banki átutalással szeretné kiegyenlíteni,
abban az esetben válassza az előreutalás fizetési módot. A megjegyzés rovatba írja be a nevét és
a rendelési azonosítót. Az átutaláshoz szükséges adatok (Kedvezményezett neve,
Kedvezményezett bankszámlaszáma, Kedvezményezett bankja) megtalálhatók a webáruházat
működtető vállalkozás adatai között vagy az automata rendelés visszaigazolásban vagy a
díjbekérőben.

Bankkártyás fizetés: Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.
Bankkártyás fizetés lépései: Válassza ki a megrendelni kívánt terméket, melynek összegét
bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni. A fizetési módok közül válassza ki a BARION
bankkártyás fizetési módot. Ezt követően átirányítjuk a megadott Bank biztonságos fizetést
garantáló oldalára, ahol a kártyaadatait tudja megadni a fizetés megkezdéséhez. A kártyaadatok
megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót. A fizetést követően
Ön visszatér a webáruházunk oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást. A
sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni
engedélyezést jelenti – a kiválasztott Bank elindítja a Vevő kártyájának megterhelését a
kiválasztott áru(k) ellenértékével.

Barion fizetés: Amennyiben a rendelt termék értékét Barion rendszerrel szeretné kiegyenlíteni,
úgy válasza a Barionnal való fizetési módot. Barionnal való fizetési mód választása esetén Ön
kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenlegével fizetni
webáruházunkban. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadnia
bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy
működő e-mail címet. Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaszámot
egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszava. Ez nem csak
kényelmes, de a biztonságot is növeli! Ön fizetés során Mastercard vagy Maestro bankkártyát,
Visa vagy Electron bankkártya és Amex bankkártya használhat. Amennyiben Önnek nincs
bankkártyája a fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással,
vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak Önnek pénzt
küldeni. Ebben az esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni. A bankkártyás
fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion
mobilalkalmazás, valamint a pénzfogadás és küldés ingyenes.

Szállítási módok

GLS házhoz szállítás: Amennyiben ezt a szállítási módot választja, a GLS futárszolgálat házhoz
viszi Önnek a csomagját. A kézbesítés munkanapokon 8 - 17 óra között történik. Amennyiben az
első kézbesítés sikertelen, a futár egy értesítőt hagy a postaládában. Az értesítőn található
telefonszámon Ön fel tudja venni a kapcsolatot a futárszolgálattal és másik szállítási időpontot
tud megadni. Az online csomagkeresés funkció segítségével a nap bármely szakában elérhető a
csomagtörténet. A szállítás díja
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

DPD háztól házig szolgáltatás: Egyszerű, gazdaságos, megbízható Belföldi Classic
szolgáltatásuk keretében háztól-házig, egyszerűen és megbízhatóan szállítják a küldeményét az
ország bármely pontjára. A vonalkódos csomagcímke alapján díjmentes elektronikus
nyomonkövetheti a csomag útját. A szállítás díja
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

Packeta futárszolgálat:
A csomagot a megadott címre kézbesítik, ami a címzett lakhelye vagy akár a munkahelye is lehet. A kézbesítés idejéről előre tájékoztatják a vásárlót. A szállítás díjja:
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

Packeta átvevőhely:
Packeta átvevőhely választása esetén válassza ki az Önhöz legközelebb eső Packeta
átvevőhelyet. A Packeta átvevőhely hosszú nyitva tartási időben fogadják az ügyfeleket, így az
Önnek legkedvezőbb időpontban veheti át a csomagot. Packeta átvevőhely díja:
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

Packeta csomagautomata:
Packeta csomagautomata választása esetén válassza ki az Önhöz legközelebb eső Packeta
csomagautomatát. A Packeta csomagautomata hosszú nyitva tartási időben fogadják az ügyfeleket, így az
Önnek legkedvezőbb időpontban veheti át a csomagot. Packeta csomagautomata díja:
https://www.sealmark.sk/szallitas_fizetes

Elállási jog
Amennyiben a vásárló által megrendelt termék nem áll az eladó rendelkezésére, abban az
esetben az eladó fenntartja a jogot, hogy a már visszaigazolt rendelést részben, vagy egészben
visszautasítsa. Részben történő teljesítésre a vevővel történt egyeztetést követően kerülhet sor.
Ha az eladó a szerződéskötésben vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni, abban az
esetben köteles a megrendelőt a lehető leghamarabb tájékoztatni.
A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. Vevő a szerződési feltételek elfogadásával
nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A Fogyasztót megillető elállási jog ismertetése:
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14
napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben az Eladó köteles a fogyasztó
által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó részére. Az Eladó az elállási
jog érvényesítése során a fogyasztó által kifizetett teljes összeget - ideértve a kiszállítási
költséget is - visszafizeti a fogyasztó részére.
Amennyiben az Eladó az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének
nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha az Eladó
a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát
követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva
álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik,
úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az
utoljára kézbesített tétel vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Fogyasztó az
elállási joggal.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt
megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati
kötöttséget megszünteti.
A fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolja elállási jogát. A Fogyasztó elállási szándéknak bejelentésére felhasználhatja az alábbi
elállásinyilatkozat-mintát is:

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta
A fogyasztó az alábbi elállási minta kitöltésével és elérhetőségünkre történő visszajuttatásával is
gyakorolhatja az elállási jogát (csak a szerződéstől való elállási / felmondási szándék esetén
töltse ki és juttassa vissza).
Címzett: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló
szerződés tekintetében:
Termék/ek neve/i:
Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt: ....................................
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított
14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az
elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára
adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő jelzés esetén az email, illetve a fax
küldésének idejét kell figyelembe venni.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.
A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása, vagy felmondása esetén
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a
vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított
tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes
összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költségeket, mint például a
kiszállítás költsége. Az Eladó azonban nem köteles a fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
szállítási mód választásából adódik.
A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelő elállás, vagy felmondás esetén az Eladó
a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező
módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más
fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem
terhelheti.
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Az Eladó jogosult a fogyasztó által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani,
amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga
fuvarozza vissza.
A vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül
további pénzbeli követelésre feljogosító szerződési feltétel különösen nem tekinthető olyannak,
mint amit a fogyasztó kifejezetten elfogadott, ha a vállalkozás olyan alapértelmezett opciót (előre
kitöltött mezőt) alkalmaz, amelyet a fogyasztónak a többletösszeg fizetésének elkerülése
érdekében el kellene utasítania. Ebben az esetben a vállalkozás köteles a fogyasztó részére az
így kifizetett összeget visszatéríteni.

A fogyasztó kötelezettségei elállás vagy felmondása esetén
Amennyiben a fogyasztó élni kíván az indoklás nélküli elállási joggal, abban az esetben köteles az
elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a termék kézhezvételétől számított 14 napon
belül az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
Postázási cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Email cím: info@sealmark.hu


Amennyiben a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 22. §-nak megfelelően élni szeretne
az elállási jogával, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
számított tizennégy napon belül az Eladó által megjelölt címre visszaküldeni, illetve a
vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A
határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban
felmerülő költségeket, kivéve ha az Eladó vállalja ezen költség viselését. A fogyasztót ezenfelül
egyéb költség nem terheli. Webáruházunk esetében az Eladó nem vállalja át az áru
visszaszállítási költségét, így az a vásárlót terheli.
Abban az esetben, ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a
terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az Eladó saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha
az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához
szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a
fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a fogyasztót nem tájékoztatja az elállási jogról.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
» szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése
után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget
» keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes
beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti
elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
» olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által
nem befolyá solható,az elállási jog gyakorlása meghatározott határidő alatt is lehetséges
ingadozásától függ;
» olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak;
» romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;
» olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
» olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más áruval;
» olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
számított harmincadik napot követően kerül sor;
» olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
» lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
» hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
» nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
» lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési
határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
» a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével
egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően
elveszíti a jogát, továbbá a vállalkozás a visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

Hibás teljesítés
Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít
hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a
szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben
semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.
Árukra, digitális tartalmakra, digitális szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói szerőzé
általános teljesítési követelményei
A szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
rendeletben foglalt követelményeknek.
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező
szolgáltatásnak, árunak
a) meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak,
valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással,
interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
b) alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó
legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás
elfogadott;
c) rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati
útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint
az ügyfélszolgálati támogatást -; és
d) biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - a szerződés tárgyát képező
szolgáltatásnak, árunak
a) alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén
jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex
előír;
b) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel,
teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a
hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú
szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az
értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó
nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;
c) rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal -
ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -; és
d) meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként
bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.
A szolgáltatásnak, árunak nem kell megfelelnie a fent részletezett nyilvános kijelentésnek, ha a
kötelezett/Eladó bizonyítja, hogy
a) a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
b) a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették; vagy
c) a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
A teljesítés szerződésszerűségének egyedi követelményei digitális elemeket
tartalmazó áru esetén
A digitális elemeket tartalmazó áru esetében a vállalkozásnak/Eladónak biztosítania kell, hogy a
fogyasztó értesítést kapjon az áru digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális
szolgáltatás olyan frissítéseiről - ideértve a biztonsági frissítéseket is -, amelyek az áru
szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell, hogy a fogyasztó
meg is kapja azokat.
A vállalkozásnak az frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés
a) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az
áru és a digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege
alapján a fogyasztó által észszerűen elvárható; vagy
b) a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás tekintetében meghatározott időszakon
keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor a két évet meg nem haladó
időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy két
évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes
időtartama alatt időszakon keresztül kell biztosítania.
Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a bekezdésnek megfelelően rendelkezésre
bocsátott frissítéseket, a vállalkozás nem felel az áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó
frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy
a) a vállalkozás tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi
elmulasztásának következményeiről; és
b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen
telepítése nem a vállalkozás által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön
tájékoztatást kapott arról, hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér a a leírtaktól
meghatározott követelményektől, és az adásvételi szerződés megkötésekor a fogyasztó ezt az
eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése
A vállalkozás/Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad,
feltéve, hogy
a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás végezte el,
vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a
vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy
digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások
hiányosságainak következménye.
Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a vállalkozás helyezi üzembe, vagy az üzembe
helyezés a vállalkozás felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a vállalkozás
által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy
digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról
rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással
kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba
a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől
számított két éven belül; vagy
b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes
időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé.
Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven
belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru
természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E bekezdés a digitális elemeket
tartalmazó árura is alkalmazandó.
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy
digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról
rendelkezik, a vállalkozást/Eladót terheli az áru digitális tartalmmal kapcsolatos hibája ha a két
évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított
két éven belül; vagy két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a
folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt következik be vagy válik felismerhetővé a hiba.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az
Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv valamint
fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?Kellékszavatossági jogÖn -
választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást, vagy
kicserélést, kivéve ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, abban az esetben igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott
kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve
ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell,
hogy a teljesítést követő 12 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés
időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével
összeegyeztethetetlen.
Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje
1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul. Fogyasztónak minősülő vásárlók esetében,a
kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 2 év, amely a teljesítés, vagyis az átadás napján
indul.Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az
időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással. A fogyasztónak az
árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell
bocsátania. A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a
kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és
céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra
vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és
a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe
helyezés költségeinek viselését.Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege
megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által
ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.A fogyasztó adásvételi szerződés
megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre
vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.Ha a hibás teljesítés az adásvételi
szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a
szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az
adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt
szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el
észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján
szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgya) a fogyasztónak a vállalkozás
költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut;és b) a vállalkozásnak
haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített
vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
A kellékszavatossági jogok sajátos szabályai áru, digitális elemet tartalmazó termék, szolgáltatás
adásvétele esetén
A Fogyasztót áru, digitális elemet tartalmazó termék, szolgáltatás adásvétele esetén az alábbi
pontokban részletezett eltérésék szerinti jogok illeti meg a "Kellékszavatossági jog" pontban
ismertetett jogokhoz képest
Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom
szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén a fogyasztó
kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem
javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés
lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe
véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
valamint a szerződésszegés súlyát.A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához
igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést
megszüntetni, ha:a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte
azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbiakat:
» A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét.
» Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru
jellegének és céljának megfelelően a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek,
akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem
megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy
az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.b) megtagadta az áru
szerződésszerűvé tételét;c) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás
megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;d) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali
árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagye) a
vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló,
hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem
nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a
vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.A fogyasztó jogosult a vételár
még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben
visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével
és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?Ön köteles a hibát annak
felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított
két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is
megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki
érvényesen.Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?Ön az Eladóval szemben
érvényesítheti kellékszavatossági igényét.Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai
érvényesítésének?Áru adásvétele esetén az eladástól számított 12 hónapon belül a
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. Az adásvételtől számított 12
hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó eldöntheti, hogy a korábban ismertetett;
kellékszavatossági jogot vagy; termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
A webáruház nem forgalmaz kötelező jótállás alá eső terméket.
Az eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt
új tartós fogyasztási cikkek eladása esetén a jótállási jog érvényesítése során a fogyasztó
kijavítási, kicserélési, vagy pénzvisszafizetési igénnyel élhet.
A fogyasztó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet alapján kijavítást, vagy kicserélést igényelhet,
kivéve ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek -
másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott
érdeksérelmet.
A fogyasztó ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a
kötelezett a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a törvényben
foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz, vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A 2021 január első napjától az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre hibás
teljesítés estén az Eladó jótállásra köteles.

1.Jótállás időtartalma
Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet alapján a termék ára határozza meg a
jótállás időtartamát az alábbiak szerint:
•10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
•100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
• 250 000 forint eladási ár felett három év
E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe
helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe,
akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás
napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt
rendeltetésszerűen nem használhatta.

2. Jótállás igény érvényesítése
A jótállást a fogyasztó a jótállási jegy bemutatásával gyakorolhatja. A jótállási jegy szabálytalan
kiállítása, vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás
érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása
esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését
igazoló számlát, vagy nyugtát a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok
az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
A jótállási igény érvényesítésének nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése és
visszaszállítása.

3. Jótállási időn belüli javítások
3.1. A jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő meghibásodása esetén
a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó
eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton számlán,
nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.2. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől
számított 30 napig nem kerül sor,- a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás
köteles a fogyasztási cikket a harminc napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon
belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó
által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton számlán
vagy nyugtán feltüntetett vételárat a harminc napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét
követő 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
3.3. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal ( a háromszori javítás nem
ugyanazon hibára vonatkozik) történő kijavítást követően ismét negyedszer is meghibásodik – a
fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos
leszállítását a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási
cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a
fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról
szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a 8 napon belül a
fogyasztó részére visszatéríteni.
3.4. Az 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez tartozó 1. melléklet 8. pontjában felsorolt
fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra,
segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira,
utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak a
3.1.,3.2. és az 3.3 pontban leírtak. Természetesen ezen termékek esetében is törekednie kell az
Eladónak a 15 napon belüli hibakijavításra. Amennyiben a kijavítás, csere időtartalma meghaladja
a tizenöt napot,akkor az Eladó köteles a kijavítás vagy a kicserélés várható időtartalmáról a
Vásárlót tájékoztatni.
3.5. Amennyiben a termék javítható a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy a
cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a javítási idő vagy a csere ideje a 15 napot
meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a javítás vagy a csere várható
időtartamáról. A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen
hozzájárult vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon is történhet.
3.6. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével -az üzemeltetés helyén
kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről,
valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül
érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
3.7. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott új tartós fogyasztási cikkek esetében
érvényesíteni lehet a három munkanapon belüli csereigényt. Ebben az esetben az eladó köteles a
fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza.
3.8. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
3.9. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,
- A termék hibája nem rendeltetésszerű használat miatt jelentkezett;
- A terméket szakszerűtlenül helyezték üzembe/szerelték össze;
- A termék hibáját túlfeszültség, hálózati hiba, elemi kár okozta;
- A termék hibája már a vásárláskor ismert volt;
- A Vásárló által jelzett hiba nem észlelhető.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a
jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
3.10. Amennyiben a Vásárlónak a jótállással kapcsolatos minőségi kifogását az illetékes nem,
vagy nem megfelelően rendezte, a Vásárló jogosult a megyei kereskedelmi és iparkamarák által
működtetett békéltető testület eljárását kezdeményezni.
3.11. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely
e151/2003.(IX.22.) Korm rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

4. Hova fordulhat a fogyasztó a javítás iránti igényével?
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely
telephelyén, fióktelepén, és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál
közvetlenül is érvényesítheti.

5. Jótállási jegy
A jótállási jegy átadásának kötelezettsége minden esetben a terméket értékesítő vállalkozást
terheli. 2021 január1-től papír alapon és online is át lehet adni a jótállási jegyet.
A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását, vagy
üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus
dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím
formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy
letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét
biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a
termék átadását, vagy üzembe helyezését követő napon köteles.

1. Melléklet a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelethez (2021.január 1-től)
1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó,
kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely
kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb
légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép,
padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;
2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen
mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai
robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos
palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő,
elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék,
tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;
3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán,
gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;
4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így
különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;
5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép,
ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;
6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint
napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;
7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos
masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;
8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár,
elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó,
lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;
9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;
10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve
mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;
11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő,
szívhangfigyelő, bébiőrző;
12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri,
otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;
13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;
14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;
15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon,
mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;
16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő,
kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei,
televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas
helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő
és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer,
keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;
17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép,
laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és
hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner,
MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő,
számológép, zsebszámológép;
18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő,
fénymásoló, laminálógép;
19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és
írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;
20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp,
teleszkóp;
21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;
24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;
25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;
26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;
27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így
különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;
28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár
felett;
29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10
000 Ft eladási ár felett;
30. * nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
31. * árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros
meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
32. * kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;
33. * garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;
34. * zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;
35. * napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
36. * játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;
37. * külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

Vásárlás utáni ügyfélszolgálat
A vásárló a megrendelést követően az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a kapcsolatot
az ügyfélszolgálatunkkal garancia, jótállás, elállás, vagy egyéb a rendeléssel, vagy a megrendelt
termékkel kapcsolatban.
Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 06203635109
Az ügyfélszolgálat e-mail címe: info@sealmark.hu

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos
panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére.
Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszunkat személyesen is
közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen, vagy postai úton érkezett panaszra köteles
érdemben írásban válaszolni és 25 napon belül a vásárló részére elküldeni.
Amennyiben az eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt
köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban
tájékoztatást adni a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint mely panaszügyintézési
lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye, vagy
tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét,
internetes elérhetőségét és levelezési címét.
Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
megőrizni.
A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az
alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni.

Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
Email cím: info@sealmark.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztóvédelmi hatóság
A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikkal a lakhely szerinti illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi
eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat a
fogyasztó lakhelye szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el melynek
elérhetősége az alábbi linken található: Fogyasztóvédelmi hatóság

Békéltető Testület
Amennyiben a vásárló fogyasztói panaszát elutasítjuk, abban az esetben Ön velünk szemben
jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet az Ön lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti
illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére
indul. A fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát
közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a
szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület
eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:
a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;
annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;
ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a
szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés
teljesítésének helyét;
a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik
alátámasztják saját álláspontját;
a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a
vállalkozással;
a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás
ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári
peres eljárást;
tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől.
Végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.
Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó
bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó
megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető
testületi eljárásban.

Békéltető Testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Budapest u.3.
Telefonszáma: 88/429-008,
Fax száma: 88/412-150
Név: dr. Vasvári Csaba elnök
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu, zmkik@zmkik.hu

Bírósági eljárás
Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett
eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz
fordulni.
A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
az eljáró bíróságot;
a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak
előadásával;
azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára
bizonyítékként hivatkozik.

Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetőségük nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol
minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással
kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület
látja el.
Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Hatályba lépés dátuma: 2022.10.26.

Webové stránky používajú súbory cookie na prístup k základným funkciám a lepšiemu používateľskému zážitku. Používaním tejto stránky súhlasíte so zmluvnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.